Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ČESKÉ REPUBLICE 1.  chybějící definice diskriminace v hmotném právu  zákaz diskriminace – čl. 3 LZPS  mezinárodní úmluvy  judikatura ESLP (Belgický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ČESKÉ REPUBLICE 1.  chybějící definice diskriminace v hmotném právu  zákaz diskriminace – čl. 3 LZPS  mezinárodní úmluvy  judikatura ESLP (Belgický."— Transkript prezentace:

1 V ČESKÉ REPUBLICE 1

2  chybějící definice diskriminace v hmotném právu  zákaz diskriminace – čl. 3 LZPS  mezinárodní úmluvy  judikatura ESLP (Belgický jazykový případ) 2

3 přístup soudů v České republice:  diskriminace jako záměrné, zpravidla úmyslné jednání  motiv spočívající v příslušnosti ke skupině prokazovala oběť diskriminace 3

4  důkazní břemeno (směrnice 97/80/ES a 2000/43/ES)  nové definice ◦ nepřímá diskriminace ◦ obtěžování ◦ pronásledování  Postupné zavádění do práva ČR ◦ definice v hmotněprávních předpisech (zákoník práce 2001 aj.) ◦ § 133a občanského soudního řádu 4

5  Před přijetím § 133a o.s.ř. kladen důraz na logický výklad zásady affirmanti incumbit probatio  Výklad v nálezu Ústavního soudu (Pl. ÚS 37/04 – 24.4.2006)  Diskriminace v praxi – jak je diskriminační jednání „maskováno“ 5

6 Omezující rámec ochrany osobnosti:  konzervativní doktrína i judikatura  podmínky pro přiznání náhrady nemajetkové újmy v penězích  osobnostní práva spojená s individuální osobností - vyžaduje se zacílené jednání (obtíže u nepřímé diskriminace či obtěžování) 6

7  První případy – „testing“ v oblasti přístupu ke službám  Nedostatek judikatury k „testingu“  Vrchní soud v Praze ◦ 1Co 62/2002 (28.5.2002) – nárok na náhradu v penězích i v případě „testingu“ ◦ 1 Co 62/2003 (27.5.2003) – přípustnost audiozáznamu  Nejvyšší soud ČR ◦ 30 Cdo 4431/2007 (7.10.2009) – testing nesnižuje nárok na náhradu, vliv nemá ani vnímání incidentu okolím 7

8  Další oblasti právních vztahů (bydlení, zaměstnání)  Další důvody diskriminace (pohlaví a těhotenství, trestní minulost, víra)  Platová diskriminace  Obtěžování („případ baseballové pálky“)  Nepřímá diskriminace  Otázky působnosti občanskoprávních a správních soudů 8

9  Taxativní výčet chráněných skupin (rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, vír či světový názor)  Sjednocující definice  Samostatný prostředek nápravy 9

10  Tolerantní přístup soudů k důkazní povinnosti žalovaného v praxi  Nejednotný přístup k otázce nemajetkové újmy v penězích  Demotivující rizika – náklady řízení 10


Stáhnout ppt "V ČESKÉ REPUBLICE 1.  chybějící definice diskriminace v hmotném právu  zákaz diskriminace – čl. 3 LZPS  mezinárodní úmluvy  judikatura ESLP (Belgický."

Podobné prezentace


Reklamy Google