Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý hmotný majetek – odpisy (2. část) Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý hmotný majetek – odpisy (2. část) Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý hmotný majetek – odpisy (2. část) Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2  Mají vyjadřovat objektivně skutečnou míru opotřebení majetku  Zákon o účetnictví stanoví podnikům povinnost sestavit odpisový plán a v něm uvést postup při výpočtu účetních odpisů  Doba odpisování není určena, ale nesmí být kratší než 1 rok  Pro přesnější sledování výsledku hospodaření se účetní odpisy často počítají s přesností na měsíce  Do nákladů musí být zaúčtovány nejpozději při při účetní uzávěrce

3  Časové odpisy -Částky odpisů se vypočítávají podle předpokládané doby životnosti, použitelnosti majetku -Stanoví se zpravidla s přesností na měsíce Příklad: Podnik koupil 30. 9. 2011 kopírku za Kč 144 000,--, dobu použitelnosti stanovil na 3 roky (36 měsíců). Odepisovat začíná od 1. 10. Výpočet: Měsíční odpis: 144 000/36 = 4 000,-- Účetní odpis za rok 2011: 3 x 4 000 = 12 000,--

4  Výkonové odpisy - Při výpočtu se vychází z plánovaného výkonu – např. počtu ujetých km, počtu vyrobených výrobků, plánované kapacity udávané výrobcem apod. Příklad: Podnik koupil osobní automobil za Kč 600 000,--. Odpisovou základnou je předpokládaný počet km ujetých za dobu životnosti, tj. 150 000,--. V prvním roce bylo s autem ujeto 15 000 km. Výpočet: Odpis za 1 km: 600 000 / 150 000 = Kč 4,-- Účetní odpis v prvním roce: 15 000 x 4 = 60 000,--

5  Uvádějí se s přesností na měsíce  Doba odepisování závisí na tom, zda má podnik majetek na dobu určitou nebo neurčitou U majetku na dobu určitou: měsíční odpis = vstupní cena /sjednaná doba U majetku na dobu neurčitou: měsíční odpis = vstupní cena / doba v měsících dle zákona

6  Audiovizuální díla ……………18 měsíců  Software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje …………………………36 měsíců  Zřizovací výdaje ………………60 měsíců  Ostatní nehmotný majetek …72 měsíců S odepisováním se začíná od prvního dne následujícího měsíce po zařazení do užívání

7  Podnik pořídil 5. 4. 2011 software za Kč 72 000,--. Vypočítejte daňový odpis za rok 2011. Výpočet: Doba odepisování software dle ZDP je 36 měsíců. Měsíční odpis: 72 000 / 36 = 2 000,-- Odpis za rok 2011: od 1. 5., tj. 8 měsíců = 8 x 2 000 = 16 000,--

8  U rovnoměrných odpisů: zvýšená vstupní cena x sazba pro zvýšenou cenu  U zrychlených odpisů: a) v roce zvýšení vstupní ceny 2 x zvýšená zůst.cena/koeficient. pro zvýš. cenu b) v dalších letech 2 x zůst. cena / koef. pro zvýš. cenu - počet let odepisování ze zvýšené vstupní ceny

9  Podle kterého právního předpisu je zařazován dlouhodobý hmotný majetek do odpisových skupin? a) obchodní zákoník b) živnostenský zákon c) zákon o daních z příjmů d) zákon o účetnictví  Oprávky jsou: a) kladný rozdíl mezi vstupní cenou majetku a odpisy b)malé opravy c)kladný rozdíl mezi vstupní cenou a zůstatkovou cenou majetku d)souhrn odpisů za dobu používání  Může být při použití účetních odpisů dlouhodobý majetek odepsán za kratší dobu než při využití daňových odpisů? a) ano b) ne c) ano, ale jen při zrychleném daňovém odepisování

10  Účetní odpisy dlouhodobého majetku: a)mají odpovídat skutečnému opotřebení dlouhodobého majetku, sazby stanoví zákon daních z příjmů b) mají odpovídat skutečném opotřebení dlouhodobého majetku, sazby si stanoví podnik c)stanoví maximální možnou výši odpisů, kterou si u dlouhodobého majetku může účetní jednotka uplatnit do daňově uznatelných nákladů  Podnik pořídil výrobní linku, pořizovací cena je Kč 1 270 000,--. Předpokládaný počet výrobků, které se na lince vyrobí během její životnosti, je 63 500 ks. V letošním roce se vyrobilo 4 800 ks výrobků. Vypočítejte výši odpisu výrobní linky za tento rok.

11  Štohl, P. Učebnice účetnictví 2011 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. Znojmo: NAKLADATELSTV Í ŠTOHL PAVEL ING. – VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO,2011. ISBN 978-80-87237-36-6  Švarcová J. a kol. Ekonomie -stručný přehled, teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. Zlín: TOPPEX, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-903433-7-5


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý hmotný majetek – odpisy (2. část) Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných."

Podobné prezentace


Reklamy Google