Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daňové pojmy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daňové pojmy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daňové pojmy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302 Datum vytvoření: 25. 11. 2013 Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s daněmi (předmět daně, základ daně, sazba daně, slevy na dani) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Závěrem prezentace jsou cvičení na opakování základních pojmů souvisejících s daněmi a příklady na jejich výpočet. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

4 Předmět daně - udává, co je vlastně předmětem zdaňování - v některých případech mohou být příjmy nebo majetek od daně osvobozeny Zdaňovat se mohou: Příjmy – např. daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob Majetek – např. daň z nemovitostí Spotřeba – součástí ceny určitého spotřebovaného výrobku je i daň, např. spotřební daně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

5 Osvobození od daně - změny od 1. 1. 2014 Pokud jde o osvobození od daně z bezúplatného příjmu (dříve osvobození od darovací daně), je od r. 2014 zachováno toto osvobození (dříve tzv. osoby v I. a II. příbuzenské skupině) tak, že jsou mj. osvobozeny bezúplatné příjmy: od příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci atp.) a v linii vedlejší, pokud jde o : - sourozence - strýce, tetu - synovce, neteř - manžela - manžela dítěte (zeťové a snachy), dítěte manžela - rodiče manžela nebo manžela rodičů VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

6 Základ daně - jedná se o částku, z které se vychází při výpočtech daně Základ daně může být stanoven: v penězích – např. superhrubá mzda, rozdíl mezi příjmy a výdaji v naturálních jednotkách – např. u osobních automobilů se jedná o objem motoru, u nákladních automobilů se jedná o největší povolenou hmotnost v tunách a počet náprav, u pozemků je základem daně plocha pozemku. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

7 Základ daně - od základu daně lze odečítat určité položky, čímž vzniká upravený základ daně Jedná se například o tyto položky: hodnota daru zaplacené úroky z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření zaplacené příspěvky na doplňkové penzijní spoření zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění daňová ztráta VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

8 Sazba daně - udává, kolik činí daň Sazba daně může být stanovena: procentem – např. DPH 21% pevnou částkou – např. za hektolitr benzín VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

9 Sleva na dani - z vypočtené daně je v některých případech umožněno poskytnutí tzv. slevy na dani (daňové zvýhodnění) Mezi slevy na dani (daňová zvýhodnění) patří: sleva na poplatníka na manželku (manžela) s nízkými příjmy pro studenty pro držitele průkazu ZTP/P na vyživované dítě VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

10 Zaokrouhlování VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302 VýpočetZaokrouhlení DPH v daňových dokladech bez zaokrouhlení nebo matematicky na Kč Základ pro výpočet srážkové daněna Kč dolů Srážková daňna Kč dolů Upravený základ DPFO pro výpočet daněna 100 Kč dolů Upravený základ DPPO pro výpočet daněna 1000 Kč dolů Sociální pojištění OSVČna Kč nahoru Zdravotní pojištění OSVČna Kč nahoru

11 Příklad Pan Novák provozuje cukrárnu. Jeho výdaje za rok 2013 činily 480 000 Kč. Ve stejném roce činily příjmy 850 000 Kč. Pan Novák si platí pojistné na životní pojištění, které v roce 2013 bylo ve výši 18 000 Kč. Dále podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů na rok 2013. Vypočítejte: základ daně a upravený základ daně určete sazbu daně z příjmů určete slevy na dani daň z příjmů za rok 2013 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

12 Příklad - řešení Základ daně: 850 000 – 480 000 = 370 000 Kč Upravený základ daně: Maximální roční odečitatelná částka činí 12 000 Kč, abychom dosáhli maximální možné daňové úlevy ve výši 1 800 Kč/rok 370 000 – 12 000 = 358 000 Kč Sazba daně: Sazba daně z příjmů pana Nováka činí 15% (jedná se o FO) VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

13 Příklad - řešení Slevy na dani: Pan Novák podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů na rok 2013, proto má nárok na roční slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč (2 070 měsíčně) Daň z příjmů za rok 2013: 358 000 x 0,15 = 53 700 Kč daň z příjmů 53 700 – 24 840 = 28 860 Kč daň z příjmů po slevě Pan Novák zaplatí Finančnímu úřadu daň ve výši 28 860 Kč. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302

14 Otázky VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302 1. Co udává předmět daně? Udává, co se zdaňuje (příjmy, majetek, spotřeba) 2. Jak může být stanoven základ daně? V penězích, v naturálních jednotkách (např. auto – objem motoru) 3. Co je to sazba daně? Udává, kolik činí daň (procento nebo pevná částka) 4. Mohou být některé příjmy nebo majetek osvobozeny od daně? Ano, např. příbuzní jsou osvobozeny od darovací daně

15 Zdroje VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302 KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 978-80-87204-61-0. Http://www.advokat-zlinsko.cz. [online]. [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: http://www.advokat-zlinsko.cz/příspěvky- aktuality/darovací-daň-z-nemovitosti-osvobozeny-od-daně- darovací-2013http://www.advokat-zlinsko.cz/příspěvky- aktuality/darovací-daň-z-nemovitosti-osvobozeny-od-daně- darovací-2013


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daňové pojmy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1302."

Podobné prezentace


Reklamy Google