Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňové odpisy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňové odpisy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Daňové odpisy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Daňové odpisy výpočet vychází ze zákona o dani z příjmů zákon rozděluje dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek do skupin podle doby odepisování přílohou zákona o dani z příjmu je třídění hmotného majetku do odpisových skupin Standardní klasifikace produkce - SKP - rozlišuje 6 skupin podle doby odepisování

3 Daňové odpisy 1.3 rokyPC, nářadí, hejna hus, chovné kozy, osobní vozy 2.5 letkoberce, koně, automobily 3.10 lettrezory, klimatizace 4.20 letbazény, potrubí 5.30 letbudovy, mosty 6.50 lethotely, administrativní budovy

4 Daňové odpisy Rozlišujeme 2 základní typy stanovení odpisů: A) rovnoměrné odepisování - zákonem jsou stanoveny odpisové sazby, které určují procento odpisu ze vstupní ceny majetku

5 Daňové odpisy Odpisové sazby - jsou stanoveny odlišně pro první rok odepisování a následující léta odepisování Zůstatková cena = vstupní cena - oprávky

6 Roční odpis (RO) Vstupní cena (VS) * odpisová sazba 100

7 Roční odpis (RO) pokud podnikatel používá nový dlouhodobý majetek (je jeho prvním vlastníkem) může použít zvýšené roční odpisové sazby podle oboru svého podnikání a dalších podmínek dle § 31 zákona o daních z příjmů odpisy zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru

8 Rovnoměrné odpisy př. Nákup měřícího zařízení v pořizovací ceně 90 000,- Kč, stroj je zařazen do 1. skupiny odepisování, určete rovnoměrné daňové odpisy

9 Rovnoměrné odpisy RokRoční odpis OprávkyZůstatková cena 118 000 72 000 236 00054 00036 000 3 90 0000

10 Daňové odpisy B) zrychlené odepisování zákon o daních z příjmu stanoví tzv. koeficienty, odlišné pro 1. rok odepisování a pro následující léta

11 Rovnoměrné odpisy Př. Nákup počítače v pořizovací ceně 50 000,- Kč, poplatník je 1. vlastníkem a uplatňuje zvýšení roční odpisové sazby o 10 %. Určete rovnoměrné odpisy.

12 Rovnoměrné odpisy RokRoční odpis OprávkyZůstatková cena 115 000 35 000 217 50032 50017 500 3 50 0000

13 Odpis v 1. roce (RO1) Vstupní cena (VC) Koeficient (k)

14 Odpis v 1. roce V následujících letech se odpis vypočte jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu příslušného koeficientu a počtu let, po které již bylo odepisováno. n – počet let, po které byl majetek odepisován

15 Odpis v dalších letech 2 (VC – oprávky) k - n 2 x ZC k - n

16 Zrychlené odpisy př. Nákup měřícího zařízení v pořizovací ceně 90 000,- Kč, stroj je zařazen do 1. skupiny odepisování. Určete zrychlené odpisy.

17 Zrychlené odpisy RokRoční odpisOprávkyZůstatková cena 130 000 60 000 240 00070 00020 000 3 90 0000

18 Zrychlené odpisy RO1 = 90 000 / 3 = 30 000 RO2 = (2 x 60 000) / (4-1) = 120 000 / 3 = 40 000 RO3 = (2 x 20 000) / (4-2) = 20 000

19 Zrychlené odpisy Pokud je poplatník 1. vlastníkem dlouhodobého majetku a splní podmínky § 32 zákona o daních z příjmu, může v 1. roce odepisování zvýšit roční odpis o 10 %, 15 % nebo 20 % dle konkrétní situace

20 Zrychlené odpisy Př. Nákup počítače v pořizovací ceně 50 000,- Kč, poplatník je 1. vlastníkem a uplatňuje zvýšení ročního odpisu v 1. roce odepisování o 10 %. Určete zrychlené odpisy

21 Zrychlené odpisy RokRoční odpisOprávkyZůstatková cena 121 667 28 333 218 88940 556 9 444 3 50 000 0

22 Zrychlené odpisy RO1 = (50 000 / 3) + 0,1 x 50 000 = 16 667 + 5 000 = 21 667,- RO2 = (2 x 28 333) / (4 -1) = 56 666 / 3 = 18 889,- RO3 = (2 x 9444) / (4-2) = 9 444,-

23 Daňové odpisy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Daňové odpisy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google