Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště strojírenské

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště strojírenské"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště strojírenské
KONFERENCE K PROJEKTU „CESTA KE KVALITĚ“ „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ Praha ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (poznatky z prvního vlastního hodnocení školy) doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., ředitel školy 1 ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské 1

2 ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské
Součást vzdělávacího systému Škoda Auto Příprava budoucích zaměstnanců pro potřeby společnosti Škoda Auto Realizace zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou studia při zaměstnání a formou kurzů Struktura vyučovaných oborů a počet žáků v jednotlivých oborech se stanovuje na základě potřeb a požadavků odborných útvarů společnosti Škoda Auto 2

3 VÝUKOVÝ PROCES výcvik na provozních pracovištích firmy
požadavek firmy na nové zaměstnance teoretická výuka odborný výcvik výcvik na provozních pracovištích firmy noví zaměstnanci firmy 3

4 STRUKTURA OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Čtyřleté obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou Provoz a ekonomika dopravy Mechanik elektronik Mechanik seřizovač Mechanik strojů a zařízení Tříleté obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem Autoelektrikář Autolakýrník Karosář Mechanik opravář motorových vozidel Nástrojař Obráběč kovů Strojní mechanik denní studium Strojně montážní práce - - automontážní práce – speciální třídy Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou Autoelektronika denní studium Provozní technika - denní studium - dálkové studium Elektrotechnika dálkové studium 4

5 Vlastní hodnocení školy je zavedeno do škol v kontextu
AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy je zavedeno do škol v kontextu těchto právních dokumentů: Zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon Vyhláška MŠMT č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 5

6 AUTOEVALUACE „Pod pojmem AUTOEVALUACE rozumíme systematicky
připravené a plánovité hodnocení směřující podle předem stanovených kritérií k předem stanoveným cílům“ (Roupec, 1997). 6

7 PŘÍPRAVA NA HODNOCENÍ WORKSHOP dne 22.02.2007
K ČEMU JE DOBRÉ VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY? Zjistíme silné a slabé stránky školy (pozitiva a negativa) Získáme zpětnou vazbu od rodičů, žáků, pedagogických pracovníků Pravdivě popíšeme realitu Na základě VHŠ můžeme přijmout opatření ke zvyšování kvality Odstraníme to, co je zbytečné Ujasníme si, čeho chceme dosáhnout (v souvislosti s orientací na zákazníka) Získáme podklad pro srovnávání CO KONKRÉTNĚ BUDEME HODNOTIT? (konkretizace oblastí VHŠ definovaných vyhláškou) PODLE ČEHO POZNÁME KVALITU? (kritéria hodnocení – sledované jevy) 7

8 PŘÍPRAVA NA HODNOCENÍ dotazníků žákům dotazníků rodičům
VÝSTUPY Z WORKSHOPU – ZDROJE HODNOCENÍ Definování ukazatelů kvality, kterou chceme posoudit na základě: SWOT analýzy hospitací dotazníků žákům dotazníků rodičům dotazníků učitelům diskuze testování (Maturity nanečisto) sociometrického šetření analýzy dokumentace zpětné vazby z praxe workshopu 8

9 KROKY K DOBRÉMU HODNOCENÍ
Prostředí pro kvalitní přípravu žáků Komunikace s Radou žáků – nasloucháme Spolupráce s Radou rodičů Operativní komunikace s rodiči 9

10 KROKY K DOBRÉMU HODNOCENÍ
Podpora kreativity a iniciativy žáků (účast na celostátních soutěžích) Interkulturní výchova – jazykové kurzy, exkurze, výlety Pomoc při řešení problémů – spolupráce se socioložkou Preventivní program - naše škola má nejlepší hodnocení v rámci Středočeského kraje (prevence proti drogám, alkoholu, HIV, zdravý životní styl, BOZP, CO, první pomoc, Dny zdraví, záchranný systém Škoda, Škola zad) operativní komunikace s rodiči 10

11 KROKY K DOBRÉMU HODNOCENÍ
Zájmové kroužky pro žáky Ubytování žáků v Domově mládeže dle „Škoda Standard“ Sportovní a kulturní vyžití žáků Individuální přístup k žákům 11

12 PŘEHLED HODNOCENÍ ŠKOLY
INTERNÍ HODNOCENÍ Interní audit: plnění požadavků Integrovaného systému řízení Škoda Auto EXTERNÍ HODNOCENÍ Kontrolní audit TÜV NORD: plnění požadavků norem EN ISO, VDA PricewaterhouseCoopers Audit: Audit hospodaření Kontrola Českou školní inspekcí: (3. až 6. června 2008) 12

13 POZITIVNÍ VÝSLEDKY - Materiální vybavení školy
- Sociální zázemí podporované firmou - Stabilizovaná struktura oborů - Kvalifikovaný pedagogický sbor, zkušenosti a praxe učitelů - PC vzdělanost učitelů a žáků všech oborů - Odborné kurzy žáků - Řízení výuky, organizace výuky - Školní dokumenty - Řízená dokumentace - Spolupráce s firmou 13

14 OBLASTI KE ZLEPŠENÍ Moderní a efektivní metody výuky s využitím moderních technologií a pomůcek ve vztahu k zařazení absolventů do výrobních provozů firmy Propojení teoretických poznatků s praxí, málo prostoru pro diskuzi, argumentaci žáků, absence sebereflexe žáků a analýzy chyb Výchovná práce učitelů – sjednocení měřítek pro vyhodnocení absence, uvolňování žáků z výuky, klasifikace a vyhodnocování přestupků v chování, zajištění pořádku v učebnách Spolupráce a komunikace ve skupině učitelů 14

15 NÁVRH OPATŘENÍ Realizovat školení učitelů k moderním způsobům výuky
Hospitační činnost vedení teoretické výuky zaměřit na změny v metodách výuky a v motivaci k dalšímu samostatnému poznávání žáků Zařadit pravidelné třídnické hodiny do rozvrhu školy Vytvořit podmínky pro spolupráci a komunikaci všech pedagogických pracovníků, kteří realizují výchovně vzdělávací proces žáků dané třídy 15 ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské

16 DĚKUJI ZA POZORNOST karel.chadt@skoda-auto.cz
16 ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště strojírenské"

Podobné prezentace


Reklamy Google