Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poradní sbor 28. května 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poradní sbor 28. května 2014."— Transkript prezentace:

1 Poradní sbor 28. května

2 Změny zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů za rok 2014

3 Podpora odborného vzdělávání
Právnické a fyzické osoby si mohou uplatnit odpočet při ročním zúčtování daní dle § 34f , 34g a 34h poprvé za rok 2014

4 Podpora spočívá v uplatňování odpočtu na: 1. nákupu majetku 2
Podpora spočívá v uplatňování odpočtu na: 1. nákupu majetku 2. odpočet na žáka Základem pro uznání odpočtu je docházková kniha Evidence docházky

5 Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání:
§ 34g Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání: 1a) 110% vstupní ceny majetku - Majitel musí být prvním vlastníkem - Pořizovaný majetek je určen pro odborného vzdělávání ( viz smlouva) - musí být použít pro OV více než 50% doby provozu Pozn. (odpis 3 po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích)

6 Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání:
§ 34g Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání: 1b) 50% vstupní ceny majetku - Majitel musí být prvním vlastníkem - Pořizovaný majetek je určen pro odborného vzdělávání ( viz smlouva) - musí být použít pro OV v rozsahu 30% až 50% doby jeho provozu Pozn.(odpis 3 po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích)

7 Limit na pořízení majetku je definován v odstavci 3 takto: Kč x počet hodin OV na žáka za rok uskutečněných na pracovišti poplatníka

8 Modelová situace při pořízení majetku
Evidence docházky leden – prosinec Předpis ( teroie) 100% docházka při 7 hodinách denně = 700 hod Skutečnost na 1 žáka při 60% docházce činí: 420 hodin x Kč = Kč Provozní doba restaurace. Od 10:00 -23:00 hodin, to je 13 hodin denně x 30 dnů v měsíci x 12 měsíců = hodin Základem jsou počty žáků a jejich docházka

9 § 34h odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci OV činí součin
200.- Kč x počet hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka

10 Základem je EVIDENCE DOCHÁZKY

11 Odměny žákům za produktivní činnost
Od 1. září jednotná sazba 40 Kč za hodinu produktivní práce Výjimku tvoří žáci 1. ročníku v prvním pololetí, kdy jejich odměna je shodná s cenou oběda.

12 Stanovení nejnižšího počtu hodin produktivní činnosti
1 ročník - druhé pololetí 1 hodina 2 ročník 3 hodiny 3 ročník 4 hodiny - na návrh osoby u níž se odborný výcvik vykonává může počet hodin, popřípadě i sazbu stanovit nad limity.

13 Sazby odměny za produktivní činnost
S účinností od 1. září 2014 je stanovena jedna sazba za hodinu PP žáka 40 Kč. Modelová situace: 9 žáků na pracovišti 7 hodin denně. Odměna za 3 hod. produktivní práce = 3 x 40 x 10 dnů v měsíci = 1200 za jednoho žáka 1200 x 10 měsíců za rok = Kč 9 žáků x Kč = Kč

14 Modelová situace na odpočet nákladů na žáka
Žák č.1 má 60% docházku evidovaných 420 hodin za rok x 200 Kč = Kč Žák č. 2 má 46% docházku evidovaných 320 hodin x 200 Kč = Kč Dalších 7 žáků má 80 % docházku = 7 x 560 x 200 Kč = Celkem za 9 žáků činí odpočitatelná položka od základu daně Kč. Sleva na dani = x daň 19% Ušetřená daň ve výši Výše odměn: 3 hod. x 40 Kč x 10 dnů za měsíc x 10 měsíců za rok x 9 žáků =

15 Úspora na daních 177 080 Kč odměny žáků 108 000 Kč

16 2 žáci za rok 820 vykázaných hodin x 200 Kč = 164 000 Kč
Modelová situace Nová výše odměn 1 žák x 40 Kč x 3 hod. x 100 dnů = Kč x 2 žáky Celkem na odměny Kč z úspory zůstane 7160 Kč Výpočet úspory 2 žáci za rok 820 vykázaných hodin x 200 Kč = Kč Kč ušetřená daň Starý způsob odměňování 1 žák 24 Kč x 3 hod. denně x 10 dnů x 10 měsíců = Kč 2 žáci = Kč Předpokládejme, že proplatíme všech 820 hodin x 40 Kč = 32 800

17 Výše odměn za produktivní činnost
Odměna za produktivní činnost je vyplácena pravidelně jako odměna měsíční § 122 odst. 1, věta čtvrtá zákona č. 561/2004 Sb. Výše odměny pro stanovenou týdenní pracovní dobu v souladu s § 122 odst. 1, věta čtvrtá zákona č. 561/2004 Sb., dosahuje alespoň 30% zaručené mzdy stanovené nařízením vlády. S účinností od 1.srpna 2013, nařízení vlády 210/2013 je zaručená mzda na nejnižší úrovni: - za měsíc Kč, za hodinu 50,60 Kč

18 Základem je Smlouva o odborném výcviku mezi školou a pracovištěm
Položky odpočitatelné od základu daně za - za zdaňovací období ( doba, kdy se podává daňové přiznání, za rok) majetek, který poplatník chce pořídit musí být vymezen ve smlouvě

19 Další daňové úlevy Za žáky není povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Příjmy žáků jsou osvobozeny od daní z příjmů

20 Smluvní vztahy mezi školou a právnickou nebo fyzickou osobou
Dle § 724 a násl. Občanského zákoníku uzavřít smlouvu příkazní. Škola se zavazuje vyplatit žákům odměnu poskytovanou jinou osobou. Úprava povinností mezi příkazcem a příkazníkem je vzájemné finanční vyrovnání smluvních stran. Povinností příkazce je mimo jiné také uhradit potřebné a užitečné náklady vynaložení při provádění příkazu.

21 Školní stravování Poskytování školního stravování ve smyslu § 122 odst. 4 zákona č. 561/2004 a dle ustanovení § 1 a § 2 odst. 1b, vyhlášky č. 107/2005 Sb., dohodnutá cena oběda je: Finanční normativ Věcná a osobní režie Cena oběda celkem 36.- Kč včt. DPH

22 Stravování za žáky zaplatí škola organizaci.


Stáhnout ppt "Poradní sbor 28. května 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google