Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování mezd Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování mezd Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování mezd Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1411 Datum vytvoření: 16.2.2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika pojmů: mzda, hrubá mzda a čistá mzda Zákonné srážky ze mzdy Doklady související se mzdami Základní účtování mezd Příklad na účtování mzdy

3 Metodické pokyny Ve výuce použitelné k výkladu tématického celku mzdy Na konci učebního materiálu je zařazen příklad, který lze použít k ověření pochopení učiva nebo jako samostatnou práci s následným hodnocením

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

5 Základní účtování mezd

6 Pojmy mzda, hrubá mzda Mzda je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Hrubá mzda se skládá: -základní mzda (úkolová-je třeba sestavit výkaz práce, ve kterém je uveden druh práce a sazba za jednotku časová-je třeba stanovit tarif za odpracovaný čas) -příplatky (přesčas, svátek, ztížené pracovní prostředí, noc, sobota a neděle) -prémie a odměny (ke zvýšení motivace zaměstnanců) -náhrada mzdy (mzda za neodpracovaný čas, např. dovolená )

7 Čistá mzda Čistá mzda je hrubá mzda po odečtení zákonných srážek. Částka k výplatě je čistá mzda po odečtení ostatních srážek a přičtení náhrady mzdy za pracovní neschopnost. -zákonné srážky ze mzdy (srážky provádíme bez souhlasu zaměstnance): daň z příjmu fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění, které platí zaměstnanec -ostatní srážky ze mzdy (se zaměstnancem musí být uzavřena dohoda): spoření, pojištění, výživné… -náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost – vyplácí ji zaměstnavatel ze svých prostředků 21 kalendářních dní a od čtvrtého dne pracovní neschopnosti zaměstnance

8 Zákonné srážky a jejich sazby pro rok 2013 Zdravotní a sociální pojištění, které hradí zaměstnanec. Sráží se zaměstnanci ze mzdy a pro rok 2013 jsou sazby: -zdravotní 4,5 % -sociální 6,5 % Zdravotní a sociální pojištění, které hradí podnik za zaměstnance a účtují se jako náklad. Sazby pro rok 2013: -zdravotní 9 % -sociální 25 % Záloha na daň z příjmu FO ze závislé činnosti, kterou hradí zaměstnanec. Sráží se ze „superhrubé mzdy“ a pro rok 2013 je sazba: -15 %

9 Mzda a doklady Zúčtovací a výplatní listina mezd – sestavuje se po skončení měsíčního období, sestavují ji mzdoví účetní podle mzdových podkladů (soupiska práce), kopii dostává zaměstnanec při výplatě mezd. Mzdový list – obsahuje údaje o hrubém i čistém příjmu zaměstnance a jednotlivé složky mezd, dále obsahuje údaje potřebné pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení.

10 Účtování mezd Mzdy musí být zaúčtovány v tom období, ve kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům odměna Mzda je nákladem podniku a pro evidenci je určen účet Mzdové náklady Podniku vzniká závazek vůči zaměstnanci, který se účtuje na účet Zaměstnanci Výplata mzdy se provádí ve výplatním termínu, který si stanoví sama účetní jednotka Pro daň z příjmu se používá účet Ostatní přímé daně Pro zákonné srážky se používá účet Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění

11 Schéma účtování mezd Běžný účet Zaměstnanci Mzdové náklady výplata mzdy zaměstnancům hrubá mzda Ostatní přímé daně srážka zálohy na daň z příjmů Zúčtování s institucemi SZ a ZP srážka pojistného na SZ a ZP Zúčtování s institucemi SZ a ZP Zákonné soc. a zdrav. poj. náklad předpis pojistného podniku za zaměstnance

12 Cvičení Zaúčtujte mzdu pana Pavla Novotného. 1. 1. Hrubá mzda 20 000 Kč mzdový náklad / zaměstnanci 2. 2. Zdrav. poj., které hradí podnik 1 800 Kč zák.soc.a zdrav.poj.(náklad) / zúčtování s institucemi SZ, ZP 4. 4. Soc. poj., které hradí podnik 5 000 Kč zák.soc.a zdrav.poj.(náklad) / zúčtování s institucemi SZ, ZP 5. 5.Záloha na daň z příjmu FO 1 083 Kč zaměstnanci / ostatní přímé daně

13 Cvičení - pokračování 6. 6. Zdrav. poj., které hradí zaměstnanec ze mzdy 900 Kč zaměstnanci / zúčtování s institucemi SZ a ZP 7. 7. Soc. poj., které hradí zaměstnanec ze mzdy 1 300 Kč zaměstnanci / zúčtování s institucemi SZ a ZP 8. 8. VBU výplata mzdy zaměstnance 16 717 Kč zaměstnanci / běžný účet

14 Použité značení v učebním materiálu soc. – sociální zdrav. – zdravotní poj. – pojištění VBU – výpis z běžného účtu zák. – zákonné SZ – sociální zabezpečení (pojištění) ZP – zdravotní pojištění


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Základní účtování mezd Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google