Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Cvičení – Vliv zdanění na finanční rozhodování 1FP211.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Cvičení – Vliv zdanění na finanční rozhodování 1FP211."— Transkript prezentace:

1 4. Cvičení – Vliv zdanění na finanční rozhodování 1FP211

2 Příklady (část 1.) 1) Podnikatel vykázal v daňové evidenci příjmy ve výši 1,8 mil. Kč a výdaje ve výši 1,4 mil. Kč. Současně byl zaměstnán na částečný úvazek a jeho příjem ze zaměstnání činí 130 tis. Kč. Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku se rovná 8 tis. Kč. Jiné příjmy podléhající dani z příjmů ve zdaňovacím období nevykázal. V daném roce daroval 12 tis. Kč na charitativní účely. Jak velká bude jeho daňová povinnost z titulu daně z příjmů fyzické osoby?

3 Příklady (část 2.) 2) Vypočtěte daňovou povinnost a. s. za následujících předpokladů: • účetní výnosy ve výši 1 235 089 tis. Kč, • účetní náklady ve výši 756 236 tis. Kč, • účetní odpisy ve výši 84 500 tis. Kč, • daňové odpisy ve výši 91 400 tis. Kč, • daňově neuznatelné náklady ve výši 28 464 tis. Kč, • výnosy osvobozené od daně z příjmů ve výši 560 tis. Kč, • odčitatelné položky od základu daně ve výši 1 100 tis. Kč, • sleva na dani z titulu zaměstnávání pracovníka se zdravotním postižením ve výši17,5 tis. Kč,

4 Příklady (část 3.) 3) Vypočtěte daňovou úsporu z titulu a)nákupu materiálu ve výši 230 000 Kč a při sazbě daně z příjmů právnických osob z roku 2005, b)spotřeby energie ve výši 25 000 Kč a daně z příjmů právnických osob z roku 2004, c)nákladů na reprezentaci ve výši 125 000 Kč a při sazbě daně z příjmů právnických osob z roku 2003, d)osobních nákladů ve výši 685 000 Kč při nejvyšší sazbě daně z příjmů fyzických osob, e)nákladů na poštovné ve výši 480 Kč při současné sazbě daně z příjmů právnických osob.

5 Příklady (část 4.) 4) Vypočtěte současnou hodnotu daňových úspor z daňových odpisů pomocí rovnoměrné i zrychlené metody odpisování pro majetek o vstupní ceně 350 tis.Kč a)zařazený do druhé odpisové skupiny s možností zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 20 % vstupní ceny, b)zařazený do třetí odpisové skupiny s možností zvýšení odpisu v 1. roce odpisování o 10 % vstupní ceny. Pro výpočet současné hodnoty daňové úspory použijte úrokovou míru ve výši 10 % a současnou sazbu daně z příjmů. Ve všech uvedených případech je poplatník prvním vlastníkem majetku a majetek bude využívat pro svoji podnikatelskou činnost.

6 Příklady (část 5.) 5) a) Jaký je čistý příjem pracovníka, pokud jeho hrubý příjem činí 32 tis. Kč. Jaké je jeho daň z příjmu? Jaké jsou jeho odvody na zdravotní a sociální pojištění? Jaké jsou osobní náklady zaměstnavatele na tohoto zaměstnance? Jaké jsou čisté výdaje zaměstnavatele na tohoto zaměstnance? b) Totéž spočítejte pro pracovníka s hrubým příjmem 19 tis. Kč.

7 Příklady (část 6.) 6) Vypočtěte daňovou povinnost z titulu daně z příjmů fyzické osoby pro podnikatelku paní Krásnou, která jako podnikatelka vede daňovou evidenci a současně má příjmy ze závislé činnosti, příjmy z kapitálového majetku a příjmy ostatní, za následujících předpokladů:  Příjmy podle daňové evidence280 000 Kč  Výdaje podle daňové evidence220 000 Kč  Dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkční požitky 452 000 Kč  Dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku 6 500 Kč  Dílčí základ daně z příjmů z pronájmu32 000 Kč  Dílčí základ daně z ostatních příjmů8 000 Kč  Nezdanitelná část základu daně 38 040 Kč  Dary fyzické osobě provozující školské zařízení11 500 Kč

8 Příklady (část 7.) 7) Vypočtěte daňovou povinnost společnosti FOX, a.s. za následujících předpokladů: Výsledek hospodaření před zdaněním 12 000 000 Kč Účetní odpisy 64 000 Kč Daňové odpisy 58 000 Kč Jiné daňově neuznatelné náklady 730 000 Kč Výnosy osvobozené od daně z příjmu 185 000 Kč Výnosy již zdaněné daní z příjmu 115 000 Kč Další odpočitatelné položky85 000 Kč Slevy na dani z titulu zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením56 000 Kč

9 Příklady (část 8.)  Firma FOX, a.s. s bilanční sumou 56 mil. Kč má 45% vlastních zdrojů a 55 % cizích zdrojů, z nichž 20 % činí závazky a zbytek dlouhodobý bankovní úvěr s úrokovou sazbou 8,5 %. Doporučte firmě další postup, pokud: a) má HV před zdaněním 15 mil. Kč, b) má ztrátu. Má firma navýšit množství svých bankovních úvěrů o dalších 10 % na úkor závazků? Pokud ano, jaký to bude mít dopad na její čistý zisk? Doporučení stanovte pouze na základě daňové výhodnosti.


Stáhnout ppt "4. Cvičení – Vliv zdanění na finanční rozhodování 1FP211."

Podobné prezentace


Reklamy Google