Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Spotřební a ekologické daně Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Spotřební a ekologické daně Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Spotřební a ekologické daně Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308 Datum vytvoření: 10. 12. 2013 Vzdělávací oblast: Ekonomika Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

2 Anotace Žáci získávají nové informace o pojmech, které souvisí se spotřebními a ekologickými daněmi (plátci, poplatníci, základ a sazby daně, termíny přiznání a placení daně) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

3 Metodické pokyny Prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Závěrem prezentace jsou otázky a příklady se správným řešením. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

4 Spotřební daň Spotřební daň je nepřímá daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu. Účelem může být zvýšení příjmů státního rozpočtu nebo snížení prodávané množství zboží. Spotřební daní se zdaňují tyto vybrané výrobky:  minerální oleje (zejména výrobky z ropy)  líh  pivo  víno a meziprodukty  tabákové výrobky VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

5 Poplatník a plátce daně Plátce daně  je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem vybraných výrobků, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Poplatník daně  jsou všichni, kteří tyto výrobky kupují. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

6 Základ a sazba daně Základ daně  základem daně je ve většině případů množství v naturálních jednotkách  výjimkou je základ daně u tabákových výrobků (základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele a pro pevnou část množství vyjádřené v kusech) Sazba daně  u každého druhu výrobků je různá, sazby jsou uvedeny na následujícím snímku VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

7 Sazby daně Předmět daněSazba daně v Kč Motorové benzíny s obsahem olova do 0,013 g/l 12 840 Kč za 1 000 l Motorové benzíny s obsahem olova nad 0,013 g/l 13 710 Kč za 1 000 l Líh obsažený ve výrobcích pod nomenklaturou č. 2207, 2208 a ostatní 28 500 Kč/hl etanolu Pivo 32 Kč/hl (pro malé pivovary je sazba snížená podle výroby v hl) Šumivá vína2 340 Kč/hl Cigarety 1,12 Kč/ks + 28% z ceny pro konečného spotřebitele, nejméně však 2,01 Kč/ks VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

8 Daňová povinnost  u spotřebních daní vznikne daňová povinnost okamžikem výroby nebo dovozu  nemusí se však ještě objevit v daňovém přiznání  do doby, než budou vybrané výrobky prodány s úmyslem spotřeby, jsou podmíněně osvobozeny od daně  podmíněné osvobození trvá, dokud se vybrané výrobky nacházejí v tzv. daňovém skladu nebo jsou přepravovány z jednoho daňového skladu do druhého (a to i do jiného státu EU)  jakmile výrobky opustí daňový sklad, vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit (pokud ho opustí v jiné zemi EU, vzniká povinnost až v této zemi) VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

9 Daňový sklad Za daňový sklad se považuje:  podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá  sklad vybraných výrobků, ve kterém provozovatel daňového skladu za podmínek stanovených tímto zákonem vybrané výrobky skladuje, zpracovává, přijímá nebo odesílá VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

10 Daňový sklad Ten, kdo chce provozovat daňový sklad, si musí požádat na celním ředitelství o vydání povolení. Žádost musí obsahovat:  identifikační údaje navrhovatele  popis daňového skladu (jeho umístění, popis zabezpečení proti neoprávněnému použití vybraných výrobků)  popis výrobků, které mají být vyrobeny  čestné prohlášení navrhovatele, že jsou splněny podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí  a další údaje uvedené v §20 zákona o spotřebních daních VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

11 Termíny přiznání  podání daňového přiznání do 25. dne následujícího měsíce  splatnost daně 40 dnů po skončení zdaňovacího období Spotřební daň při dovozu ze zemí mimo EU:  daňová povinnost vzniká už tím, že dovozce obdrží od celního úřadu výměr cla a daní  splatnost daně je 10 dnů od obdržení výměru VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

12 Výpočet daně  daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně stanovenou pro příslušný vybraný výrobek  spotřební daň se započítává do základu daně pro výpočet DPH  při dovozu ze zemí mimo EU DPH vypočítáme ze základu, kterým je celní hodnota + clo + spotřební daně + náklady pořízení na území EU  konečná cena se však vlivem spotřební daně, cla a DPH významně zvýší VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

13 Ekologické daně  vybírají se ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny  daň se připočítává k jejich ceně  plátci daně jsou výrobci a prodejci  plátcům vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň dnem, kdy dodala plyn, paliva nebo elektřinu konečnému spotřebiteli, nebo dnem spotřeby  daň se přiznává a platí měsíčně VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

14 Otázky 1. Je sazba spotřební daně stejná pro všechny druhy výrobků? NE – liší se podle druhu výrobků 2. Jaký je termín podání daňového přiznání a splatnost daně? daňové přiznání do 25. dne následujícího měsíce splatnost daně 40 dnů po skončení zdaňovacího období 3. Co se považuje za daňový sklad? podnik na výrobu vybraných výrobků, sklad vybraných výrobků 4. Co se zdaňuje spotřební daní? minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

15 Příklad Společnost Vinum, s. r. o. dováží 2 000 litrů šampaňského z Ruska za 3 000 USD, doprava na hranici EU činí 800 USD, dovozní clo činí 25%, doprava z hranic EU do Brna činí 10 000 Kč, sazba spotřební daně 2 340 Kč/hl. Kurs CZK/USD 20,60. Úkol: vypočítejte celní hodnotu, dovozní clo, spotřební daň, základ daně a DPH kdy zaplatíme clo a spotřební daň? VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

16 Příklad - řešení Celní hodnota = 3 000 x 20,60 + 800 x 20,60 = 78 280 Kč Dovozní clo = 78 280 x 0,25 = 19 570 Kč Spotřební daň = 2 000 / 100 x 2 340 = 46 800 Kč Základ daně = 78 280+19 570+46 800+10 000 = 154 650 Kč DPH = 154 650 x 0,21 = 32 477 Kč Clo a spotřební daň zaplatíme do 10 dnů od proclení. VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308

17 Zdroje KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 236 s. ISBN 978-80-87204-61-0. Http://www.finance.cz. [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dph-a-spotrebni- dane/spotrebni-dane/vymezeni-dane/ http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dph-a-spotrebni- dane/spotrebni-dane/vymezeni-dane/ Http://business.center.cz. [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/spotrebnidan/ VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1308


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Spotřební a ekologické daně Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google