Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně z příjmů právnických osob Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně z příjmů právnických osob Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně z příjmů právnických osob Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312 Datum vytvoření: 16. 12. 2013 Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí s daní z příjmů právnických osob (předmět daně, výpočet daně, upravený základ daně, odčitatelné položky) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Na konci prezentace jsou otázky a příklad se správným řešením. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

4 Daně z příjmů Rozdělení daní z příjmů: a) daň z příjmů právnických osob – tato daň se zjednodušeně vypočítává ze zisku b) daň z příjmů fyzických osob – tato daň se počítá z několika druhů příjmů. Tyto příjmy se sčítají a daň se vypočítá z jejich součtu. c) srážková daň – jedná se o zvláštní sazbu daně (paragraf 36 zákona o daních z příjmů), sráží se z příjmů přesně určených zákonem o daních z příjmů, a to hned při výplatě. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

5 Předmět daně a poplatníci daně z příjmů PO Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: a) právnická osoba b) organizační složka státu c) podílový fond d) fond penzijní společnosti VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

6 Zdaňovací období Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je:  kalendářní rok  hospodářský rok  účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

7 Sazba daně z příjmů právnických osob Sazba daně z příjmů právnických osob je: daň z příjmů právnických osob – sazba činí 19% Daň se vypočte jako součin základu daně (sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé tisíce Kč dolů) a sazby daně. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

8 Postup výpočtu daně z příjmů právnických osob Postup výpočtu je obdobný jako při výpočtu daně z příjmů fyzických osob pro OSVČ. 1. Vypočteme zisk - v účetnictví vycházíme ze zisku jako rozdílu výnosů a nákladů 2. Zjistíme základ daně - připočítáme daňově neuznatelné náklady a odečteme nezdaňované výnosy VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

9 Postup výpočtu daně z příjmů právnických osob 3. Vypočteme upravený základ daně - zde máme možnost snížení základu daně podle § 34, např. ztráta předchozích let - další položky snižující základ daně obsahuje § 20, např. lze odečíst od základu daně hodnotu daru na obecně prospěšnou činnost - výše daru je však podmíněna svým minimem, které je stanoveno na 2 000 Kč a maximem, které je 5% ze základu daně sníženého podle § 34 (po odečtu např. ztráty) VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

10 Postup výpočtu daně z příjmů právnických osob 4. Zjistíme daň - upravený základ daně zaokrouhlíme na tisíce směrem dolů - sazba daně činí 19% 5. Uplatníme slevy na dani - jedná se o slevu na zaměstnance se zdravotním postižením nebo investiční pobídky - sleva na zdravotně postiženého zaměstnance je 18 000 Kč, pokud byl zaměstnán na plný pracovní úvazek celý rok - sleva na zvlášť těžce postiženého je 60 000 Kč ročně. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

11 Daň z příjmů právnických osob - příklad Střela úklid, s. r. o. měla v roce 2013 tyto náklady a výnosy: náklady 4 500 000 Kč, z toho 20 000 byly náklady na reprezentaci a dar střední škole pro zrakově postižené ve výši 10 000 Kč, tržby z prodeje služeb 5 395 450 Kč. Firma dále zaměstnává po celý rok 1 zaměstnance se sníženou pracovní schopností. Ztráta z roku 2012 činila 500 000 Kč. Vypočítejte: základ daně snížený základ daně upravený základ daně daňová povinnost VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

12 Daň z příjmů právnických osob – příklad (řešení) základ daně - výpočet zisku 5 395 450 - 4 500 000 = 895 450 Kč - přičteme daňově neúčinné náklady 895 450 + 20 000 + 10 000 = 925 450 Kč - odečteme nezdaňované výnosy v zadání žádné nejsou Základ daně tedy činí 925 450 Kč. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

13 Daň z příjmů právnických osob – příklad (řešení) snížený základ daně - odečteme ztrátu 925 450 - 500 000 = 425 450 Kč upravený základ daně - odečteme dar 425 450 - 10 000 = 415 450 Kč Upravený základ daně tedy činí 415 450 Kč. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

14 Daň z příjmů právnických osob – příklad (řešení) zjištění daně - zaokrouhlíme základ daně 415 450 Kč zaokrouhlíme na 415 000 Kč - daň 415 000 x 19% = 78 850 Kč daňová povinnost - uplatnění slevy na dani 78 850 - 18 000 = 60 850 Kč Daňová povinnost firmy Střela úklid, s. r. o. činí 60 850 Kč. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

15 Otázky 1. Kolik je sazba daně z příjmů právnických osob? sazba daně je 19% 2. Jakou výši daru může uplatnit právnická osoba? minimum 2 000 Kč a maximum 5% ze základu daně sníženého dle § 34 3. Kolik činí roční sleva na zdravotně postiženého zaměstnance, který je zaměstnán na plný pracovní úvazek celý rok? 18 000 Kč 4. Jaké slevy na dani může uplatnit právnická osoba? sleva na zaměstnance se zdravotním postižením nebo investiční pobídky VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312

16 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 978-80-87204-61-0. Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast 2.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast 2.aspx VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1312


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Daně z příjmů právnických osob Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google