Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Pavel Horlivý Předmět/vzdělávací oblast: Elektrotechnický základ Tematická oblast: Elektromagnetická indukce Téma: Materiály v elektrotechnice - magnetické Ročník: 1. – 2. Datum vytvoření: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ ELE Anotace: Užití elektromagnetických materiálů v různých odvětvích elektrotechniky. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Materiál je určen pro výuku, vyžaduje použití PC a dataprojektoru. Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Materiály v elektrotechnice

3 Základní třídění materiálů
ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY ODPOROVÉ MATERIÁLY POLOVODIČOVÉ MATERIÁLY MATERIÁLY PRO MAGNETICKÉ OBVODY KOVOVÉ SLITINY NA PÁJKY NEVODIVÉ MATERIÁLY

4 MAGNETICKÉ MATERIÁLY Dělení : 1. materiály magneticky tvrdé
materiály magneticky měkké materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi 2. diamagnetické paramagnetické fero-, antifero- a ferimagnetické

5 Chování v magnetickém poli
Podle permeability m (dielektrická resp. materiálová konst.) nemagnetické – dia a paramagnetika (μr cca 1) magnetické – feromagnetika, ferimagnetika (μr >>> 1) Vlastnosti magnetik magnetická křivka, hysterezní smyčka B=f(H) veličiny: magnetická polarizace J=B – μ0 H koercitivní síla Hc , remanent. indukce Br , energie (B*H)max Hc ˃ 800 A/m – mag. tvrdé Hc ˂ 800 A/m – mag. měkké

6 Hysterézní smyčka

7 b) práškové kovové materiály
1) Magneticky tvrdé materiály: nesnadno se zmagnetují a zejména přemagnetují široká a nízká hysterezní smyčka a) kompaktní kovové materiály Tvárné oceli a slitiny Lité magnety Slinuté magnety b) práškové kovové materiály c) kysličníkové materiály (ferity)

8 2) Magneticky měkké materiály:
snadno se zmagnetují, snadno se odmagnetují úzká a vysoká hysterezní smyčka velká počáteční a maximální permeabilita m malé hysterezní ztráty při magnetování střídavým proudem a) kompaktní kovové materiály Tenké, speciální elektrotechnické ocelové plechy Elektrotechnické profilové oceli Slitiny s předepsanou indukcí a permeabilitou Materiály se zvláštními vlastnostmi b) práškové kovové materiály c) kysličníkové materiály (ferity)

9 VYUŽITÍ Měkké Induktory Transformátory Antény Cívky pro obrazovky
Tlumivky pro spínané zdroje Tvrdé Permanentní magnety

10 KONTROLNÍ OTÁZKY Jaké je rozdělení magnetických materiálů?
Co je to permeabilita a na čem závisí ? Nakresli a popiš hlavní body hysterézní smyčky Kde se používají materiály magneticky měkké? Kde se používají materiály magneticky tvrdé?

11 Použité zdroje Obrázky:
VOBECKÝ, Jan a Vít ZÁHLAVA. Elektronika: součástky a obvody, principy a příklady. 3. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 220 s. ISBN TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. dopl. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 623 s. ISBN ŠAVEL, Josef. Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. 3. rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 299 s. ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Horlivý. Obrázky: AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google