Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí"— Transkript prezentace:

1 Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí
Milan Šimáček, místopředseda představenstva 26.února 2013, Fórum Hledání investičních příležitostí v Evropě a Asii a možnosti jejich financování, PS ČR

2 Podpora exportu Malá otevřená ekonomika založená na exportu
Celkový export/HDP ČR 82% SR 74% Maďarsko 70% EGAP je nedílnou součástí exportní strategie státu

3 Podpora exportu Rolí EGAPu je zajistit, aby exportér dostal za produkci zaplaceno Soukromý finanční sektor některé projekty dlouhodobě neutáhne (rizika jsou příliš vysoká, splácení je dlouhodobé, atd.) Proto stát vstupuje do oblasti exportu

4 Krátké představení EGAP
Jediným akcionářem EGAP je stát Stát reprezentují čtyři ministerstva ministerstvo financí (40%), průmyslu a obchodu (36%), zahraničních věcí (12%), a zemědělství (12%) za závazky EGAP plně ručí stát Pojistná kapacita 270 mld. Kč Fondy a rezervy 23 mld. Kč

5 Představení EGAP dvě dceřiné společnosti
Stát Pojišťovna EGAP Česká exportní banka ČEB 100 % Úvěrová pojišťovna KUPEG 34 % 20 %

6 Role EGAP EGAP Tržně pojistitelné (bohaté) země
Tržně nepojistitelné (rizikové) země KUPEG Atradius Euler Hermes Coface Krátkodobé úvěry 2 roky Středně a dlouhodobé úvěry EGAP

7 Právní aspekty Záruka státu za závazky EGAP dle zákona č.58/1995
Pojištění EGAP je akceptováno bankami i dohledem (Českou národní bankou) jako plnohodnotné zajištění úvěru, tzn. banky nemusí vytvářet rezervy Nicméně EGAP musí mít kapitálovou přiměřenost ve výši 8% Od budou moci i ostatní banky (nejen ČEB) vyžívat státní dotace na vyrovnávání úrokových rozdílů

8 Pojistná angažovanost

9 Nově uzavřené pojistné smlouvy
dlpeorioew

10 Teritoriální struktura nově pojištěných úvěrů za období 1. 1. – 31. 12
Teritoriální struktura nově pojištěných úvěrů za období 1.1. – (celkem 72,1 mld. Kč)

11 Komoditní struktura nově pojištěných úvěrů za období 1. 1. – 31. 12
Komoditní struktura nově pojištěných úvěrů za období 1.1. – (celkem 72,1 mld. Kč)

12 Portfolio produktů EGAP
Pojištění Krátkodobého dodavatelského úvěru - pojištění typu „B“ úvěr vývozce dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby nejdéle po dobu 2 let. pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že dovozce v termínu nezaplatí dlužnou částku Pojištění střednědobého nebo dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru typu „C“ úvěr poskytnutý vývozcem dovozci formou odkladu platby za dodané zboží se splatností delší než 2 roky Pojištění vývozního odběratelského úvěru typu „D“ úvěr poskytnutý bankou zahraničnímu dovozci nebo jeho bance na nákup zboží nebo služeb. Banka zaplatí vývozci z čerpání úvěru a dlužná částka je splácena dovozcem v pravidelných pololetních platbách

13 Portfolio produktů EGAP
Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí - typu „I“ Pojištění chrání investora před rizikem zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození. Pojištění předexportních úvěrů - typu „F“ Pojištění rizika nesplacení účelového úvěru poskytnutého na financování výroby pro vývoz Pojištění záruk - typu „Z“ Pojištění rizika čerpání z bankovní záruky vystavené bankou vývozce za dobrý výkon vývozce

14 Produktová struktura nově pojištěných úvěrů za období 1. 1. – 31. 12
Produktová struktura nově pojištěných úvěrů za období 1.1. – (celkem 72,1 mld. Kč)

15 Podpora malých a středních podniků
Pojistné produkty EGAP jsou určeny všem vývozcům českého zboží a služeb bez ohledu na jejich velikost, právní formu a objem vývozu. Klienti za řad MSP tedy mohou využít celou škálu pojištění se st. podporou při splnění základních podmínek: žadatel o pojištění je daňově registrován v ČR, český podíl na celkovém vývozu je minimálně 50% rizika spojená s vývozem jsou komerčně nepojistitelná Neodmítáme případy, které jsou malé (od 100 tis. Kč) V případě, že vám klient nezaplatí, zaplatí EGAP Vaší financující bankou nemusí být ČEB, ale jakákoliv komerční banka

16 Podpora malých a středních podniků
Definice malého a středního podniků (MSP) Dle zákona č. 47/2002 Sb. (o podpoře MSP), který stanoví definici podle pravidel EU, tj: Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004,kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001 Následující parametry pro MSP méně než 250 zaměstnanců suma aktiv v rozvaze nepřesahuje 43 mil. EUR nebo čistý obrat (tj. tržby za prodej výrobků a služeb) za poslední uzavřené účetní období nepřesahuje 50 mil. EUR uvedené limity se aplikují na součet všech podniků, které jsou spolu s daným podnikem propojené nebo partnerské

17 Podpora malých a středních podniků
Podpora malých a středních podniků (MSP) patří k prioritám pojišťovny Vzhledem k mezinárodním pravidlům omezujících působnost státních úvěrových pojišťoven pouze na tu část trhu, kterou nepokrývají komerční úvěrové pojišťovny, leží těžiště podpory MSP ze strany EGAP zejména v oblasti předexportního financování a bankovních záruk vystavovaných v souvislosti s exportními kontrakty. Rychlost vyřízení úvěru pro financování výroby pro export, případně záruk, bez kterých není možné o vývozní kontrakt velmi často ani usilovat, patří mezi rozhodující faktory a EGAP proto ve spolupráci s některými bankami nabízí MSP administrativně výrazně zjednodušený postup při pojišťování: úvěrů na předexportní financování výroby pro export nebo na financování investice do výroby pro export, bankovních záruk za závazky vývozce v souvislosti s podmínkami získání nebo plnění smlouvy o vývozu.

18 Podpora malých a středních podniků
Hlavní prvky podpory MSP a zjednodušeného režimu Dohoda s bankami: Sjednocuje a zrychluje proces analýzy a vyhodnocení rizikovosti jednotlivých firem MSP mezi bankou a EGAP (tzn. nedělá se analýza, přebíráme rating banky) Zrychluje se a snížuje administrativní náročnost projednávání pojistných smluv (Doba potřebná k vyřízení pojistky se zkracuje na nezbytné minimum, tj. 2 – 3 dny na vyřízení žádosti) Vývozce šetří čas i peníze - snižuje se pojistné o část nákladů vynaložených vývozcem na vstupní audit vývozního kontraktu nezávislou inspekční společností a po prvním bezeškodním obchodním případu klesá pojistná sazba i spoluúčast

19 Podpora malých a středních podniků
Zjednodušený způsob pojištění nabízí EGAP ve spolupráci s těmito bankami Česká spořitelna Komerční banka Česká exportní banka Commerzbank AG UniCredit Bank ČR Citibank ČSOB

20 Podpora malých a středních podniků
Pokud jde o pojištění rizika nezaplacení faktury za dodané zboží či služby, záleží na délce splatnosti a zemi kupujícího. Odklad platby až do dvou let kupujícímu v komerčně pojistitelné zemi (např. všechny země EU a OECD) je standardně pojišťován komerčními úvěrovými pojišťovnami, mj. KUPEG úvěrovou pojišťovnou, a.s., dceřinou společností EGAP. Pro ostatní případy nabízí EGAP pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru („B“) a jestliže má exportér úmysl prodat krátkodobou vývozní pohledávku bance ještě před její splatností, může využít pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru („Bf“)

21 Podpora malých a středních podniků - Postup při pojištění
Předmět pojištění – vývoz např. do Ruska (např. stroj na výrobu hřebíků) Předložení informací o partnerovi EGAPu (rozvaha, výsledovka za poslední 3 roky) Zpracování analýzy (teritorium nesmí být problémové, odběratel musí být solventní,) Uzavření smlouvy, zaplacení pojistného Vývoz zboží V případě, že dodavatel nezaplatí, zaplatí pojišťovna

22 Případ z praxe - vývoz lodních trupů

23 Případ z praxe – vývoz lodních trupů
výrobce lodních trupů (Severní Čechy) - tankery mladá dynamicky rostoucí firma (SME) zakázky od holandské lodní engineeringové a prodejní firmy, která lodě prodává konečným zákazníkům z Evropy od r EGAP pojišťuje předexportní úvěry na 2 až 3 lodní trupy ročně průměrná hodnota PEX úvěru mezi 0,5 – 1,9 mil. EUR hodnota vyvážených trupů 0,7 - 2,3 mil. EUR platební podmínka: L/C nizozemské banky předexportní riziko zaniká předložením dokumentů k L/C financující bance, obvykle při spuštění lodi na vodu v ČR

24 Děkuji za pozornost Milan Šimáček místopředseda představenstva
náměstek generálního ředitele Vodičkova 34/701, Praha 1 T:


Stáhnout ppt "Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google