Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_355_Jan Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Lenka Janovská VY_32_INOVACE_06_EKO_355_Jan

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Obchodní akademie PředmětEkonomika Ročník2. Název tematické oblasti (sady)Lidské zdroje v podniku Název vzdělávacího materiáluSrážky z příjmu ze závislé činnosti Anotace Prezentace seznamuje žáky se srážkami z příjmu ze závislé činnosti. Vysvětluje pojem závislá činnost a podává přehled o zákonných srážkách ze mzdy. Podrobněji je zpracována problematika výpočtu daně z příjmů u FO, a to zejména s ohledem na podepsané či nepodepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Zhotoveno, (datum/období)Červen 2013 Ověřeno13. června 2013

3 odvodypříjempráce

4 Závislá činnost Úprava v zákoníku práce Závislou prací je práce, která je: vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti zaměstnance jménem zaměstnavatele podle pokynů zaměstnavatele zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně vykonávána za mzdu, v pracovní době a na pracovišti zaměstnavatele

5 Zákonná úprava srážek z příjmu § 145 - § 150 Zákoníku práce jedná se o srážky ze mzdy nebo platu a z jiných příjmů zaměstnance ze základního pracovněprávního vztahu Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci (§ 147): daň z příjmů FO ze závislé činnosti nebo pojistné na důchodové spoření pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zálohu na mzdu, kterou je povinen zaměstnanec vrátit nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady náhradu mzdy za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo

6 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti příjmy za závislé činnosti se rozumí příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru úprava v ZDP § 6 pro způsob zdanění mzdy je rozhodné, zda má zaměstnanec podepsáno „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“ prohlášení lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele

7 Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani z příjmů Podpisem růžového dvojlistu "Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti" potvrzuje zaměstnanec zaměstnavateli, že u něj uplatňuje nezdanitelné částky a slevy na dani.nezdanitelné částky a slevy na dani Po podpisu mu bude zaměstnavatel vždy vypočítávat a srážet zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti Záloha na daň je povinná platba zaměstnance ze mzdy v každém měsíci, která bude vyúčtována po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku), a to buď zaměstnavatelem (zaměstnanec požádá do 15. 2. o roční zúčtování) nebo podáním vlastního daňového přiznání do 31. 3. na příslušný finanční úřad

8 Výpočet zálohy na daň z příjmů při podepsaném prohlášení k dani záloha se počítá ze zdanitelné mzdy v roce 2013 je touto zdanitelnou mzdou tzv. superhrubá mzda superhrubá mzda = hrubá mzda + SP a ZP hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance (ZP = 9 % z HM a SP = 25 % z HM) zdanitelná mzda se zaokrouhluje při částce nad 100 Kč na celé stokoruny NAHORU záloha na daň se potom vypočítá procentní sazbou, která činí 15 % z vypočtené daně se odečítají slevy na dani – podle § 35ba ZDP maximálně do nuly; podle § 35c lze uplatnit i daňový bonus – měsíční min. 50 Kč a max. 5.025 Kč

9 Slevy na dani FO na poplatníka měsíčně Kč 2.070,-- - na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci; od roku 2013 s výjimkou starobních důchodců ve výši měsíčně Kč 210,--; resp. 420,-- při invaliditě; Kč 1.345,-- pro držitele průkazu ZTP/P měsíčně ve výši Kč 335,--, jestliže se zaměstnanec připravuje na budoucí povolání daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti měsíčně ve výši Kč 1.117,-- daňové zvýhodnění lze uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu

10 Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani z příjmů nelze snížit vypočtenou daň o žádné slevy pro způsob zdanění je rozhodující, zda výše hrubé mzdy přesáhne částku Kč 5.000,-- nebo ne hrubá mzda nad Kč 5.000,-- zdanitelná mzda /superhrubá/ se zaokrouhlí na sta nahoru a sazbou DPFO ve výši 15 % se vypočítá záloha na daň hrubá mzda do Kč 5.000,-- zdanitelná mzda se zaokrouhlí na Kč dolů a sazbou 15 % se vypočítá srážková daň, která se zaokrouhlí také na Kč dolů příjem zdaněný srážkovou daní nepatří do daňového přiznání a takto vypočtená srážková daň je konečná a nelze si žádat o její vrácení

11 Pojistné na sociální zabezpečení pojistné se u zaměstnance bez účasti na důchodovém spoření vypočte jako 6,5 % z vyměřovacího základu – úhrn hrubých mezd ( u zaměstnance s účastí na důchodovém spoření – II. pilíř vypočte jako 3,5 % z vyměřovacího základu) – těchto 6,5 % je určeno na důchodové pojištění; zaměstnanec sám nepřispívá na nemocenské pojištění ani na státní politiku zaměstnanosti u zaměstnavatele se vypočte pojistné ve výši 25 % z hrubých mezd – z toho 21,5 % na důchodové pojištění; 2,3 % na nemocenské pojištění a 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (odvod zaměstnavatele za zaměstnance) zaměstnavatel sečte pojistné a celkovou částku odvede na účet příslušné OSSZ v některých případech je nutné zvýšit základ pro výpočet SP i ZP o hodnotu různých zaměstnaneckých výhod – např. používání podnikového automobilu i pro soukromé účely SP se zaokrouhluje na celé koruny NAHORU

12 Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu = úhrn hrubých mezd, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu (viz § 3 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění), a to na příslušný účet pracoviště zdravotní pojišťovny zaměstnance zaměstnanci srazí, i bez jeho souhlasu, z platu jednu třetinu této částky = 4,5 % z hrubé mzdy; zbývající dvě třetiny uhradí zaměstnavatel = 9 % z HM minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance je minimální mzda platná v měsíci, za který se pojistné odvádí (pro některé zaměstnance neplatí) ZP se zaokrouhluje na celé koruny nahoru

13 Použitá literatura a zdroje: KLÍNSKÝ, Petr a MÜNCH, Otto. Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 5. vyd. Praha: Eduko, 2012. 184 s. ISBN 978-80-87204-60-3. ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 pro střední školy a veřejnost 2. díl. 13. upravené vyd. Znojmo: Nakladatelství Ing. Pavel Štohl, s. r. o.; 2012. 213 s. ISBN 978-80-87237-48-9. ČESKO. Zákon č. 262 ze dne 7. června 2006 zákoník práce. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 84/2006.Dostupný také z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/ http://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/2-4-platce- pojistneho-zamestnavatel http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google