Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.9.20061 Pojištění úvěrů pro české investice v zahraničí Nový produkt dle VPP „If“ pro investiční úvěry poskytnuté finančními institucemi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.9.20061 Pojištění úvěrů pro české investice v zahraničí Nový produkt dle VPP „If“ pro investiční úvěry poskytnuté finančními institucemi."— Transkript prezentace:

1 19.9.20061 Pojištění úvěrů pro české investice v zahraničí Nový produkt dle VPP „If“ pro investiční úvěry poskytnuté finančními institucemi

2 111 19.9.20062 Úvodní informace Ing. Michal Pravda odbor pojištění investic, záruk a předexportních úvěrů tel.: 222 842 348 e-mail: pravda@egap.cz Obsah: 1.Název 2.Cíle 3.Základní principy 4.Schéma vztahů 5.Charakteristika a účel úvěru 6.Riziko kryté pojištěním 7.Požadavky EGAP na podklady k hodnocení rizika 8.Perspektiva produktu

3 111 19.9.20063 Název nového produktu - I f Iinvestice českých právnických osob v zahraničí ffinancování, tj. úvěr poskytnutý s cílem využití pro zahraniční investici

4 111 19.9.20064 Cíle pojištění úvěrů pro investice •snaha motivovat a podpořit české investice •trend růstu českých investic v zahraničí a jejich financování •přizpůsobení znění VPP a PS povaze předmětu pojištění •splnění požadavků Basel 2

5 111 19.9.20065 Základní principy a podmínky pojištění If pojištěná je finanční instituce příjemcem úvěru je buď zahraniční společnost, nebo investor komerční rizika jsou pojištěna vždy ručení investora bance investor ovládá zahraniční společnost částečné financování pořízení investice, případně i provozního kapitálu z vlastních zdrojů investora nepojistitelné obory: zbraně, hazardní a vysoce spekulativní projekty, výroba omamných a psychotropních látek projekt nemá významný negativní vliv na životní prostředí

6 111 19.9.20066 Schéma vztahů při pojištění úvěru na investice 1 1.Založení zahraniční společnosti 2.Pojistná smlouva typu „I“ 3.Pojistná smlouva typu „I f“ 4.Úvěr na financování investice (přímo zahraniční společnosti - 4a nebo přes investora - 4b ) 5.Investor ručí bance za splacení úvěru zahraniční společností v případě komerčních rizik 6.Případné odškodnění banky (nesplacení úvěru) 7.Případné odškodnění investora (politická rizika) InvestorInvestor 3 4b 4a 7 ZahraničníspolečnostZahraničníspolečnost BankaBanka 2 6 4b 5

7 111 19.9.20067 Charakteristika a účel úvěru na investice, předmět pojištění dlouhodobý úvěr se splatností nad 3 roky (neplatí pro úvěr na provozní financování) účel úvěru: –pořízení investice investorem –pořízení dlouhodobého hmotného, nehmotného nebo finančního majetku zahraniční společností –provozní financování zahraniční společnosti na předem odsouhlasené a kontrolovatelné účely se zajištěnou návratností úvěru předmět pojištění: pohledávky pojištěné banky za dlužníkem z poskytnutého úvěru na investice včetně úroků a poplatků

8 111 19.9.20068 Riziko kryté pojištěním If pojištěné riziko: nesplacení úvěru dlužníkem v důsledku komerčních resp. i politických rizik (jsou-li připojištěna) automaticky kryto kurzové riziko (bez navýšení pojistné sazby) komerční rizika: základní pojištění –platební neschopnost dlužníka (konkurz, vyrovnání apod.) –platební nevůle dlužníka (odepření splatit úvěr bez právního důvodu)

9 111 19.9.20069 Připojištění teritoriálních rizik 4 typy teritoriálních rizik: •nemožnost konverze a transferu splátek do ČR •vyvlastnění bez odpovídající kompenzace •politické násilné činy včetně terorismu •porušení smluvních závazků pojištěný si může zvolit jako připojištění i jednotlivá politická rizika (s výjimkou porušení smluvních závazků - jen v kombinaci s ostatními politickými riziky) do teritorií se zvýšeným TR bude EGAP požadovat připojištění teritoriálních rizik

10 111 19.9.200610 Požadavky EGAP na podklady pro hodnocení rizika projektu od banky: –její hodnocení rizikovosti investora a investičního projektu •může být zpracováno i jiným subjektem, banka však za takovou analýzu odpovídá, jako kdyby ji zpracovala sama od investora: –standardní podklady k analýze investora –feasibility study resp. business plán investice –další podklady podle seznamu EGAP, pokud již nejsou součástí feasibility study

11 111 19.9.200611 Perspektiva nového produktu současný trend na straně investorů: –nárůst zájmu o investování –nárůst počtu i objemu realizovaných a plánovaných investic českých podnikatelů v zahraničí –dlouhodobý nedostatek vlastního kapitálu českých investorů na investice v zahraničí na straně bank: –rostoucí schopnost a ochota nabídnout poskytovat investiční úvěry se splatností odpovídající návratnosti investičních projektů –nově získávané zkušenosti s financováním investic –možnost mít na úvěry pojištěné „If“ nulovou rizikovou váhu  očekává EGAP velmi dobrou perspektivu produktu „If“


Stáhnout ppt "19.9.20061 Pojištění úvěrů pro české investice v zahraničí Nový produkt dle VPP „If“ pro investiční úvěry poskytnuté finančními institucemi."

Podobné prezentace


Reklamy Google