Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exportní a strukturované financování obchodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exportní a strukturované financování obchodu"— Transkript prezentace:

1 Exportní a strukturované financování obchodu
leden 2005

2 Exportní a strukturované financování obchodu
Exportní financování Financování obchodních pohledávek

3 Exportní financování V jakých situacích klient využije exportní financování: Účastní se výběrového řízení na získání zakázky v zahraničí, kde je požadováno předložení nabídky financování Připravuje dodávku do zahraničí a zahraniční partner požaduje odklad plateb Připravuje vývoz do teritoria, kde je nedostatek úvěrových zdrojů, resp. jsou dražší Chce eliminovat svá platební rizika vyplývající z obchodního kontraktu Nechce zvyšovat svou angažovanost u banky dodavatelským úvěrem Potřebuje profinancovat výrobu pro vývoz

4 Exportní financování Využití finančních produktů banky k úspěšné realizaci vývozního kontraktu: Vývozní odběratelský úvěr/vývozní dodavatelský úvěr – profinancování obchodní transakce úvěrem poskytnutým po vzniku pohledávky Předexportní financování – profinancování výroby pro vývoz – financování do vzniku pohledávky Neplatební záruky spojené s realizací obchodní transakce

5 Definice vývozního odběratelského úvěru
Exportní financování Definice vývozního odběratelského úvěru Okamžité vyplacení prodávajícího (vývozce) zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly na dovoz zboží a služeb poskytnuty potřebné finanční prostředky bankou prodávajícího formou zbožového bankovního úvěru. účelovost, vazba na konkrétní obchodní případ pravidla „OECD CONSENSU“ při využití prvků státní podpory vývozu pojištění EGAP refinancování ČEB (využití v odůvodněných případech)

6 Výhody vývozního odběratelského úvěru:
Exportní financování Výhody vývozního odběratelského úvěru: VÝVOZCE: - okamžitá výplata při dodávce vyloučení zahraničních platebních rizik konkurenceschopnost obchodní nabídky nízké náklady nezvyšuje se úvěrová angažovanost využití prvků státní podpory vývozu DOVOZCE: - rozložení splátek jistiny do období návratnosti projektu

7 Exportní financování VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR (Mezibankovní úvěrová dohoda) 2) obchodní kontrakt Český vývozce Kupující zboží Dokumenty Splátky úvěru 3) interní úvěrová smlouva 5)Smlouva o realizaci exportního odběr. úvěru (Společné prohlášení) Výplata z úvěru (max.85%) Splátky úvěru Banka kupujícího (dlužník) 4) Úvěrová dohoda (dílčí, individuální) 6) Pojištění úvěrového rizika 1) rámcová úvěrová linka Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy: 1) v některých případech existuje mezibankovní rámcová úvěrová linka mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce (uzavřena předem) 2) obchodní kontrakt o dodávce mezi vývozcem a dovozcem 3) interní úvěrová smlouva mezi dovozcem a jeho bankou 4) dílčí (individuální) úvěrová dohoda mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce 5) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (Společné prohlášení) (závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB) 6) pojistná smlouva mezi ČSOB a EGAP

8 Exportní financování VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR (Přímý úvěr kupujícímu)
1) obchodní kontrakt Kupující (dlužník) Český vývozce zboží Dokumenty 3) Úvěrová dohoda 2) Zajištění záruky 4) Smlouva o realizaci export. odběr. úvěru Společné prohlášení Výplata z úvěru (max.85%) Banka kupujícího (ručitel) Splátky úvěru 5) Pojištění úvěrového rizika 2) záruka Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy: 1) obchodní kontrakt mezi vývozcem a dovozcem 2) smlouva o zajištění úvěru mezi dovozcem a jeho bankou (ručitelem) a vystavení záruky v/p ČSOB 3) úvěrová dohoda mezi ČSOB (věřitelem) a zahraničním dovozcem (dlužníkem) 4) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (Společné prohlášení) (závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB) 5) pojistná smlouva mezi ČSOB (pojištěným) a EGAP (pojistitelem)

9 Exportní financování Teritoriální zaměření Délka financování
financování vývozu do rizikovějších teritorií, zejména do bývalých SZ a rozvojových zemí Zkušenosti ČSOB zejména se: Ruskem a zeměmi SNS Zeměmi jihovýchodní Evropy a Slovenskem Zeměmi Blízkého a Středního východu Zeměmi jihovýchodní Asie (např. Filipíny) Latinskou Amerikou (zejména Kuba) Délka financování střednědobý až dlouhodobý úvěr (obvykle na 2 – 5 let, v odůvodněných případech na dobu delší) možnost i krátkodobého financování (v závislosti na komoditě a konkrétních požadavcích)

10 Exportní financování ČSOB – leader na trhu exportního financování:
dlouhodobá přítomnost na trhu – od poloviny 90. let úvěrové portfolio k cca 4 mld CZK počet realizovaných úvěrových případů v portfoliu – cca 70 průběžný počet rozpracovaných úvěrových případů – cca 50 financování vývozů z ČR i SR (ve spolupráci s EGAP a Eximbankou SR)

11 Exportní financování Komplexní obsluha obchodního případu: ČSOB:
Od obchodního záměru vede klienta nejkratší cestou k realizaci Navrhuje optimální strukturu bankovních služeb a pojistných nástrojů k: Minimalizaci rizika Komplexnímu finančnímu zajištění obchodního případu Nejčastější související služby: Neplatební záruky Předexportní financování Dokumentární platební styk Bezplatné poradenství během přípravy obchodního případu

12 Exportní financování Uzavřené rámcové úvěrové dohody na financování českého exportu v teritoriu SNS: Ruská Federace: Vněštorgbank, Moskva - EUR/USD 50 mil. Alfa-Bank, Moskva - EUR/USD 30 mil. v přípravě Bank Moskvy - EUR 30 mil. Kazachstán: Halyk Bank USD/EUR 15 mil. Uzbekistan NBU USD/EUR 20 mil.

13 Exportní financování Shrnutí:
Vývozní odběratelský úvěr je výhodná a bezpečná forma financování vývozu klienta-vývozce Vývozce dostává zaplaceno ihned po dodávce Dovozci se poskytuje odklad splátek jistiny (první splátka 6 měsíců od ukončení dodávek, resp. uvedení investice do provozu) a rozložení splátek do období návratnosti projektu Komplexní nabídka služeb ČSOB – „ušijeme financování na míru“, dovedeme klienta k bezpečné realizaci obchodního případu

14 Financování obchodních pohledávek
Výhody pro dodavatele: Zvýšení konkurenční schopnosti obchodní nabídky Odklad platby pro bonitní odběratele Zlepšení finančních ukazatelů dodavatele Okamžité získání likvidních prostředků

15 Financování obchodních pohledávek
Charakteristiky: Pohledávky z tuzemského i zahraničního obchodního styku Výplata po vzniku/uznání pohledávky Odkup/převzetí pohledávky za nominální hodnotu sníženou o diskont Pohledávka za bonitním odběratelem Směnečná Účetní (faktura) Krátkodobá až dlouhodobá splatnost pohledávky

16 Financování obchodních pohledávek (obecné schéma transakce)
kontrakt Dodavatel Odběratel dodávka uznání postoupené pohledávky proplacení dodavateli postoupení pohledávky Smlouva o odkupu/ postoupení pohledávky plnění závazku z pohledávky

17 Financování obchodních pohledávek
Formy: Bezregresní odkup pohledávek (Forfaiting) odkup směnečných pohledávek odkup účetních pohledávek Odkup pohledávek s regresem

18 Financování obchodních pohledávek
BEZREGRESNÍ ODKUP POHLEDÁVEK Odkup směnečných pohledávek Odkup platebního nároku z pohledávky s odloženou splatností bez zpětného postihu Pohledávky kryté Směnkou cizí vystavenou dodavatelem a ..akceptovanou bonitním odběratelem Směnkou vlastní vystavenou bonitním odběratelem Operativní nástroj Dodavateli odpadají starosti s inkasem pohledávek Operace nevstupuje do úvěrové angažovanosti banky za dodavatelem

19 Financování obchodních pohledávek
ODKUP POHLEDÁVEK S REGRESEM Příklad: Cizí směnka s pojistkou EGAP směnka vystavena exportérem, akceptována zahraničním dovozcem pojištění typu B nebo C u EGAP beneficientem pojistného plnění ČSOB odkup pohledávky do výše pojistného plnění zachována možnost zpětného prodeje pohledávky resp. zpětný postih vývozce z titulu směnečného zákona

20 Dlouhodobý rating (září 2004)
Moody‘s S&P Fitch ČSOB A1 BBB + A+ KB A1 BBB + A+ ČS A2 BBB A- Česká republika A1 A- A- Poznámka: Dlouhodobý rating ČSOB od Moody’s je na stejné úrovni jako dlouhodobý rating České republiky (tj. nejvyšší možný).

21 Kontakty Exportní a strukturované financování obchodu
Sekretariát fax: tel.: Ing. Miroslav Klíma, CSc. ředitel tel. : Exportní financování Ing. Jiří Komeda, manažer tel.: Ing. Zdeněk Pazderník, manažer tel.: Ing. Dagmar Dvořáková, manažer tel.: Ing. Jiří Lomitzki, manažer tel.: Financování obchodních pohledávek Ing. Dana Feixová , manažer tel.:


Stáhnout ppt "Exportní a strukturované financování obchodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google