Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSLEDNÍ VEČEŘE – Leonardo da Vinci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSLEDNÍ VEČEŘE – Leonardo da Vinci"— Transkript prezentace:

1 POSLEDNÍ VEČEŘE – Leonardo da Vinci

2 Obecné informace Vytvořeno: 1495–1498
Umístěno: refektář kláštera S.Maria delle Grazie Olejová tempera na zdi Freska

3 Leonardo Narodil se 15. dubna 1452 v Toskánsku
Sochař, stavitel, malíř, vědec vynálezce,… Leonardo s sebou neustále nosil sešit a kreslil si do něj náčrtky lidí krásných i ohyzdných, architektonických staveb, rostlin, … Zemřel 2. května 1519 a byl pochován na zámku Cloux u Amboise

4 Ježíš Kristus Narodil se kolem roku 0, zemřel ve 33 letech
Nazýván jako Ježíš Nazaretský nebo z Nazareta Ukřižován Římany Hlásal brzký příchod božího království Vyzýval k obrácení či k pokání Podle křesťanů Boží syn, podle Židů a Muslimů jeden z proroků

5 Tomáš Nazývá se Nevěřící Tomáš
Tomáš uvěřil, že Kristus vstal z mrtvých až poté, co ho znovu uviděl a viděl jeho rány po hřebech. „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím!“ (Jan 20, 25)

6 Jakub Zebedeův V Bibli je nejčastěji uváděn na druhém místě (hned za Petrem), tím je zdůrazněna jeho důležitost Účastnil se událostí jako bylo vzkříšení dcery Jairovy nebo třeba povolání do Ježíšovy blízkosti v Getsemanské zahradě. Rybářem

7 Filip Pocházel z městečka u Genezaretského jezera Povoláním byl rybář
Pravděpodobně byl již učedníkem Jana Křtitele Zemřel mučednickou smrtí Je patronem Lucemburska, Uruguaye a Sorrenta

8 Matouš Původně to byl celník
Podle církevní tradice napsal nynější první evangelium – Matoušovo evangelium

9 Tadeáš Při vyobrazení s ostatními apoštoly zaujímá vždy skromné místo, symbolizuje to jeho mírnou a skromnou povahu. Od jeho a Bartolomějova působení odvozuje svůj vznik Arménská apoštolská církev

10 Šimon Kananejský Nazýván jako Šimon Zélóta nebo Horlivec
Byl patrně členem organizace Zélótů, dříve než se stal učedníkem Ježíše Krista

11 Jan Jan Zebedeův, bratr Jakuba Zebedea
Spolu s Petrem patřil do nejužšího kroužku Ježíšových učedníků Rybář, později byli (Šimon, Ondřej, Jakub a Jan) od Ježíše ustanoveni za rybáře lidí Učedník, kterého Ježíš nejvíc miloval Zemřel okolo roku 101 ve vysokém věku. Stal se jediným apoštolem, který zemřel přirozenou smrtí. Autor posledního evangelia a knihy Zjevení Janovo

12 Petr Původním jménem – Šimon „Petr“ znamená Skála
Byl to rybář, jeho bratr byl Ondřej Spolu s bratry Zebedeovými patřil k užšímu kroužku učedníků Před ukřižováním Ježíše 3x zapřel, ale pak toho hořce litoval Považován za prvního papeže Byla mu dána moc uzdravovat nemocné

13 Jidáš Jeho původní jméno bylo Juda Jidáš Iškariotský
Jako jediný následovník Ježíše nebyl z Galileje ale z Judeje Byl ustanoven pokladníkem Ježíšova kruhu Zradil Ježíše Jidáš se dohodl s veleknězi, že jim Ježíše vydá. Dohodli se, že ho zatknou na místě, kam se chodívá modlit; Jidáš dostal odměnu 30 stříbrných – láska k penězům v něm přemohla lásku ke Kristu Ze zoufalství nad svým činem si vzal život

14 Ondřej Bratr Šimona Petra Také nejprve učedník Jana Křtitele
Jeden z prvních učedníků Svatý Ondřej je patronem Rumunska a Ruska, na jejichž území prý působil, a také Skotska. Jeden z nejbližších učedníků Ježíše Podstoupil mučednickou smrt na tzv. ondřejově kříži, které má obě ramena šikmě zkřížená.

15 Jakub Alfeův O Jakubově smrti bylo rozhodnuto nezákonnou iniciativou Velekněze Annáše, roku 62 nařídil jeho ukamenování Mnoho Židů si jej velmi vážilo pro jeho vlastnosti a mnozí z nich přijímali křesťanství

16 Bartoloměj Pocházel z Kány
Někteří se domnívají, že je totožný s Natanaelem. Důvodem je to, že se jméno Natanael nachází pouze u evangelisty Jana, zato však u Jana není nikde zmínky o Bartolomějovi. Je tedy možné, že Jan ztotožňoval Natanaela s Bartolomějem.

17

18

19

20

21

22

23

24 Autoři – 4.A David Kutěj, Tereza Tihonová, Jan Reitschmied, Pavlína Kubitová, Nicol Mareschová, Eliška Schichová, Tomáš Strnad, Magdalena Šméralová, Ondřej Gracl, Tereza Staňková, Michael Doskočil, Klára Skácelová, Kristýna Slechanová, Eva Freitingerová.


Stáhnout ppt "POSLEDNÍ VEČEŘE – Leonardo da Vinci"

Podobné prezentace


Reklamy Google