Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb."— Transkript prezentace:

1 Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb.

2 Odškodnění bolesti BOLEST: KAŽDÉ TĚLESNÉ ČI DUŠEVNÍ STRÁDÁNÍ ZPŮSOBENÉ ŠKODOU NA ZDRAVÍ Odškodnění bolesti se určuje: Odškodnění bolesti se určuje: Za bolest způsobenou: Za bolest způsobenou: škodou na zdraví, škodou na zdraví, jejím léčením, jejím léčením, nebo odstraňováním jejích následků. nebo odstraňováním jejích následků. Hodnotí se body (přílohy vyhlášky) Hodnotí se body (přílohy vyhlášky) Bodové hodnocení se vymezuje v posudku Bodové hodnocení se vymezuje v posudku Pokud není přesně uvedena škoda na zdraví, použije se hodnocení, s níž lze posuzovanou škodu nejspíše srovnávat. Pokud není přesně uvedena škoda na zdraví, použije se hodnocení, s níž lze posuzovanou škodu nejspíše srovnávat.

3 Odškodnění bolesti Určování bodového hodnocení: Určování bodového hodnocení: Hodnotí se pouze akutní fáze bolesti (pokud je uvedeno rozmezí, přihlédne se rozsahu a způsobu poškození Hodnotí se pouze akutní fáze bolesti (pokud je uvedeno rozmezí, přihlédne se rozsahu a způsobu poškození Hodnocení lze provést až v době stabilizace bolesti Hodnocení lze provést až v době stabilizace bolesti První operace u zlomenin a uzavřených poranění se hodnotí jako otevřená rána, každá další operace – zvýšení o polovinu První operace u zlomenin a uzavřených poranění se hodnotí jako otevřená rána, každá další operace – zvýšení o polovinu Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací se hodnotí jako nová bolest Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací se hodnotí jako nová bolest

4 Odškodnění bolesti Zvýšení odškodnění bolestného: Zvýšení odškodnění bolestného: Náročný způsob léčení – o 50 % Náročný způsob léčení – o 50 % Mimořádně náročný způsob léčení (dlouhodobá plicní ventilace, kanylace velkých cév, dialýza) – dvojnásobek celkové částky Mimořádně náročný způsob léčení (dlouhodobá plicní ventilace, kanylace velkých cév, dialýza) – dvojnásobek celkové částky

5 Ztížení společenského uplatnění. Ztížení společenského uplatnění: následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelný vliv: Ztížení společenského uplatnění: následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelný vliv: na uplatnění poškozeného v životě na uplatnění poškozeného v životě uspokojování jeho životních a společenských potřeb uspokojování jeho životních a společenských potřeb výkon dosavadního povolání nebo přípravy na povolání výkon dosavadního povolání nebo přípravy na povolání možnosti uplatnit se v životě rodinné, politickém, kulturním a sportovním možnosti uplatnit se v životě rodinné, politickém, kulturním a sportovním Hodnocení se vymezuje v lékařském posudku Hodnocení se vymezuje v lékařském posudku Pokud není přesně uvedena škoda na zdraví, použije se hodnocení, s níž lze posuzovanou škodu nejspíše srovnávat. Pokud není přesně uvedena škoda na zdraví, použije se hodnocení, s níž lze posuzovanou škodu nejspíše srovnávat.

6 Ztížení společenského uplatnění. Hodnocení: Hodnocení: Hodnotí se závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení Hodnotí se závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení Odškodňuje se i ztížení společenského uplatnění, nastalé již v dřívějším ohodnocení, je-li v souvislosti se škodou na zdraví; odečte se ale nové hodnocení od dříve přiznaného Odškodňuje se i ztížení společenského uplatnění, nastalé již v dřívějším ohodnocení, je-li v souvislosti se škodou na zdraví; odečte se ale nové hodnocení od dříve přiznaného Pokud nastane ztížení společenského uplatnění novou škodou na zdraví u osoby se ztížením společenského uplatnění pro jinou škodu na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly touto škodoum nebo vedly k podstatnému zhoršení. Pokud nastane ztížení společenského uplatnění novou škodou na zdraví u osoby se ztížením společenského uplatnění pro jinou škodu na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly touto škodoum nebo vedly k podstatnému zhoršení.

7 Ztížení společenského uplatnění. Zvýšení: Zvýšení: Zvlášť těžké následky – zvýšení o 50 % celkové částky bodového hodnocení (zvlášť těžkými následky se rozumí takové, které podstatně omezují, nebo významně mění uplatnění v životě poškozeného a to s ohledem na věk poškozeného Zvlášť těžké následky – zvýšení o 50 % celkové částky bodového hodnocení (zvlášť těžkými následky se rozumí takové, které podstatně omezují, nebo významně mění uplatnění v životě poškozeného a to s ohledem na věk poškozeného

8 Hodnocení bolestného a ZSU. Hodnotí se počtem bodů, Hodnotí se počtem bodů, Počet dobů se sčítá. Počet dobů se sčítá. Při poškození téhož orgánu nesmí součet bodového hodnocení převýšit ohodnocení za anatomickou nebo funkční ztrátu. Při poškození téhož orgánu nesmí součet bodového hodnocení převýšit ohodnocení za anatomickou nebo funkční ztrátu. Hodnota bodu je 120,- Kč. Hodnota bodu je 120,- Kč.

9 Lékařský posudek o bolestném a ZSU. Zpracovává lékař, který je ošetřujícím lékařem. Zpracovává lékař, který je ošetřujícím lékařem. V případě nemoci z povolání vystavuje posudek ZZ oprávněné k posuzování nemocí z povolání (podle příloh 3 a 4 vyhlášky). V případě nemoci z povolání vystavuje posudek ZZ oprávněné k posuzování nemocí z povolání (podle příloh 3 a 4 vyhlášky). Posudek u bolestného se vydává jakmile je možno zdravotní stav považovat za ustálený Posudek u bolestného se vydává jakmile je možno zdravotní stav považovat za ustálený U ztížení společenského uplatní zpravidla až po jednom roce, kdy došlo ke škodě na zdraví. U ztížení společenského uplatní zpravidla až po jednom roce, kdy došlo ke škodě na zdraví. Posudek je zpracováván na základě úplných písemných informací, předaných lékaři, kteří se podíleli na léčení. Posudek je zpracováván na základě úplných písemných informací, předaných lékaři, kteří se podíleli na léčení. V lékařském posudku se vždy uvádí: V lékařském posudku se vždy uvádí: Postupy, jak se k závěru dospělo Postupy, jak se k závěru dospělo Položky příloh, podle kterých bylo hodnocení provedeno Položky příloh, podle kterých bylo hodnocení provedeno Odůvodnění případného zvýšení nad limity uvedené v přílohách Odůvodnění případného zvýšení nad limity uvedené v přílohách Posudek se opatří podpisem, jmenovkou a datem vyhotovení a doručuje se proti písemnému potvrzení. Posudek se opatří podpisem, jmenovkou a datem vyhotovení a doručuje se proti písemnému potvrzení.


Stáhnout ppt "Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google