Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Zúčtování se zaměstnanci Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Zúčtování se zaměstnanci Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Zúčtování se zaměstnanci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1509 Datum vytvoření: 24. 2. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Zúčtování se zaměstnanci – obecně. Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění. Vyměřovací základ pro výpočet pojistného. Daň z příjmu ze závislé činnosti. Zvýšení základu daně o nepeněžité plnění. Zaměstnanec podepsal k prohlášení k dani. Slevy na dani. Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží především k výkladu problematiky mezd zaměstnanců, výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daně. V učebním materiálu je zařazeno krátké opakovací cvičení z 1. ročníku na účtování mezd, které je možné zadat jako skupinovou práci. Na konci učebního materiálu je připraveno cvičení na upevnění nových pojmů.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2014. Praha: Grada, 2014, sv. ISBN 978- 80-247-5171-9.

5 Zúčtování se zaměstnanci

6 Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení používáme 3. účtovou třídu - Zúčtovací vztahy, účtovou skupinu 33 Nejvíce používané účty jsou: 331 – zaměstnanci 336 – zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 342 – ostatní přímé daně 521 – mzdové náklady 524 – zákonné sociální a zdravotní pojištění

7 Náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci ze svých prostředků tzv. náhradu mzdy. Výpočet náhrady mzdy: - -první 3 pracovní dny se náhrada mzdy nevyplácí - -náhrada mzdy se poskytuje jen za pracovní dny - -z náhrady mzdy se neodvádí daň, ani pojistné - -od 15. kalendářního dne po zahájení pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy správa soc. zabezpečení

8 Vyměřovací základ pro výpočet pojistného Vyměřovacím základem pro výpočet pojistného je úhrn hrubých mezd. Sociálním pojištěním se hradí důchodové pojištění, nemocenské pojištění a státní politika nezaměstnanosti. Výpočet pojistného pro rok 2014: - -ze mzdy zaměstnance se sráží: 4,5 % z vyměř. základu na všeobecné zdravotní pojištění 6,5 % z vyměř. základu na sociální zabezpečení - -zaměstnavatel za zaměstnance odvádí: 9,0 % z vyměř. základu na zdravotní pojištění 25,0 % z vyměř. základu na sociální zabezpečení

9 Zvýšení sociálního pojistného Zaměstnavatel může dobrovolně své sociální pojištění, které odvádí za zaměstnance zvýšit na 26 %. Zaměstnavatel může dobrovolně své sociální pojištění, které odvádí za zaměstnance zvýšit na 26 %. Tuto skutečnost musí oznámit české správě sociálního zabezpečení. Tuto skutečnost musí oznámit české správě sociálního zabezpečení. V případě, že zaměstnavatel při pracovní neschopnosti svého zaměstnance vyplácí náhradu mzdy, může si tento odvod snížit na polovinu, díky zvýšenému sociálnímu pojištění na 26 %. V případě, že zaměstnavatel při pracovní neschopnosti svého zaměstnance vyplácí náhradu mzdy, může si tento odvod snížit na polovinu, díky zvýšenému sociálnímu pojištění na 26 %.

10 Účtování pojistného Říkejte nahlas, opakujeme: 1. 1.Hrubá mzda zaměstnance521 / 331 2. 2.Srážka zdrav. poj. – ze mzdy zaměstnance331 / 336.1 3. 3.Srážka soc. poj. - ze mzdy zaměstnance331 / 336.2 4. 4.Srážka daně z příjmu331 / 342 5. 5.Zdravotní poj. - odvádí zaměstnavatel524 / 336.1 6. 6.Sociální poj. – odvádí zaměstnavatel524 / 336.2

11 Daň z příjmů ze závislé činnosti Pro způsob danění mzdy je důležité - -zda-li má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani (POZOR může mít podepsáno jen u jednoho zaměstnavatele) - -nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, potom je pro způsob zdanění rozhodující Základ pro výpočet daně (superhrubá mzda) daně z příjmů = hrubá +pojistné, které+výhody mzdaplatí zaměstnavatelposkytnuté na soc. a zdrav.poj. zaměstnavatelem

12 Solidární zvýšení daně Pokud je příjem zaměstnance vyšší jak 103 536 Kč za měsíc, musí podat daňové přiznání a řádně odvést solidární daň. Pokud je příjem zaměstnance vyšší jak 103 536 Kč za měsíc, musí podat daňové přiznání a řádně odvést solidární daň. Výši daně vypočítá stejným způsobem jako u daně z příjmů ze závislé činnosti. Výši daně vypočítá stejným způsobem jako u daně z příjmů ze závislé činnosti. Následně od své hrubé mzdy odečte 103 536 Kč a z nezaokrouhleného výsledku vypočítá 7 %. Následně od své hrubé mzdy odečte 103 536 Kč a z nezaokrouhleného výsledku vypočítá 7 %. Tuto částku následně přičte k již vypočtené dani. Tuto částku následně přičte k již vypočtené dani.

13 Zvýšení základu daně o nepeněžité plnění V případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci nějaké výhody, mluvíme o tom, že mu poskytuje nepeněžní plnění: - -motorové vozidlo k osobnímu užívání, - -prodává zaměstnanci své výrobky za nižší cenu, - -přispívá zaměstnanci na penzijní, životní připojištění, atd. Zaměstnanec si o tyto výhody poskytované zaměstnavatelem zvýší základ daně. - -o 1 % z pořizovací ceny vozidla, které má k osob. Užívání, - -o rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, za jakou jsou zaměstnanci poskytovány výrobky, - -o příspěvek na penzijní či životní pojištění ve výši, o kterou přesahuje 30 000 Kč.

14 Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani - -zaměstnanci se bude srážet vždy záloha na daň, která je povinná - -konečná daňová povinnost není známá a vypočte se až na konci zdaňovacího období - -základ pro výpočet zálohy daně z příjmů se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru (jedná se o superhrubou mzdu) - -záloha na daň je pro rok 2014 15 % - -vypočtená záloha na daň se zaokrouhluje na koruny nahoru - -od vypočtené zálohy na daň se odečtou slevy na dani - -sleva na vyživované děti se odečítá jako poslední a pokud je částka záporná, mění se na daňový bonus a připočte se následně zaměstnanci k výplatě

15 Slevy na dani pro rok 2014 sleva na dani roční částka měsíční splátka na poplatníka 24 840 Kč2 070 Kč invalidita 1.a2.stupně 2 520 Kč 210 Kč invalidita 3.stupně 5 040 Kč 420 Kč ZTP/P 16 140 Kč1 345 Kč studium 4 020 Kč 335 Kč na manželku (la) * 24 840 Kč jen ročně vyživované dítě ** 13 404 Kč1 117 Kč * pokud nemá vlastní příjem za zdaň. období 68 000 Kč, např. žena na mateřské dovolené ** jedná se daňový bonus

16 Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani - -není možné snížit daň o žádné slevy - -pro způsob zdanění je rozhodující zda hrubá mzda přesáhne 10 000 Kč hrubá mzda nad 10 000 Kč hrubá mzda do 10 000 Kč základ pro výpočet daně (superhrubá mzda) se (superhrubá mzda) se zaokrouhlí na 100 Kč nahoru, zaokrouhlí na 100 Kč dolů, 15 % se vypočte výše daně - -pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani a mzda je nižší jak 10 000 Kč, jedná se o daň srážkovou, pro rok 2014 sazba 15 %, tuto daň lze zúčtovat v daňovém přiznání.

17 Cvičení – objasněte pojmy Náhrada mzdy – dostávám ke své mzdě, pokud jsem pracovně neschopný(á) Vyměřovací základ – základ pro výpočet pojistného a jedná se o hrubou mzdu Superhrubá mzda – základ pro výpočet daně Záloha na daň – sráží se zaměstnanci, pokud podepsal prohlášení k dani a na konci období se zúčtovává Slevy na dani – odečítají se z vypočtené daně Nepeněžité plnění – výhoda, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Zúčtování se zaměstnanci Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google