Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO NOVÉHO V REGULACI, V MEZINÁRODNÍCH PRAVIDLECH A V BRUSELU JUDr. Ing. Jana Ammerlaan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO NOVÉHO V REGULACI, V MEZINÁRODNÍCH PRAVIDLECH A V BRUSELU JUDr. Ing. Jana Ammerlaan."— Transkript prezentace:

1 CO NOVÉHO V REGULACI, V MEZINÁRODNÍCH PRAVIDLECH A V BRUSELU JUDr. Ing. Jana Ammerlaan

2 Novinky v pravidlech státní podpory vývozu Obsah přednášky  Mezinárodní pravidla státní podpory vývozu  Krátké ohlédnutí za předsednictvím EU  Změny v mezinárodních pravidlech  Novela zákona č. 58/1995 Sb.

3 3 Ohlédnutí za předsednictvím v EU Pracovní skupina Rady EU pro vývozní úvěry (C 29)  harmonizace podmínek exportního pojišťování a úvěrování se státní podporou v členských zemích EU,  příprava společných stanovisek zemí EU ke změnám Konsensu OECD (délka úvěrů, rizikové kategorie zemí, úrokové sazby, pojistné sazby, projektové financování, zvláštní režimy pro vývozy elektráren, civilních letadel, námořních lodí, obnovitelných zdrojů energie apod.),  koordinace stanovisek členských států k otázkám podpory vývozu pro jednání v OECD, WTO a dalších mezinárodních organizacích (životní prostředí, zamezení korupce, obchodu uvnitř EU, podpora vývozu MSP, apod.).

4

5 ENTROPA

6 Jednání v Bruselu

7 Ohlédnutí za předsednictvím v EU Priority českého předsednictví  E KONOMIKA  Protikrizová opatření  Státní podpora při selhání trhu úvěrového pojištění  E NERGETIKA  Modernizace a zjednodušení Konsensu, revize sektorových pravidel pro Jaderné elektrárny a Obnovitelné zdroje a vodní elektrárny  E U a SVĚT  Rozšíření pravidel Konsensu OECD i na nečlenské země (outreach)  Zajištění koherence pravidel vývozních úvěrů s příslušnými částmi projednávaných dokumentů WTO (Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních – ASCM, Dohoda o zemědělství)

8 NOVÁ MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA Konsenzus OECD  Nejvýznamnější výsledek českého předsednictví – zlepšení podmínek podpory vývozu v sektorových dohodách pro jadernou energetiku a obnovitelné zdroje energie a vodní elektrárny  výhodnější podmínky pojištění a financování:  max. doba splatnosti úvěru prodloužena z 15 na 18 let po dodání  financování místních nákladů exportním úvěrem až do 30%  flexibilní (nepravidelné) splácení, anebo  splácení konstantní anuitou (hypoteční způsob splácení)  grace period (odklad 1. splátky) pro obnovitelné zdroje prodloužena z 12 na18 měsíců  nový systém výpočtu CIRR pro splatnosti nad 10 let (platí pro celý Konsensus)  2. fáze: rozšíření definice obnovitelných zdrojů o nové technologie

9 NOVÁ MEIZNÁRODNÍ PRAVIDLA Pravidla hospodářské soutěže EU •Notifikace produktů B a Bf pro pojištění krátkodobých vývozních pohledávek do členských států EU a vyspělých členských států OECD •Notifikace pojištění krátkodobých vývozních pohledávek MSP s vývozním obratem do 2 mil. Eur  Temporary Community framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis (2009/C 16/01)  Dočasná modifikace podmínek Sdělení (Communication) Komise ES č. 97/C 281/03 (  Dočasná modifikace podmínek Sdělení (Communication) Komise ES č. 97/C 281/03 (zjednodušený režim schvalování výjimek pro státní podporu při výpadku komerčních pojišťoven)  Rychlost / pomalost řízení

10 Očekávané další změny pravidel v průběhu Švédského předsednictví NOVÁ MEIZNÁRODNÍ PRAVIDLA Očekávané další změny pravidel v průběhu Švédského předsednictví navazuje v prioritách  Švédské předsednictví navazuje v prioritách na předsednictví české  Dokončení 2. etapy revize sektorových ujednání (rozšíření rozsahu ujednání o obnovitelných zdrojích, další zvýšení podílu místních nákladů u obou ujednání)  Pokračování v protikrizových opatřeních na úrovni OECD i EU, opatření na podporu financování obchodu (spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi, příspěvek pro jednání G-20)

11 Předávání předsednického kladívka Švédům

12 Novela zákona č. 58/1995 Sb.  Jedno z protikrizových opatření (rychlý legislativní proces)  Pojištění zahraničních společností - dceřinných společností českých vývozců a investorů v zahraničí  Předexportní financování již pro fázi vývoje – komerční aplikace výsledků výzkumu pro export  Dorovnávání úrokových rozdílů (IMU) komerčním bankám  dorovnávání rozdílu mezi úroky poskytovaných úvěrů na bázi fixních sazeb (CIRR), za které banky úvěr poskytují do zahraničí, a náklady refinancování komerčních bank na mezibankovním trhu za pohyblivé sazby (floating);  úrokové rozdíly se dorovnávají dotací tohoto rozdílu bance vývozce ze státního rozpočtu anebo odvodem přebytku bankou vývozce do státního rozpočtu – v průběhu celé doby čerpání a splácení úvěru.

13 Novela zákona č. 58/1995 Sb. Pojištění zahraničních společností Země dovozce Změna přístupu z podpory vývozu zboží „národního původu“ na podporu vývozu „národního zájmu“ O pojištění a financování může požádat i tato dceřinná společnost v zahraničí Český vývozce Dovozce Zahraniční společnost Zahraniční společnost

14 Novela zákona č. 58/1995 Sb. Pojištění zahraničních společností  právnická osoba se sídlem v zahraničí  ovládaná českým vývozcem nebo investorem:  podíl na základním kapitálu přímo či nepřímo z více než 50%  nebo kontroluje nadpoloviční většinu hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti  nebo může jmenovat většinu členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady nebo jiného obdobného vedoucího orgánu společnosti

15 Novela zákona č. 58/1995 Sb. Pojištění zahraničních společností Zpřesňující kriteria  podíl zboží a služeb českého původu na hodnotě dodávky je významný  dodávka napomáhá zaměstnanosti v ČR,  jedná se o vývoz do prioritních cílových zemí dle kriterií MPO a MZV,  dochází tím k podpoře malých a středních podnikatelů,  jedná se o vývoz vyspělých technologií,  dochází k podpoře výzkumu a vývoje v ČR,  dojde ke snížení nákladů a udržení mezinárodní konkurenceschopnosti,  jedná se o podporu nového produktu resp. proniknutí na nový trh,  dividendy ze zahraniční společnosti budou použity v ČR, nebo  dojde k jiným významným přínosům pro ČR v delším časovém období.

16 Novela zákona č. 58/1995 Sb. Pojištění zahraničních společností Aplikace pravidla pro určení podílu zboží a služeb českého původu na celkové hodnotě vývozu Dodávka výrobků a služeb zahraniční společností = Český vývoz

17 Novela zákona č. 58/1995 Sb. Pojištění zahraničních společností Zahr. spol. země dovozce Zahraniční společnost Zahraniční společnost Subdodavatel 3. země Český subdodavatel Subdodavatel země dovozce Dovozce Místní náklady (max. 30 %) Země dovozce

18 Změny pravidel podpory vývozu Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "CO NOVÉHO V REGULACI, V MEZINÁRODNÍCH PRAVIDLECH A V BRUSELU JUDr. Ing. Jana Ammerlaan."

Podobné prezentace


Reklamy Google