Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podle Motu Prorio Benedikta XVI. PORTA FIDEI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podle Motu Prorio Benedikta XVI. PORTA FIDEI"— Transkript prezentace:

1 Podle Motu Prorio Benedikta XVI. PORTA FIDEI
Úvod do Roku Víry Podle Motu Prorio Benedikta XVI. PORTA FIDEI P. Mgr. Martin Šmíd

2 Víra Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. (Žid 11,1) Božská ctnost „člověk svobodně odevzdává Bohu“ Živá víra „se projevuje láskou“ Víra je vztahem

3 Brána k víře Začíná křtem Trvá po celý život – neustále znovu začínáme

4 Pilíře víry Konkrétní víra v Trojici Otce Syna Ducha Svatého
V Boha, který je Láska

5 Znovu objevit… …s novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze sekání s Kristem „Celá církev a pastýři v ní se musí jako Kristus vydat na cestu, aby vyvedli lidi z pouště na místo života, k přátelství s Božím Synem, k tomu, který dává život, a to život v plnosti.“

6 Znovu objevit… Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však už tento předpoklad nejen že není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán.

7 Sytit svou víru Musíme znovu objevit chuť nechat se krmit Božím slovem, věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako pokrm jeho učedníkům

8 Sytit svou víru Musíme znovu objevit chuť nechat se krmit Božím slovem, věrně předávaným v církvi, a chlebem života, nabídnutým jako pokrm jeho učedníkům

9 Růst víry …je prožívána jako zkušenost přijaté lásky
předávána jako zakoušená milost a radost vydává plody umožňuje nám, abychom vydávali životodárné svědectví Víra roste tehdy, je-li prožívána jako zkušenost přijaté lásky a předávána dál jako zakoušená milost a radost. Díky ní může náš život vydávat plody, neboť víra rozšiřuje naše srdce v naději a umožňuje nám, abychom vydávali životodárné svědectví: ano, otevírá srdce a duše těch, kdo odpovídají na Pánovo pozvání, aby přilnuli k jeho slovu a stali se jeho učedníky.

10 Růst víry Jedině skrze víru tedy víra roste a posiluje se.
Neexistuje jiná možnost, jak získat jistotu ohledně svého života, než svěřovat se stále dokonaleji do náruče lásky, která se zdá být vždy větší, neboť má svůj původ v Bohu.

11 Porozumění víře Jednota aktu víry s obsahem víry, kterému dáváme souhlas nestačí znát obsah, je třeba se otevřít milosti

12 CREDO Příležitost k vyznání Zmrtvýchvstalého v této době
Čerpat z pokladu historie církve

13 CREDO Vyznání ústy zase naznačuje, že k víře nutně patří také veřejně vydávané svědectví a angažovanost. Poznat obsah víry KKC

14 Svědectví víry Maria Apoštolové Mučedníci Svědkové dnešní doby My …?

15 „…největší z nich je láska.“
Víra bez lásky nevydává žádné ovoce, zatímco láska bez víry je pouhým sentimentem, trvale vydaným napospas pochybám. Víra a láska se navzájem potřebují tak, že jedna dovoluje druhé, aby se realizovala svým vlastním způsobem.

16 Můžeme být někdy hotoví?
„Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj v jednotě s těmi, kdo s čistým srdcem vzývají Pána.“ (2Tim 2,22). Cítíme, že tato výzva směřuje i ke každému z nás, abychom ve víře nezlenivěli. Je naším celoživotním společníkem, který nás uschopňuje, abychom stále novýma očima vnímali úžasná díla, jež pro nás Bůh činí.

17 Podle Motu Prorio Benedikta XVI. PORTA FIDEI
Úvod do Roku Víry Podle Motu Prorio Benedikta XVI. PORTA FIDEI P. Mgr. Martin Šmíd


Stáhnout ppt "Podle Motu Prorio Benedikta XVI. PORTA FIDEI"

Podobné prezentace


Reklamy Google