Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biřmování Proč přijímám svátost biřmování?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biřmování Proč přijímám svátost biřmování?"— Transkript prezentace:

1 Biřmování Proč přijímám svátost biřmování?
Abych byl lepším křesťanem, abych se jistěji dostal do nebe. Abych měl takovou lepší pojistku do nebe. Aby mě Bůh měl raději než ty druhé. Abych dostal více milostí a měl usnadněnou cestu na této zemi.

2 Biřmování - svátost křesťanské dospělosti.
Jeden z biřmovanců se ptal: „Co mi to biřmování dává?“ Jsem rád, když mi někdo stéle něco přikazuje a já ani nevím proč? Chci být stále dítětem? Chci být dospělým křesťanem.

3 Biřmování Co dává muži to, že je voják? - Zaměstnání? Samozřejmě. Vyšší plat. Jistě. Pocit důležitosti? Možná. Vyřešení všech otázek? Bezproblémový život? To stěží. Dává mu to vědomí, že může být užitečný, že jeho práce má smysl. Skrze to, co dělá, nachází své naplnění.

4 Biřmování Co dává biřmování mě?
Na křtu se stávám Božím dítětem, při biřmování Božím bojovníkem Co je potřeba, abych se stal silným? Stačí jíst, pít a spát? Stačí jen cvičit? Musím jíst i cvičit. Nestačí od Boha milost přijímat, ale je třeba s ní spolupracovat.

5 Biřmování „Až jsem měla druhé dítě, vzala mě matka jako dospělou“.
Nemusíme pomáhat rodičům s vařením s praním či uklízením. Nebo snad ano? Nemusíme. Neděláme věci za ně, ale za sebe. Jako dospělí lidé se snažíme, a je to naše povinnost, abychom splnili svůj díl práce v domácnosti. Podobně i v církvi, mezi kamarády, v práci.. Bereme na sebe povinnost. Nečekáme, že druzí to budou dělat za nás. Neutíkáme před zodpovědností - dospělostí. Nechceme mít práva dospělých a zároveň odmítnout povinnosti dospělosti. Čím dřív se jako dospělý začnu chovat, tím dřív mě rodiče jako dospělého vezmou a budou se ke mně takto chovat. „Až jsem měla druhé dítě, vzala mě matka jako dospělou“.

6 Biřmování V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo." To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch [svatý] nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. J 7,37-39 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. J 14,

7 Biřmování Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. J 16,12-13 L 11,20 Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Píseň: Přijď Duchu tvůrce - 423: Prst otcovy jsi pravice, tys otcem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

8 Biřmování O tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí.

9 Biřmování Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena.

10 Biřmování I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje; proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Žd 5,11- 6,12

11 Biřmování Jízda na kole. Co kolo. Udržím je jednoduše na jednom prstu?
Kdy spadnu spíš, když stojím, nebo když jedu?

12 Biřmování – sedm darů Ducha svatého
Dar moudrosti Je to uvážené rozhodnutí, které vyplyne z toho, že vidím do podstaty věcí. Modrost je soudem o věcech podle posední příčiny.

13 Biřmování – sedm darů Ducha svatého
Dar rozumu Tímto darem jsou obdařeny všechny Boží děti žijící v milosti posvěcující, třebaže nejsou teologicky školené. A tak rybář Petr zahanbuje učence.

14 Biřmování – sedm darů Ducha svatého
Dar rady Dar rady - vidíme mnoho souvislostí, ale nevidím to, co ovlivní nejvíce. Nevidím, kde je ten pevný bod. Známe cíl, ale nevíme kudy vede cesta. Potřebuji poradit, protože mnoho věcí nemohu předvídat.

15 Biřmování – sedm darů Ducha svatého
Dar síly Nestač vědět, potřebuji sílu k vykonání. Lidskými silami dokážeme mnoho. Ještě více vydržíme vlitou ctností statečnosti, ale stále se zvedat k dalšímu boji a přemáhat odpůrce v těle, ve světě a v ďáblu, to přesahuje naše síly.

16 Biřmování – sedm darů Ducha svatého
Dar umění I dar umění je třeba rozvíjet jako nadání a vlohy, snadné usilování o ctnostný život. Dar umění znamená ve všem nalézat stopu Boží - i v těžkostech a nespravedlnosti, kterou Bůh na nás dopustí.

17 Biřmování – sedm darů Ducha svatého
Dar zbožnosti Dar zbožnosti - touha patřit Bohu, modlit se, ochota překonat krize modlitby, radostná touha jít za Bohem, šťavnaté, chutné a sladké ovoce. Dar zbožnosti nás povznáší láskou k Bohu. Je to zamilovanost do Boha - nejen když se mi daří.

18 Biřmování – sedm darů Ducha svatého
Dar bázně Boží Dar bázně Boží - ne strach, který ochromuje. Je to bázeň, která mě popohání neurazit dobrého Boha. Je to síla, která mi pomáhá ve chvíli, kdy hřích nás sladce, přesladce přemlouvá, láká a vábí tak mocně, že jsme v nebezpečí přivolit.

19 Biřmování Biřmovací jméno
Světec vhodný k následování. - Někteří světci jsou hodni obdivu, ale ne následování. Čím mě světec oslovuje? Co se mi na něm líbí? Znám jeho život?

20 Biřmování BIŘMOVACÍ KMOTR - musí být biřmován - je pro mne vzorem
- modlí se za mne - vede mne - doprovází

21 Biřmování BIŘMOVACÍ KMOTR
- dříve se říkalo, že to nemá být křestní kmotr, aby byl další člověk, který se o mne má starat - má to být křestní kmotr, pokud plnil svou úlohu dobře - nemají být staří, aby svou roli mohli dlouho plnit - nesmí to být rodiče - ti už to mají jednou jako povinnost uloženo a nikdo to z nich nesundá, nemohou vstoupit nestranně do vztahu dítě-rodič

22 Biřmování MOŽNÉ OTÁZKY DO SKUPINKY:
Kmotr - proč on? Biřmovací patron - proč on? Berou mě rodiče jako dospělého - dospělou? Jak jim chci dokázat, že už jsem dospělý? Co pro to mohu udělat? Dospělí: Dovoluji svým dětem dospět? Nedělám jejich povinnosti za ně z falešné lásky?

23 Biřmování MOŽNÉ OTÁZKY DO SKUPINKY:
Mohou se na mě kamarádi spolehnout? Kde se na mně mohou spolehnout a kde ne? Co dělám, když udělám chybu? Vymlouvám se? Snažím se to napravit? Dělám mrtvého brouka? Víra: Jsem na svou víru hrdý? Umím se druhých zastat? Vzdělávám se ve víře?


Stáhnout ppt "Biřmování Proč přijímám svátost biřmování?"

Podobné prezentace


Reklamy Google