Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI III. Ročník:4. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI III. Ročník:4. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI III. Ročník:4. Datum vytvoření:srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.1.18.ELE Anotace: Přenos v lokálních sítích a v sítích MAN. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Přenos v lokálních sítích Lokální sítě označujeme zkratkou LAN ( Local Area Network). Jejich úkolem je zajistit propojení mezi koncovými systémy v rámci jedné menší lokality. Můžeme je rozdělit takto: 1, Lokální sítě propojující koncové systémy v rámci budovy (LAN) 2, Lokální sítě propojující koncové systémy v rámci určitého areálu nebo skupiny budov (Campus Network).

3 Přenos v lokálních sítích • V těchto sítích se používají téměř všechny základní typy přenosových médií. • Přenosové médium musí být schopno přenést signál na vzdálenost řádově stovek metrů, ve větších areálových LAN sítích až na vzdálenost několika kilometrů. • Nejvíce rozšířenými typy přenosových médií jsou v tomto případě symetrický metalický kabel, optické mnohovidové vlákno, ale také přenos volným prostorem v radiovém nebo mikrovlnném pásmu.

4 Přenos v lokálních sítích • Někdy se také můžeme setkat s přenosem informace pomocí optického směrového spoje, například při propojení dvou výškových budov s přímou viditelností na vzdálenost až několika stovek metrů. • Způsob použití metalických symetrických a optických kabelů v prostředí LAN řeší skupina standardů strukturovaných kabelových rozvodů. • Standardy bezdrátových a rádiových technologií pro přenos informace v rámci sítí LAN řeší skupina standardů zastřešená standardem IEEE 802.11.

5 Přenos v metropolitních sítích • MAN někteří poskytovatelé veřejných telekomunikačních služeb nazývají také sítí přístupovou. • Jejím úkolem je zajistit propojení jednotlivých lokálních sítí mezi sebou, typicky pak v rámci jedné metropole, tedy města. Pokud je primárním cílem propojení jednotlivých LAN mezi sebou, a nikoliv přístup do sítě WAN, pak se jedná o síť metropolitní. V opačném případě, tedy pokud je hlavním cílem zajištění připojení jednotlivých LAN do WAN s minimálním požadavkem komunikace mezi nimi, pak se jedná o síť přístupovou.

6 Přenos v metropolitních sítích • U těchto typů sítí se používají všechna uvedená základní přenosová média. Rozdíl je v požadované překlenutelné vzdálenosti, která se pohybuje běžně v jednotkách kilometrů a může se v některých případech dostat až na limitních několik desítek kilometrů. • Zde je však již vysoká finanční náročnost výstavby nových metropolitních sítí. Proto bývá snahou co do největší míry využít již stávajících rozvodů, nejčastěji původně určených pro telefonní provoz.

7 Přenos v metropolitních sítích • Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na přenosovou rychlost nebude možné stávající metalické rozvody použít neomezeně a to i přes značné technologické pokroky i v této oblasti. Díky novým technologiím bylo možno výrazně navýšit rychlost až na několik Mbit/s (například technologie xDSL). • Jediným možným krokem v budoucnosti bude použití optického vlákna jako přenosového média v přístupové, nebo MAN síti, jak se již děje například v Kladně Kročehlavech.

8 Přenos v metropolitních sítích • Pro tyto účely byly již vyvinuty nové technologie (APON - pasivní sítě založené na technologii ATM, EPON - pasivní optické sítě Ethernet, AON - aktivní optické sítě) a typy rozvodů (FTTB, FTTC, FTTH apod.), které používají optická vlákna jako základní přenosové médium. • Bohužel rozšíření ve větším měřítku brání zejména ekonomické překážky související s velkými náklady na výstavbu optických rozvodů a rozumnou návratností investic.

9 Přenos v metropolitních sítích • Určitou výjimkou z hlediska používaných přenosových médií v přístupových sítích jsou sítě kabelové televize. • Často jsou označovány zkratkou CATV ( Community Antena TeleVison), u nichž se může ještě využívat pro přenos koaxiální kabel.

10 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:Fyzická vrstva RM-OSI III. Ročník:4. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google