Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola"— Transkript prezentace:

1 Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola
10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola

2 Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního stavu k Mzdy si nejprve vypočítáme, poté si potřebné údaje zaúčtujeme.

3 Výpočet mezd Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje:
Základní mzdu Příplatky za práci ve svátek, přesčas apod. Odměny Náhrady za dovolené Od výše hrubé mzdy se odvíjí další výpočty.

4 Výpočet mezd Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:
Pojistné na zdravotní pojištění (4,5 % z HM) Pojistné na sociální pojištění (6,5 % z HM) Záloha na daň z příjmů fyzických osob Pojistné se stanoví dle uvedených procent z hrubé mzdy. Případně se zaokrouhlí na koruny nahoru. Jak se vypočítá záloha na daň? Ukážeme si dále.

5 Záloha na daň z příjmů Každá daň má svůj základ daně, sazbu daně a dle toho vypočítaná daň. U daně z příjmů z mezd je základem daně hrubá mzda zvýšená o pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Ne celé pojistné totiž hradí zaměstnanec (viz odečítané pojistné), ale větší část hradí za zaměstnance zaměstnavatel. Pojistné na zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel, je 9 % z hrubé mzdy. Pojistné na sociální zabezpečení, které hradí zaměstnavatel, je 25 % z hrubé mzdy. Celkem se tedy někdy pro zjednodušení čistě zvýší hrubá mzda o 34 %. Tento základ daně je nazýván „superhrubá mzda“

6 Záloha na daň z příjmů Základ daně („superhrubá mzda“) se pro výpočet daně zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Sazba daně je 15 %. Takto spočítanou daň lze snížit o slevy na dani.

7 Slevy na dani Slevy na dani známe následující:
Na poplatníka (může uplatnit každý) Na manžela / -ku Na částečnou invaliditu Na plnou invaliditu Na držitele ZTP-P Na studenta Na dítě Konkrétní uplatnění si ukážeme na příkladech později. Důležité je však podotknout, že sleva na manželku se uplatňuje až při ročním výpočtu daně. Důvodem je, že uplatnění slevy se odvíjí od výše příjmů manžela / -ky za daný rok. A v lednu, květnu či v prosinci nevíme, kolik si za celý rok vydělá. Další důležitou poznámkou je, že kromě slevy na dítě žádná sleva nemůže snížit daň více než na nulu. Pouze sleva na dítě může daň snížit do mínusu. Toto se pak nazývá daňový bonus, což znamená, že záloha na daň se nebude odečítat, ale naopak zaměstnanec peníze dostane.

8 Čistá mzda Po odečtení pojistného a zálohy na daň z příjmů (nebo přičtení daňového bonusu) se dostaneme k čisté mzdě. Tuto čistou mzdu ještě upravíme následovně: Přičteme případnou částku jako náhradu za nemoc Odečteme různé srážky, např. úhradu manka, úhradu pojistného na životní či penzijní připojištění, které hradíme přímo ze mzdy apod. Tím získáme částku k výplatě zaměstnanci a výpočet mzdy končí.

9 Výpočet mzdy - shrnutí = hrubá mzda = čistá mzda = částka k výplatě
+ Základní mzda + příplatky + odměny + částka za dovolenou = hrubá mzda - pojistné na zdravotní pojištění - pojistné na sociální zabezpečení - záloha na daň z příjmů (nebo plus daňový bonus) = čistá mzda + nemocenská - různé srážky = částka k výplatě

10 Výpočet mzdy - příklady
Stačili jste si vše ujasnit? Pokud ne, nevadí, ukážeme si výpočet mzdy na číselných příkladech. Pro ty, kdo chtějí příklady přeskočit, je určen následující odkaz: přeskočit příklady

11 Výpočet mzdy - příklady
Budeme počítat mzdu zaměstnance, který má základní mzdu Kč. Zatím zadání necháme takto stručné, pak budeme postupně příklad obměňovat.

12 Výpočet mzdy - příklady
Budeme počítat mzdu zaměstnance, který má základní mzdu Kč. Hrubá mzda = Kč Pojistné na ZP = 4,5 % z = 675 Kč Pojistné na SZ = 6,5 % z = 975 Kč Výpočet zálohy na daň: Superhrubá mzda = % z ZP + 25 % z SZ = = Kč Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru = Kč Daň = 15 % z = Kč Slevy na dani: Na poplatníka Kč Daň po slevách = – = 945 Kč Čistá mzda = – 675 – 975 – 945 = Kč Částka k výplatě = Kč

13 Výpočet mzdy - příklady
Příklad začneme doplňovat a tím výpočet trochu „komplikovat“. Původní příklad: Zaměstnanec, který má základní mzdu Kč. Nový příklad: Zaměstnanec, který má základní mzdu Kč a studuje.

14 Výpočet mzdy - příklady
Budeme počítat mzdu zaměstnance, který má základní mzdu Kč a studuje. Hrubá mzda = Kč Pojistné na ZP = 4,5 % z = 675 Kč Pojistné na SZ = 6,5 % z = 975 Kč Výpočet zálohy na daň: Superhrubá mzda = % z ZP + 25 % z SZ = = Kč Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru = Kč Daň = 15 % z = Kč Slevy na dani: Na poplatníka Kč Na studenta 335 Kč Daň po slevách = – – 335 = 610 Kč Čistá mzda = – 675 – = Kč Částka k výplatě = Kč

15 Výpočet mzdy - příklady
Nová obměna příkladu: Původní příklad: Zaměstnanec, který má základní mzdu Kč a studuje. Nový příklad: Zaměstnanec, který má základní mzdu Kč a za tento měsíc obdržel za dny nemoci 280 Kč.

16 Výpočet mzdy - příklady
Budeme počítat mzdu zaměstnance který má základní mzdu Kč a za tento měsíc obdržel za dny nemoci 280 Kč. Hrubá mzda = Kč Pojistné na ZP = 4,5 % z = 540 Kč Pojistné na SZ = 6,5 % z = 780 Kč Výpočet zálohy na daň: Superhrubá mzda = % z ZP + 25 % z SZ = = Kč Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru = Kč Daň = 15 % z = Kč Slevy na dani: Na poplatníka Kč Daň po slevách = – = 345 Kč Čistá mzda = – 540 – = Kč Částka k výplatě = = Kč

17 Výpočet mzdy - příklady
Úplně nové zadání: Zaměstnanec dostává mzdu dle odpracovaných hodin. V daném měsíci odpracoval 120 hodin a má dohodnutou mzdu 80 Kč / hod. Zároveň obdržel náhradu za dovolenou ve výši Kč.

18 Výpočet mzdy - příklady
Zaměstnanec dostává mzdu dle odpracovaných hodin. V daném měsíci odpracoval 120 hodin a má dohodnutou mzdu 80 Kč / hod. Zároveň obdržel náhradu za dovolenou ve výši Kč. Základní mzda = 120 hodin x 80 Kč/hod = Kč Dovolená = Kč Hrubá mzda = = Kč Pojistné na ZP = 4,5 % z = 486 Kč Pojistné na SZ = 6,5 % z = 702 Kč Výpočet zálohy na daň: Superhrubá mzda = % z ZP + 25 % z SZ = = Kč Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč nahoru = Kč Daň = 15 % z = Kč Slevy na dani: Na poplatníka Kč Daň po slevách = – = 120 Kč Čistá mzda = – 486 – = Kč Částka k výplatě = Kč

19 Účtování mezd Na ukázku výpočtu mezd by to už stačilo, nyní přejdeme k účtování vypočítaných mezd. O mzdách účtujeme na účtu Zaměstnanci. Jde o pasivní účet (závazky za zaměstnance), proto: Zaměstnanci Počáteční stav

20 Účtování mezd Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Mzdové náklady X X X X Pojistné na zdravotní pojištění strhávané zaměstnanci Hrubá mzda X X Pojistné na sociální zabezpečení strhávané zaměstnanci X X Nemocenská – náhrada za nemoc Ostatní přímé daně X X Při daňovém bonusu je to naopak, protože zaměstnanci přičítáme a máme pohledávku vůči finančnímu úřadu Záloha na daň z příjmů

21 Účtování mezd Souhrn MD D Hrubá mzda Mzdové náklady Zaměstnanci
Pojistné na zdravotní pojištění strhávané zaměstnanci ZISZZP Pojistné na sociální zabezpečení strhávané zaměstnanci Záloha na daň z příjmů Ostatní přímé daně Daňový bonus Nemocenská

22 Účtování mezd Do přehledu se z prostorových důvodů nevešla operace týkající se srážek. Pokud jsou zaměstnanci prováděny srážky z různých důvodů, účtují se: Jiné závazky Zaměstnanci X X Srážky ze mzdy Souhrn MD D Srážky ze mzdy Zaměstnanci Jiné závazky

23 Účtování mezd Částka k výplatě vyjde jako „konečný stav účtu“ po zaúčtování mezd. Tzn., že po zaúčtování výplaty mzdy, ať už hotově nebo z pokladny, by měl být zůstatek účtu Zaměstnanci nulový.

24 Příklad na procvičení znalostí
Výpočet mzdy: Pan Hrubý má 80 Kč / hod. V měsíci srpnu odpracoval 150 hod.

25 Příklad na procvičení znalostí
Účtování mzdy: Číslo Doklad Operace Částka 1 ZVL Hrubá mzda zaměstnance Pojistné na sociální zabezpečení strhávané zaměstnanci …………….. Pojistné na zdravotní pojištění strhávané zaměstnanci Nemocenská 300 Kč Záloha na daň ze mzdy 2 VBÚ Úhrada zálohy na daň Úhrada závazku vůči Sociální správě Úhrada zdravotní pojišťovně Úhrada mzdy zaměstnanci

26 MD D


Stáhnout ppt "Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google