Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.10 Vytvořeno:10. 01. 2013 Ověřeno: 17. 01. 2013Třída:NS2

2 Zúčtovací vztahy – DPFO, prohlášení k dani Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:daň z příjmů ze závislé činnosti, hrubá mzda, základ daně, daňová povinnost, záloha na daň, slevy na dani, zaměstnanec, zaměstnavatel, prohlášení k dani Anotace: Materiál je určen k seznámení s výpočtem a účtováním daně z příjmů ze závislé činnosti.

3  rozhoduje, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani 1.je podepsáno: daň z příjmů srážena ve formě záloh 2.není podepsáno: pro způsob zdanění je rozhodující výše hrubé mzdy Základ pro výpočet daně z příjmů: Základ daně (superhrubá mzda) Hrubá mzda Pojistné zaměstnavatel e na SP a ZP Výhody poskytnuté zaměstnavatelem = ++

4  zaměstnavatel sráží zálohu na daň => povinná platba v průběhu zdaňovacího období (kalendářní rok)  započítává se na celoroční daňovou povinnost poplatníka po skončení zdaňovacího období  zdanitelná mzda se zaokrouhluje do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru  záloha na daň činí 15 % - zaokrouhluje se na celé koruny nahoru, odečítají se slevy na dani

5 Sleva na daniRoční částkaMěsíční částkaPoznámka Na poplatníka24 8402 070 § 35ba ZDP Invalidita 1. a 2. stupně2 520210 Invalidita 3. stupně5 040420 ZTP/P16 1401 345 Studium4 020335 Na manželku (manžela) *) 24 840--- Vyživované dítě13 4041 117§ 35c ZDP *) Jestliže jejich příjem na zdaňovací období nepřesahuje 68 000 Kč

6 Postup při uplatňování slev: 1.odečtou se měsíční částky slev na poplatníka, invaliditu, ZTP/P, studium a manželku maximálně do nuly 2.odečte se měsíční částka slevy na vyživované děti => v případě záporné částky je nulová záloha na daň a zaměstnanci je přiznán daňový bonus, o který se zvýší částka k výplatě (minimálně 50 Kč, maximálně do výše 5 025 Kč)

7  zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci různá nepeněžní plnění  o jejich hodnotu se zvyšuje základ daně i základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění  např. :  1 % pořizovací ceny motorového vozidla, které zaměstnanec používá pro služební i soukromé účely,  příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění nad 24 000 Kč ročně …

8  není možno snížit vypočtenou daň o žádné slevy  o způsobu zdanění rozhoduje výše hrubé mzdy:  nad 5 000 Kč: zdanitelná mzda se zaokrouhlí na stovky nahoru a vypočítá se 15-ti % záloha na daň  do 5 000 Kč: zdanitelná mzda se zaokrouhlí na Kč dolů a vypočítá se 15-ti % srážková daň, která se zaokrouhlí také na koruny dolů  záloha na daň podléhá ročnímu zúčtování  srážková daň je daní konečnou, nelze ji zúčtovat

9  potvrzení o studiu => uplatní slevu na studenta ve výši 335 Kč měsíčně 1.student podepíše prohlášení k dani  od vypočtené zálohy se odečte sleva na poplatníka a sleva na studenta (2070 + 335 = 2 405)  při splnění zákonem stanovených podmínek (soustavné studium) lze odečíst v rámci ročního zúčtování záloh na daň celkovou roční částku slev, tzn. 24 840 + 4 020 = 28 860

10 2.student nepodepíše prohlášení k dani, příjmy přesáhnou 5 000 Kč za měsíc  výpočet zálohy na daň stejný jako u ostatních zaměstnanců bez prohlášení (bez nároků na slevy) 3.student nepodepíše prohlášení k dani, příjmy nepřesáhnou 5 000 Kč za měsíc  výpočet srážkové daně obdobný jako u ostatních zaměstnanců  není nárok na roční zúčtování, na vrácení daně

11  povinnost vést o výplatách evidenci na mzdových listech + předepsané náležitosti  mzdové listy = analytická evidence k účtu Zaměstnanci

12 1.údaje o poplatníkovi  jméno, příjmení, RČ, bydliště  slevy na dani 2.za každý kalendářní měsíc  úhrn zúčtovaných příjmů  výši pojistného sraženého ze mzdy  základ pro výpočet zálohy na daň nebo srážkové d.  vypočtená záloha nebo srážková daň  slevy na dani 3.za kalendářní rok úhrnné součty výše uvedených údajů

13 1.Jaký je výpočet základu daně pro daň z příjmů ze závislé činnosti?  hrubá mzda + ZP a SP placené podnikem + výhody poskytnuté zaměstnavatelem 2.Do jaké částky můžeme odečíst slevy na dani od zálohy na daň?  záporná částka může vyjít pouze u slevy na dítě = je přiznán tzv. daňový bonus, u všech ostatních slev můžeme snížit zálohu na daň z příjmů maximálně na nulu

14 3.Jak zaokrouhlujeme zdanitelnou mzdu?  jestliže vyjde do 100 Kč, pak zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru  jestliže vyjde nad 100 Kč, pak zaokrouhlujeme na celé stokoruny nahoru

15 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google