Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Topologie datových sítí LAN, sítě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Topologie datových sítí LAN, sítě."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Topologie datových sítí LAN, sítě typu Client-server Ročník:4. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.1.03.ELE Anotace: Druhy protokolů, typy sítí, přístupová práva do sítě, uživatelské skupiny. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Geometrické uspořádání Topologie je věda o přibližném umístění a vzájemném uspořádání nějakých objektů v nějakém pro­storu (řecky topos = místo). Topologie sítí se zabývá umístěním uzlů a hran síťového grafu sítě, ve kterém uzly představují počítače a hrany datové spoje. Zabývá se tedy geometrickou podobou sítě tvořené počítači a jejich datovými spoji. Avšak žádným způsobem nezohledňuje vztahy mezi počítači, zabývá se toliko tvarem sítě.

3 Druhy provozu Na zřetel také musíme vzít možnosti přenosu v obou směrech: duplexní přenos (plně) je možný v obou směrech, a to současně poloduplexní přenos je možný v obou směrech, ale nikoli současně, tzn. pouze střídavě simplexní přenos je možný jen v jednom směru Vlastnosti konkrétních přenosových cest mohou umožňovat třeba jen určitý druh přenosu (např. optické spoje dovolují pouze simplexní provoz).

4 Topologie sítí LAN V praxi používáme hlavně sítě tří základních typů: 1. sběrnice 2. hvězda 3. kruh Některé zdroje udávají také vzájemné kombinace výše uvedených. Lokální sítě dále můžeme dělit podle vzájemného vztahu mezi počítači v síti na: Client - Server Peer - to - Peer

5 Sítě typu Client - Server Server (poskytovatel služeb) bývá zpravidla výkonný počítač s velkou kapacitou paměti (zpravidla na pevných discích). Server poskytuje služby klientům, tzn. připojeným pracovním stanicím nebo také terminálovým stanicím služby. Mohou to být například programy, data, paměť nebo výpočetní výkon. Zakladatelem sítě je tedy server sítě. Server je poskytovatelem služeb a klient je žadatelem těchto služeb.

6 Sítě typu Client - Server Hlavní úlohou serveru je umožnit klientům přístup ke zdrojům. Uložení důležitých dat (např. účetnictví firmy) na serveru zlepšuje možnost jejich zabezpečení. Z pozice serveru je možné nastavit přístupová práva jednotlivých klientů k jednotlivým databázím nebo programům. Při přihlášení klienta server zjišťuje, zda a jaký má dotyčný klient vlastně povolen přístup. Zda může pouze číst, nebo zda má oprávnění zadávat data.

7 Sítě typu Client - Server Typy možných přístupových práv: běžný uživatel konzolový operátor - vykonává správcem zadané úkoly, k nimž má pověření operátor tiskových řad - jeho úkolem je manipulace se soubory v jejich pořadí k tisku správce sítě - neomezená práva, nastavuje parametry, určuje účastníky a jejich pravomoci

8 Přístupová práva do sítě Pro přihlášení uživatele do sítě je nutné legálně se přihlásit na vytvořený účet. K přihlášení je nutné uživatelské jméno a heslo. Prostřednictvím účtu je dán přístup k přiděleným a povoleným prostředkům a stanovena oprávnění s nimi pracovat. Různí jedinci mají různá práva pro práci v dané síti. Tato práva stanoví správce sítě většinou na základě funkce, kterou ve firmě nebo v síti vykonávají.

9 Dědění práv Aby správce nebyl nucen při vstupu nového účastníka do sítě vždy zadávat od počátku přístupová práva účastníka, existuje možnost jejich dědění. Tzn. že již definovaná práva se zkopírují novému účastníkovi. Děje se tak zpravidla v rámci jednoho oddělení nebo v rámci stejné pracovní pozice. Pokud však má nový účastník práva rozšířená, pak je opět efektivnější zkopírovat práva již jednou zadaná a doplnit je o další možnosti.

10 Uživatelské skupiny V případě, že správce zadává více nových uživatelů se stejnými právy, pak není efektivní je přidělovat zvlášť každému uživateli. Je výhodné vytvořit skupinu, která má definována stejná práva jako jednotlivý uživatel. Všichni uživatelé přidělení do dané skupiny dědí automaticky nastavená práva. Systém uživatelských skupin zrychluje práci správce sítě a zpřehledňuje systém.

11 Rozdělení služby ve větších sítích Ve větších sítích, které však také ještě mohou spadat do kategorie LAN, rozdělujeme někdy služby na více specializovaných serverů: - File-server (souborový server) uchovává rozsáhlé soubory - data, programy nebo celé databázové systémy, ze kterých mohou klienti v rámci svých práv čerpat informace, popř. je doplňovat. - Print-server (tiskový server) přijímá požadavky na tisk buď v došlém, nebo předem stanoveném pořadí. - Komunikační server řídí distribuci správ uvnitř sítě, ale také komunikační spojení s jinými sítěmi.

12 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4. HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Topologie datových sítí LAN, sítě."

Podobné prezentace


Reklamy Google