Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Finanční aspekty projektů šablon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Finanční aspekty projektů šablon."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Finanční aspekty projektů šablon pro střední školy – oblast podpory 1.5 OPVK Uherský Brod září 2011

2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Alokace a rozpočet projektu Alokace  Vyhlašovatel výzvy a administrátor = MŠMT  Celková alokace = 1,5 mld. Kč Maximální výše podpory  Výše podpory = 300 000 Kč + (počet žáků x 2 432 Kč)  Počet žáků – dle přílohy výzvy  Dotace se poskytuje ve výši 100 % rozpočtu projektu

3 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Financování projektu  Financování podle zákona 218/2000 Sb. – prostřednictvím zřizovatele  Financování ve dvou zálohových platbách: 1.první záloha 60 % do 30 dnů od doručení akceptace rozhodnutí o poskytnutí dotace (nejdříve však 60 dnů před zahájením projektu) 2.dalších 40 %:  po schválení 1. monitorovací kde bude doloženo 40 % výstupů nebo  do 30 dnů po doručení 2. monitorovací zprávy (tj. po uplynutí 10ti měsíců realizace projektu)

4 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Rozpočet projektu  Celková výše rozpočtu se rovná součtu rozpočtů vybraných šablon, např.:  Každá šablona má pevně danou výši rozpočetu (výši podpory)  Struktura rozpočtu šablony není pevně předepsána  Udělejte si svůj rozpočet pro vlastní potřebu – tento rozpočet však nikam nebudete předkládat. Šablona III/1152 640 Kč Šablona III/1152 640 Kč Šablona III/2147 474 Kč Celkem452 754 Kč

5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Způsobilost výdajů  Výdaje jsou způsobilé v případě, že budou řádně doloženy výstupy projektu, kterých bylo dosaženo v době realizace projektu.  Pokud bude doloženo méně výstupů než je uvedeno v šabloně, bude příslušná část dotace krácena (bude vrácena zpět poskytovateli), bude – li doloženo méně jak 50 % výstupů bude dotace vrácena celá příklad u šablony III/1: (cíl 64 odučených hodin, 2 385Kč/hodinu) Počet doložených hodin Konečná výše dotace Vrácená výše dotace 64152 640 Kč0 Kč 60143 100 Kč9 540 Kč 300 Kč152 640 Kč

6 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Způsobilost výdajů  Výdaje musí být vynaloženy v souvislosti s projektem.  Dotace je poskytována výhradně jako neinvestiční  Mohou být hrazeny neinvestiční výdaje např. typu: – drobný hmotný majetek (učební pomůcky) – dlouhodobý drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč) – nákup služeb (např. DVPP, tisk materiálů, …) – náklady na osobní výdaje (tvorba výukových materiálů)

7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Způsoby hrazení odměn za práci na projektu a) Nenároková složka platu (při pracovním poměru)  plně v kompetenci ředitele  podmínky je vhodné stanovit ve vnitřním platovém předpisu b) Proplacené přesčasy (při pracovním poměru)  je třeba počítat s vyšší jednotkovou cenou c) Dohody mimo pracovní poměr (DPP/DPČ)  na jiný druh práce než v pracovní smlouvě d) Změna úvazku učitele nebo přijetím nového učitele  je možné upravit úvazek stávajícího učitele nebo přijmout nového učitele na částečný úvazek e) Prostřednictvím služby - OSVČ

8 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Evidence zaměstnanců a platů Zaměstnanci a mzdy budou evidovány ve statistickém výkazu P1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT Je třeba uvést údaje do řádků, které jsou k tomu určeny.

9 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Další podmínky  Dotace bude poskytnuta pod účelovým znakem 33031.  Při účetní závěrce bude nevyčerpaná část dotace přerozdělena v rámci hospodářského výsledku do rezervního fondu.  Není nutné zakládat projektový účet.

10 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Vyplnění projektové žádosti  Projektová žádost je vyplňována prostřednictvím internetu v aplikaci Benefit7  Aplikace je dostupná na adrese: www.eu-zadost.cz

11 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Kroky k předložení žádosti prostřednictví Benefit7 1. zaregistrovat se do aplikace Benefit7 2. založit novou žádost (v příslušné výzvě) 3. vyplnit projektovou žádost 4. finalizovat žádost 5. vytisknout, podepsat a předložit žádost

12 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Děkuji za pozornost Ing. Petr Valášek vedoucí oddělení dotačních programů odbor řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje tel.: 577 043 826 e-mail: petr.valasek@kr-zlinsky.czpetr.valasek@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Finanční aspekty projektů šablon."

Podobné prezentace


Reklamy Google