Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - transportní vrstva II. Ročník:4. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - transportní vrstva II. Ročník:4. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - transportní vrstva II. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.1.12.ELE Anotace: Základní úkoly transportní vrstvy - ochrana před přetížením sítě, řízení toku. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Základní úkoly transportní vrstvy Přijímací transportní vrstva je zodpovědná za identifikaci ztracených a mimo správnou sekvenci přijatých segmentů, doplnění chybějících segmentů (tím, že požádá vysílací stranu o opětovné vyslání ztraceného segmentu) a následně o změnu jejich pořadí, aby bylo možno zpětně sestavit datový blok předaný původně transportní vrstvě vrstvou relační na vysílací straně.

3 Základní úkoly transportní vrstvy I když cílem transportní vrstvy je bezchybný přenos bloků dat, nemusí to být vždy optimální z hlediska časové prodlevy, kterou nutně tato transportní vrstva vnáší do přenosu. Žádost o opětovné vyslání chybných segmentů a jejich následné doručení vnáší časové zpoždění do přenosu celého bloku dat. To je ale pro některé druhy služeb nepřípustné. Z tohoto důvodu jsou definovány v transportní vrstvě příslušné protokoly.

4 Základní úkoly transportní vrstvy Tyto protokoly plní funkci multiplexace dat segmentace, avšak již nikoliv funkci zajištění bezchybného doručení celého bloku dat. U výše zmiňovaných služeb má na jejich kvalitu mnohem větší vliv zpoždění přenosu dat, než případný vznik chyb. Typickým představitelem prvního protokolu transportní vrstvy, který plní všechny funkce, je u sítě s architekturou TCP/IP protokol TCP (Transport Control Protokol). Do druhé kategorie u stejného typu sítě můžeme zařadit protokol UDP (User Datagram Protokol).

5 Základní úkoly transportní vrstvy d, Řízení toku Je důležitou funkcí transportní vrstvy. Řízení toku probíhá mezi oběma koncovými systémy. Tento proces byl již probírán ve vrstvě spojové. V tomto případě se však nejedná o řízení toku na úrovni sekce v síti, ale na úrovni vzájemně komunikujících koncových systémů. Jinými slovy se jedná o řízení toku mezi příslušnými elementy relační vrstvy daných aplikací.

6 Základní úkoly transportní vrstvy Jako příklad lze uvést komunikaci mezi WWW klientem a serverem. V tomto případě jak server, tak i klient, jsou z úhlu pohledu RM-OSI modelu aplikace. V případě, že WWW server není v daném okamžiku schopen zpracovat příchozí požadavky od klienta, aktivuje jeho transportní vrstva mechanismus řízení toku a informuje o této skutečnosti transportní vrstvu klientského koncového systému. Ta potom na určitou dobu pozastaví vysílání svých požadavků.

7 Základní úkoly transportní vrstvy e, Přetížení sítě U sítí s architekturou TCP/IP se můžeme u transportního protokolu TCP setkat ještě s jednou důležitou funkcí, kterou je systém vyhýbání se přetížení sítě (Congestion Avoidance). Tento systém je nevyhnutelný, pokud mohou koncové systémy do sítě vysílat data rychleji, než je schopna přenášet vlastní datová cesta. Toto je typická situace všude tam, kde je rychlá lokální síť LAN připojena k pomalejší WAN síti.

8 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - transportní vrstva II. Ročník:4. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google