Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 1 III. pracovní seminář ředitelů nemocnic a zdravotnických zařízení Martin Zeman Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 1 III. pracovní seminář ředitelů nemocnic a zdravotnických zařízení Martin Zeman Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,"— Transkript prezentace:

1 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 1 III. pracovní seminář ředitelů nemocnic a zdravotnických zařízení Martin Zeman Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace Strategické řízení IS/IT v nemocnici

2 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 2  Osnova příspěvku: 1.nemocnice jako firma 2.procesní model nemocnice 3.koncept strategického řízení BIBS 4.závislost funkčních strategií 5.poslání nemocnice 6.základní dokumenty 7.IS/IT v nemocnici 8.interní analýza oblasti (strategie) IS/IT 9.struktura a obsahové vymezení IS/IT strategie v konceptu BIBS 10.formulace IS/IT strategie Strategické řízení IS/IT v nemocnici

3 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 3 Strategické řízení IS/IT v nemocnici

4 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 4 Strategické řízení IS/IT v nemocnici největší a nejvýznamnější zdravotnické zařízení regionu největší zaměstnavatel ve městě

5 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 5  Nemocnice jako firma (příspěvková organizace)  Nemocnice jako firma (příspěvková organizace)  Dokumenty, ze kterých lze vycházet, jsou např.: zřizovací listina zřizovací listina procesní model nemocnice procesní model nemocnice  Zřizovací listina obsahuje: hlavní a doplňkové činnosti, hlavní a doplňkové činnosti, přičemž některé z činností mohou mít charakter podnikání ve smyslu Živnostenského zákona. přičemž některé z činností mohou mít charakter podnikání ve smyslu Živnostenského zákona. Nemocnice jako firma

6 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 6  Příklad hlavních činností (činnosti, za jejichž účelem byla zřízena): poskytování léčebně preventivní péče v různých oborech poskytování léčebně preventivní péče v různých oborech lékárna lékárna sterilizace sterilizace klinické studie klinické studie lékařská knihovna lékařská knihovna semináře semináře Nemocnice jako firma

7 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 7  Příklad doplňkových činností: ubytovací služby ubytovací služby praní, čištění, mandlování praní, čištění, mandlování pronájmy prostor a nemovitostí pronájmy prostor a nemovitostí stravování pro veřejnost stravování pro veřejnost Nemocnice jako firma

8 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 8 obvykle 3 skupiny hlavních procesů (Evropský model kvality) obvykle 3 skupiny hlavních procesů (Evropský model kvality) 1.zdravotní služby (léčebná péče) 2.vzdělávání (ve smyslu postgraduální výuky zdravotnické veřejnosti, tedy školská činnost) 3.věda a výzkum skupina, která je v konkrétní nemocnici nevýznamná, se vynechá skupina, která je v konkrétní nemocnici nevýznamná, se vynechá jsou možné i jiné modely jsou možné i jiné modely Procesní model nemocnice

9 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 9  Zpravidla platí: hlavní procesy mají vlastní externí zákazníky, a tedy i zdroje financování hlavní procesy mají vlastní externí zákazníky, a tedy i zdroje financování hlavní procesy mají interní zákazníky z ostatních hlavních procesů hlavní procesy mají interní zákazníky z ostatních hlavních procesů doplňkové činnosti slouží zejména k využití volných kapacit podpůrných procesů doplňkové činnosti slouží zejména k využití volných kapacit podpůrných procesů  Efektivita jednotlivých procesů a produktů je závislá na vyladění všech komponent modelu. Procesní model nemocnice

10 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 10 Koncept strategického řízení BIBS

11

12 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 12  Funkční strategie Marketingu Marketingu R&D R&D Finanční Finanční HR HR IS/IT IS/IT Výrobní Výrobní Investiční Investiční Výrobková Výrobková Změny firemní kultury atd. Změny firemní kultury atd. Závislost funkčních strategií

13 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 13  MN je určena především svou pozicí ve zdravotně- sociálním systému státu a kraje. V tomto systému je nemocnicí krajskou, což znamená, že kromě specializované a superspecializované akutní lůžkové a ambulantní zdravotní péče a služeb se jako vrcholové krajské pracoviště věnuje rozvoji a aplikaci zdravotnické vědy a výzkumu a výukové činnosti zejména v oblasti celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Poslání nemocnice

14 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 14  Dalším významným systémem, jehož je tato organizace součástí, je obec (město), ve které má dlouhodobě pozici jednoznačně největšího zaměstnavatele. Pozice stálého velkého zaměstnavatele, opírajícího se navíc o vzdělané a trvale se vzdělávající zaměstnance, je bezpochyby natolik významnou, že ji lze považovat za součást poslání organizace. Poslání nemocnice

15 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 15  Základní strategické materiály nemocnice jsou např.: v Příručce jakosti: v Příručce jakosti: vizevize mottomotto politika jakosti s prioritami, cíli a kritérii rozdělenými podle Balanced Scorecardpolitika jakosti s prioritami, cíli a kritérii rozdělenými podle Balanced Scorecard Základní dokumenty

16 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 16  Vize MN zní: „Dominantní postavení v kraji, s vyrovnaným stabilním hospodařením, se spokojenými pacienty a s nejlépe placenými zaměstnanci.“  Vize nemocnice reflektuje kromě výše popsané snahy o fixaci a rozvoj role ústřední nemocnice v kraji jako zdravého hospodářského subjektu také její vztah k hlavní skupině zákazníků – k pacientům a její odpovědnost významného zaměstnavatele, odpovědnost k zaměstnancům a jejich rodinám. Základní dokumenty

17 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 17 IS/IT v nemocnici

18 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 18  Příklad:  Analýza podpory klíčových rozhodovacích procesů ve firmě  Analýza kvality informací  Finanční, materiální a personální zabezpečení IS/IT  Analýza efektivnosti informačních procesů ve firmě  Je informační systém dostatečně zabezpečen a je stabilní?  Jak je daná oblast ve firmě řízena Interní analýza

19 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 19 Struktura a obsahové vymezení IS/IT strategie v konceptu BIBS

20 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 20  Nejdůležitější strategické cíle pro oblast IS/IT  Specifické strategické cíle pro jednotlivé důležité aspekty IS/IT strategie  Zdůvodnění návrhu výsledky analýzy Formulace IS/IT strategie

21 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 21 Příklad MN:  1. Konsolidace HW i SW technologií  2. Další šíření ERP systému SAP R/3, odstraňování drobných aplikací  3. Další rozvoj interface mezi provozovanými IS  4. Zavedení IS pro podporu řízení lidských zdrojů  5. Rozvoj WWW aplikací, uspokojujících informační potřeby zákazníků, zejména pacientů a partnerských zdravotnických zařízení  6. Podpora rozvoje regionálních zdravotnických informačních systémů Formulace IS/IT strategie

22 Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 22 Děkuji za pozornost Martin.Zeman@mnul.cz


Stáhnout ppt "Seminář ředitelů ZZ 3.-4. února 2005 1 III. pracovní seminář ředitelů nemocnic a zdravotnických zařízení Martin Zeman Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google