Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z příjmů fyzických osob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z příjmů fyzických osob"— Transkript prezentace:

1 Daň z příjmů fyzických osob
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 29. října 2014

2 Osnova Přímé důchodové daně Daň z příjmů fyzických osob Subjekt daně
Předmět daně Základ daně Sazba daně Výpočet daně Zdaňovací období Rozpočtové určení daně Správa daně z příjmů fyzických osob Příklad 2

3 Přímé důchodové daně 1. Přímé důchodové daně
daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob 3

4 2. Daň z příjmů fyzických osob
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů část první část třetí základní prvky daně z příjmů fyzických osob subjekt předmět základ sazba (období, výpočet, rozpočtové určení) správa daně z příjmů fyzických osob 4

5 3. Subjekt daně poplatník (§ 2)
daňový rezident bydliště obvyklé zdržování se daňový nerezident přednost mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění čl. 4 - rezident 5

6 4. Předmět daně je předmětem daně není předmětem daně
příjmy ze závislé činnosti (§ 6) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) příjmy z kapitálového majetku (§ 8) příjmy z nájmu (§ 9) ostatní příjmy (§ 10) není předmětem daně § 3 odst. 4, § 6 odst. 7 6

7 Osvobození od daně obecné ustanovení pro všechny příjmy
§ 4 § 4a – osvobození beezúplatných příjmů zvláštní ustanovení pro určité příjmy § 6 odst. 9 § 10 odst. 3 7

8 A. Příjmy ze závislé činnosti (§ 6)
vymezení (odst. 1) včetně funkční požitků (odst. 10) zvláštní vymezení příjmů odst. 3 bezplatné poskytování motorového vozidla zaměstnavatelem (odst. 6) dílčí základ daně (odst. 13) superhrubá mzda samostatný základ daně (odst. 4) jen dohody o provedení práce limit Kč nepodepsání prohlášení 8

9 Dílčí základ daně ze závislé činnosti
2007 2008 Hrubý příjem 20.000,- Kč Pojistné sociální zaměstnanec 1.600,- Kč 1.300,- Kč Pojistné zdravotní zaměstnanec 900,- Kč Pojistné sociální zaměstnavatel 5.200,- Kč 5.000,- Kč Pojistné zdravotní zaměstnavatel 1.800,- Kč Dílčí základ daně 17.500,- Kč 27.000,- Kč 26.800,- Kč 9

10 Inzerát 10

11 B. Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7)
vymezení (odst. 1 a 2) nejde o příjem ze závislé činnosti výčet dílčí základ daně (odst. 3) příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení paušální uplatňování výdajů (odst. 7) samostatný základ daně (odst. 6) příjmy podle odst. 2 písm. a) limit Kč daň stanovená paušální částkou (§ 7a) 11

12 C. Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
vymezení (odst. 1, 2) dílčí základ daně (odst. 4, 5) samostatný základ daně (odst. 3) 12

13 D. Příjmy z nájmu (§ 9) vymezení (odst. 1) dílčí základ daně (odst. 3)
§ 21c odst. 3 - pacht dílčí základ daně (odst. 3) paušální uplatňování výdajů (odst. 4) 13

14 E. Ostatní příjmy (§ 10) Nákup Prodej Základ daně vymezení (odst. 1)
zejména podmínka zvýšení majetku dílčí základ daně (odst. 4) příklad – nákup a prodej bytu Nákup Prodej Základ daně 14

15 5. Základ daně (§ 5) obecné vymezení (odst. 1)
součet dílčích základů (odst. 2) nezdanitelné části základu daně (§ 15) bezúplatná plnění úroky příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření pojistné na soukromé životní pojištění členské příspěvky odborové organizaci úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání položky odčitatelné od základu daně (§ 34) 15

16 6. Sazba daně (§ 16) poměrná lineární solidární zvýšení daně (§ 16a)
slevy na dani pro poplatníky DPFO (§ 35ba) základní sleva sleva na manžela registrovaný partner (§ 21e odst. 3) základní sleva na invaliditu rozšířená sleva na invaliditu sleva na držitele průkazu ZTP/P sleva na studenta daňové zvýhodnění pro poplatníky DPFO (§ 35c) sleva na dani daňový bonus 16

17 Výše slev na dani 17 Sleva na dani 2007 2008 2009 a 2010 2011
základní 7.200 Kč manželka/manžel 4.200 Kč částečný invalidní důchod 1.500 Kč 2.520 Kč plný invalidní nebo jiný důchod 3.000 Kč 5.040 Kč průkaz ZTP/P 9.600 Kč studium 2.400 Kč 4.020 Kč 17

18 Výše daňového zvýhodnění
2007 2008 2009 2010 a 2011 2012 a 2014 Výše daňového zvýhodnění 6.000 Kč Maximální výše daňového bonusu 18

19 7. Výpočet daně Odečtu slevy na dani a daňové zvýhodnění Vypočtenou daň případně zvýším o solidární zvýšení daně Na zaokrouhlený základ použiji sazbu 15 % Snížený základ zaokrouhlím na celá sta Kč dolů Základ daně snížím o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně 19

20 8. Zdaňovací období kalendářní rok (§ 16b) 20

21 9. Rozpočtové určení daně
sdílená daň členění výnosu pro účely rozpočtového určení veřejné rozpočty státní rozpočet (cca 66 %) rozpočty obcí (cca 25 %) rozpočty krajů (cca 9 %) 21

22 10. Správa daně z příjmů fyzických osob 1/2
správce daně orgány Finanční správy České republiky plátci daně vymezení (§ 38c) zaměstnavatelé (§ 38h a násl.) plátci u daně vybírané zvláštní sazbou daně (§ 38d) 22

23 10. Správa daně z příjmů fyzických osob 2/2
daňové přiznání (§ 136 DŘ) do třech měsíců po skončení zdaňovacího období do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období splatnost daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání (§ 135 odst. 3 DŘ) zálohově obecně - § 38a příjmy ze závislé činnosti – § 38h 23

24 11. Příklad Vypočítejte měsíční zálohu ze zdanitelné mzdy za měsíc prosinec 2007/prosinec 2008/prosinec 2009/prosinec 2010/prosinec 2011/prosinec 2012/prosinec 2013/prosinec 2014 ve výši ,- Kč. Poplatník, jenž je rovněž studentem, podepsal prohlášení, ve kterém uplatňuje nárok na slevy na dani. S poplatníkem žijí ve společné domácnosti dvě nezletilé děti a manželka, která má za rok 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 příjem ,- Kč. Poplatník zaplatil v jednotlivých letech 2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014 pojistné na své soukromé životní pojištění ,- Kč. 24

25 Děkuji za pozornost ! doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: 25


Stáhnout ppt "Daň z příjmů fyzických osob"

Podobné prezentace


Reklamy Google