Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Význam inovací pro rozvoj společnosti  Postavení ČSVTS v inovacích  Dosavadní zkušenosti v této oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Význam inovací pro rozvoj společnosti  Postavení ČSVTS v inovacích  Dosavadní zkušenosti v této oblasti."— Transkript prezentace:

1

2  Význam inovací pro rozvoj společnosti  Postavení ČSVTS v inovacích  Dosavadní zkušenosti v této oblasti

3 Definice, používaná Evropskou komisí: Inovace je - obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly Definice pojmu INOVACE Produktov é inovace Inovačn í podnik Procesn í inovace Organizačn í inovace Marketingov é inovace

4 Typy inovací  Technické inovace (převážně výzkum a aplikace)  Netechnické inovace (převážně organizace a řízení firmy, inovace trhů, nové modely podnikání, marketingová inovace)

5 Co vyžaduje úspěšná inovace?  Definování cílů  Naplánování všech aktivit a úkolů, aby vedly ke splnění nadefinovaných cílů  Spolupráce (jak napříč firmou, tak s externími odborníky, ale i se zákazníky)  Monitorování výsledků (měření)  Komunikace  Správné načasování a „štěstí“

6 Jednota pro povzbuzování průmyslu v Čechách založena 1833 pořádání přednášek a kurzů vydávání časopisů péče o živnostenské školství podpora vývoje průmyslu, řemesel a živností Historie spolkové činnosti v Českých zemích

7 Spolek českých elektrikářů založen 1899 Elektrotechnický Svaz Československý založen 1919

8 Společnosti ČSVTS Osvětová činnost Normy ESČ Zkušebna ESČ SNI Státní zkušebny

9 ČSVTS představuje 68 odborných vědecko- technických společností Vlastní 5 Domů techniky v Kladně, Českých Budějovicích, Pardubicích, Plzni a Ostravě Svaz je členem – FEANI- Evropské federace inženýrských a národních asociací – WFEO -Světové inženýrské organizace

10 Společnosti sdružují odborníky ze všech technických oborů a souvisejících činností Společnosti a DT organizují odborné konference, setkání odborníků a odborné kurzy Společnosti mají zastoupení v různých odborných komisích a orgánech Společnosti a DT řeší nebo jsou zapojeny do řešení různých grantů a projektů

11 Odborná společnost = 68 odborných společností

12 V r.2012 zapojeny do projektů Evropského Sociálního Fondu společnosti ČSVTS:  205Česká elektrotechnická společnost  216Společenstvo drobného podnikání  226Česká slévárenská společnost  233Česká vědeckotechnická společnost spojů  273Česká marketingová společnost Proč tak málo?

13 a)dlouhá doba mezi podáním projektu, jeho přijetím a vydáním Rozhodnutí b)neúměrně dlouhá doba mezi podáním MZ a jejím schválením c)neúměrně dlouhá doba mezi podáním Žádosti o podstatnou změnu a jejím schválením (nemá žádnou lhůtu) d)financování vyžaduje mít vlastní prostředky i když jde o zálohové financování

14 Proč tak málo? e)Byrokratická forma styku s Řídícím orgánem i.nemožnost osobní konzultace s externím administrátorem ii.neexistuje možnost odvolání proti rozhodnutí ŘO iii.Na řešitele se pohlíží jako na potenciálního podvodníka


Stáhnout ppt " Význam inovací pro rozvoj společnosti  Postavení ČSVTS v inovacích  Dosavadní zkušenosti v této oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google