Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fondy EU: Programovací období 2007-13 v České republice Programovací období 2007-13 z pohledu podnikatele Olomouc, 22.6. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fondy EU: Programovací období 2007-13 v České republice Programovací období 2007-13 z pohledu podnikatele Olomouc, 22.6. 2007."— Transkript prezentace:

1 Fondy EU: Programovací období 2007-13 v České republice Programovací období 2007-13 z pohledu podnikatele Olomouc, 22.6. 2007

2 Finanční prostředky SF a FS pro ČR na období 2007-2013 Strukturální fondy: cca 510 mld. Kč (17,87 mld.€) Fond soudržnosti: cca 250 mld. Kč (8,82 mld. €) (celkem 752,7 mld. Kč tj. 26,69 mld. Euro na celé období bez domácího spolufinancování) míra spolufinancování z fondů 85 % spolufinancování z národních zdrojů 15 %

3 Programové dokumenty ČR Národní strategický referenční rámec (NSRR) –národní strategie realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti, určující dokument pro nastavení operačních programů –20.12.2006: schválen vládou ČR usnesením č. 1477/2006 –5. 3. 2007: oficiální předložení EK, zahájení negociací (1. kolo: 17.4.2007) –25. 5. 2007 – 2. kolo – NSRR, IOP, ROPy, OP PK –Očekávané schválení NSRR – do konce června 2007 Operační programy –tématicky vymezené (tzv. sektorové programy) –regionálně vymezené (ROP) –operační programy pro Prahu –operační programy evropské územní spolupráce –v současné době všechny schváleny vládou ČR a oficiálně předloženy EK (březen 2007)

4 Zaměření operačních programů + alokace v mil. € Cíl Konvergence (ČR mimo hl. m. Praha) OP Doprava (MD)5 759,1 Infrastruktura OP Životní prostředí (MŽP)4 917,9 OP Podnikání a inovace (MPO)3 041,3 Podnikání OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT)2 070,7 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV)1 837,4 Lidské zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)1 828,7 7 x regionální OP (RR)4 659,0 Regionální intervence Integrovaný OP (MMR)1 553,0 OP Technická pomoc (MMR)263,0 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Hl. m. Praha) OP Praha Konkurenceschopnost (Hl.m. Praha)264,01 OP Praha Adaptabilita (Hl.m. Praha)108,3 Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony ČR) 5 x OP Přeshraniční spolupráce + OP Meziregionální spolupráce + OP Nadnárodní spolupráce (MMR) 389

5 NSRR  strategický cíl Konkurenceschopná česká ekonomika –Priorita Konkurenceschopný podnikatelský sektor OP  MSP příjemce pomoci –Operační program Podnikání a inovace –OP Výzkum a vývoj pro inovace –OP Lidské zdroje a zaměstnanost –OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (vzdělávání) –ROPy (cestovní ruch) – ROP Střední Morava –OP Praha Adaptabilita, Konkurenceschopnost Podpora MSP v programech fondů EU

6 Řídicí orgán –Ministerstva, Regionální rady (Úřady RR), Hl.m. Praha Zprostředkující subjekt –Veřejný nebo soukromý subjekt (kompetence dle dohody s řídicím orgánem), partner pro žadatele Platební a certifikační orgán –MF (odbor Národního fondu): Metodika finančních toků –proplácení prostřednictvím platební jednotky, certifikace splnění požadavků evropské legislativy Auditní orgán –MF (Centrální harmonizační jednotka) –Provádění auditů, předkládání strategie EK, zprávy EK, uzavření programu Implementační struktura OP

7 CBC5 CBC2 Přeshraniční spolupráce 1 Konvergence (Cíl1) Evropská územ. spolupráce (Cíl 3) OP ŽP (MŽP) OP Doprava (MD) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP LZ a zaměstnanost (MPSV) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) ROP7 ROP2 ROP1 (RR) IOP (MMR) OP TP (MMR) Region. konkurencesch. a zaměstnanost (Cíl 2) OP Konkurenceschopnost (Hl.m.Praha) OP Adaptabilita (Hl.m.Praha) Meziregionální spolupráce Nadnárodní spolupráce MF (Platební a certifikační orgán) Evropská komiseMMR (koordinátor NRPS) Implementace OP v ČR v letech 2007-13

8 Implementace OP PI 2007 - 2013 Řídící orgán –Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR http://www.mpo.cz/cz/podpora- podnikani/http://www.mpo.cz/cz/podpora- podnikani/ Zprostředkující subjekty –Agentura CzechInvest, CzechTrade, ČMZRB, ČEA Kontakty: - Czechinvest http://www.czechinvest.org/programy-podporyhttp://www.czechinvest.org/programy-podpory - Czechtrade www.czechtrade.czwww.czechtrade.cz - Česká energetická agentura www.ceacr.czwww.ceacr.cz - Českomoravská záruční a rozvojová banka www.cmzrb.czwww.cmzrb.cz

9 Implementace ROPů 2007 - 2013 Řídící orgány –Regionální rady regionů soudržnosti NUTS II Výkonné subjekty –Úřady regionálních rad regionů soudržnosti NUTS II Kontakty: –ROP NUTS II Jihovýchod – www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz –ROP NUTS II Jihozápad – www.rr-jihozapad.czwww.rr-jihozapad.cz –ROP NUTS II Moravskoslezsko – www.rr-moravskoslezsko.czwww.rr-moravskoslezsko.cz –ROP NUTS II Severovýchod – www.rada-severovychod.czwww.rada-severovychod.cz –ROP NUTS II Severozápad – www.nuts2severozapad.czwww.nuts2severozapad.cz –ROP NUTS II Střední Čechy – www.nuts2strednicechy.czwww.nuts2strednicechy.cz –ROP NUTS II Střední Morava – www.rr-strednimorava.czwww.rr-strednimorava.cz

10 Kroky k úspěšnému projektu – fáze 1 Mít dobrý nápad –Hlavní motivace by neměla být zisk dotace, ale rozvojový záměr Přejít od nápadu k projektovému záměru –Určit si „CO“ chci projektem řešit a „AKTIVITY“, které to naplní Prostudovat relevantní webové stránky, zda je nápad podporovatelný z fondů EU nebo využít dalších komunikačních nástrojů –www.strukturalni-fondy.cz (info@strukturalni-fondy.cz )www.strukturalni-fondy.czinfo@strukturalni-fondy.cz –www.czechinvest.org (info@czechinvest.org )www.czechinvest.orginfo@czechinvest.org –Bezplatná informační linka 800 200 200 (pokládejte dotazy na fondy EU) –Bezplatná informační linka 800 800 777 (dotazy na programy pro podnikatele) Najít vhodný zdroj financování Kontaktovat tzv. zprostředkující subjekt a projekt konzultovat

11 Kroky k úspěšnému projektu – fáze 2 Zjistit si všechny podmínky související s projektovou žádostí –Zprostředkující subjekt vydává Příručku pro žadatele a Text Výzvy Zpracovat projektovou žádost Předložit žádost k posouzení v určeném termínu Uskutečnit projekt Administrovat a vyhodnotit projekt Proplacení dotace

12 Harmonogram dalších kroků –Březen 2007 – oficiální předložení NSRR a OP Evropské komisi –2. - 3. čtvrtletí 2007 – negociace NSRR a OP –3. – 4. čtvrtletí – předpokládané schválení OP Zahájení realizace programů –1. čtvrtletí 2007 – první výzvy: OP PI (1.3. a 25.4. 2007) –2. čtvrtletí 2007 – výzvy v dílčích opatření ve vybraných OP –2. pololetí 2007 – hromadné zahájení ostatních OP –Počátek 2008 – zahájení vybraných ROP

13 Doporučené kontakty www.strukturalni-fondy.cz → Programy 2007-13

14 Děkuji za pozornost Ing. Jana Římská Odbor řízení evropských programů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Email: jana.rimska@mmr.czj www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Fondy EU: Programovací období 2007-13 v České republice Programovací období 2007-13 z pohledu podnikatele Olomouc, 22.6. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google