Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PÍSOMNÁ PRÍPRAVA NA EDUKAČNÚ ČINNOSŤ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PÍSOMNÁ PRÍPRAVA NA EDUKAČNÚ ČINNOSŤ"— Transkript prezentace:

1 PÍSOMNÁ PRÍPRAVA NA EDUKAČNÚ ČINNOSŤ
Trieda: 3 – 6 ročných detí

2 TÉMA TÝŽDŇA: Vítame ťa jar
CIEĽ: Objavovať a poznávať zmeny v prírode, vedieť určiť ročné obdobie a oboznámiť sa s pomenovaním jarných kvetov prostredníctvom edukačných aktivít.

3 HRY A HROVÉ EDUKAČNÉ ČINNOSTI
deti po príchode do materskej školy privítam, skontrolujem jeho zdravotný stav posilňujem jeho pocit, že je vítané a kladne prijímané do kolektívu navodzujem kladný citový vzťah medzi sebou a dieťaťom, ale aj deťmi navzájom zaradím dieťa do hry, do vopred pripravených edukačných aktivít

4 EDUKAČNÁ AKTIVITA: Jarné kvietky
OKRUH: Kultúra OBLASŤ: sociálno – emocionálna OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Kreslenie, maľovanie, modelovanie VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Kresliť podľa vlastnej fantázie a predstáv na tému ,, Jarné kvietky „ VŠEOBECNÝ CIEĽ: st: vyfarbovať kytičku podľa legendy a snaha o pomenovanie kvietkov, ml: vyfarbovať podľa fantázie STRATÉGIE EDUKAČNEJ ČINNOSTI: kreslenie, vyfarbovanie, rozhovor, opis UČEBNÉ ZDROJE: maľovánky jarných kvietkov, pracovný list s kytičkou, farbičky POPIS ČINNOSTI: Deti majú vopred pripravené farbičky a pracovné listy na stoloch. Mladšie deti si vyfarbujú maľovánky s kvietkami podľa fantázie, ale majú aj na tabuli obrázky kvietkov, ktoré im umožnia predstaviť si ich farebnosť. Starším deťom pomáham najprv so znakmi symbolizujúcimi pracovný list: zelená, - žltá, biela, červená, modrá. Podľa týchto znakov sa snažia vyfarbiť celú kytičku, pomenovávajú kvety, farby. Vediem s nimi aj rozhovor, aké kvety sa im páčia, prečo práve také, akú majú vôňu, prípadne, či už niekedy také kvietky dostali k sviatku alebo mamička. V priebehu aktivity deti chválim, usmerňujem, povzbudzujem. Po skončení si urobíme výstavku z prác.

5 PRÁCE DETÍ

6 RANNÝ KRUH deti sedia v kruhu, chytia sa za ruky a spolu s učiteľkou si zaželáme: ,, Želáme si krásny deň, aby sme sa mali radi, vo všetkom si pomáhali „ vediem v krátkosti rozhovor o aktivite z rána, ako deti vyfarbovali kvietky, pomenúvame si ich navzájom, nenásilnou formou sa oboznamujú s názvami kvetov upevňujeme si názov dňa, dátum, počasie, ročné obdobie – v krátkosti si povieme, čo všetko o ročnom období vieme využívam metódu pochvaly, hodnotenia, rozhovoru, opisu, hrami upevňujeme kamarátske vzťahy, dbám, aby sa neubližovalo mladším deťom, ale ja naopak v krátkosti si povieme, čo nás čaká v dnešný deň, desiata, pohybové a relaxačné cvičenie , kolektívna práca jarnej lúky, jarnej prírody a pobyt vonku, obed, odpočinok, hry a odchod detí domov

7 POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIE
OKRUH: Ja som OBLASŤ: perceptuálno – motorická OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Základné polohy, postoje a pohyby VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Vedieť zaujať postavenia podľa pokynov VŠEOBECNÝ CIEĽ: Zdokonaľovať harmonický pohyb celého tela pri behu STRATÉGIE EDUKAČNEJ ČINNOSTI: pohybové a relaxačné cvičenie UČEBNÉ ZDROJE: značky na cvičenie pred cvičením vyvetrám, deti sa prezlečú a pripravia na cvičenie, vopred si pripravím značky – kvietky na cvičenie RUŠNÁ ČASŤ: voľná chôdza po triede – vtáčiky skúmajú počasie, správna orientácia (lastovička, bocian) skok znožný – aj vrabce boli zvedavé beh po triede – zafúkal silný vietor, vtáci sa leteli schovať- na znamenie – drep, ľah, sed, kľak ZDRAVOTNÉ CVIKY: relaxácia: vedomé uvoľnenie tela v ľahu na chrbte – unavený vietor, kvietok položíme na hrudník, pozorujeme jeho pohyb pri dýchaní kľak – skrčiť pripažmo, ruky na plecia(krídla), vzpažiť(dlane vpred),a späť –malý vtáčik krídelká si precvičuje

8 stoj – upažiť do strán, hmit vzpažiť- hmit pripažiť – veľký vtáčik si precvičuje krídelká
stoj – skrčiť prednožmo vyššie, striedavo P,Ľ – pochod na mieste – vtáčiky si precvičujú aj nôžky ľah – vzpor vzadu sedmo, prikrčmo, chodidlá na zem – prednožiť P,Ľ – hlava ku kolenu a späť – malý vtáčik dramatický pohyb – v behu napodobňujú malé, veľké vtáčiky, ktoré odlietajú do tepla dychové cvičenie, hráme sa na vietor – fú,fú – silný, slabý veje, duje, fičí, hvízda, hráme sa na strom – šuchoce lístie – šušušišo, ticho, pst. ZÁVER: Pohybová hra: ,, Prileteli vtáčky „ upevnenie pravidiel hry po skončení hry si sadneme na koberec, v krátkosti dám deťom priestor na zhodnotenie, ako sa im cvičilo, potom zhodnotím ja a spoločne si zatlieskame ako odmena za pekné cvičenie

9 DESIATA hygiena – dbám na vzájomnú bezpečnosť detí v umyvárke, ale aj pri presune do jedálne na desiatu vediem deti, aby pri jedle moc nerozprávali a navzájom sa nevyrušovali

10 EDUKAČNÁ AKTIVITA: Jarná lúka
OKRUH: PRÍRODA OBLASŤ: perceptuálno – motorická OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín využitím rôznych pracovných a výtvarných techník VŠEOBECNÝ CIEĽ: pri vytváraní kolektívnej práce sa zdokonaľovať vo výtvarných technikách – v strihaní, lepení a dotváraní kolektívnej práce STRATÉGIE EDUKAČNEJ ČINNOSTI: maľovanie, lepenie, strihanie, dotváranie UČEBNÉ ZDROJE: farby, lepidlo, baliaci papier, sádrové odliatky kvietkov, odpad. materiál, látka, krepový papier, tuš, škrupinky z orechov, gombíky POPIS ČINNOSTI: Deti majú vopred pripravené pomôcky na kolektívnu prácu, sú rozdelený na dve skupiny. Obidve skupiny si najprv namaľujú podklad baliaceho papiera na zeleno ako lúku 1. Vytvára slniečko krčením krepového papiera, maľuje oblohu a stonky na sádrové kvietky, ktoré obťahuje tušom. Keď to postupne zaschne, na lúku si nalepia škrupiny z orechov a sádrové odliatky na kvietky. Kolektívnu prácu dotvárajú maľovaním – odliatky na farebno, aby z nich boli pekné, pestrofarebné kvietky a motýle, a škrupiny domaľovávajú na včielky a lienky. Deti usmerňujem pri práci so štetcom, chválim, priebežne hodnotím. 2. Sú to staršie deti, ktoré si najprv vystrihujú z látky lupienky na kvietky, na motýle. Dbám na bezpečné zaobchádzanie s nožnicami. Na namaľovanú lúku si podľa fantázie nalepia kvietky, motýle podľa toho, ako lietajú v prírode, podobne i včielky. Na krídla motýľov nalepujú gombíky, snažím sa ich viesť k detailnejšej práci, aby sa to podobalo na skutočnú jarnú lúku.

11 KOLEKTÍVNA PRÁCA

12

13 POBYT VONKU EDUKAČNÁ AKTIVITA: Jarná lúka OKRUH: PRÍRODA
OBLASŤ: kognitívna OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Ročné obdobia VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie VŠEOBECNÝ CIEĽ: na vychádzke pozorovať prvé jarné kvety, slovne ich pomenovať – spojiť aj s básňami o kvietkoch STRATÉGIE EDUKAČNEJ AKTIVITY: vychádzka, pozorovanie, opis, pomenovávanie UČEBNÉ ZDROJE: príroda, okolie materskej školy, jarná lúka POPIS ČINNOSTI: Oboznámim deti s úlohou vychádzky, počas ktorej budeme pozorovať jarnú lúku plnú pekných jarných kvietkov, ktoré spolu pomenujeme, opíšeme vzhľad, farbu. Upozorním deti, aby netrhali kvietky, aby lúka nebola smutná – iba prvosienku jarnú, ktorú si dáme sušiť v MŠ na dobrý a chutný čajík. Na záver si zopakujeme znaky ročného obdobia, pomenovanie kvetov a deti pochválim za aktivitu na vychádzke.

14 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Prispela kolegyňa KATKA Ž.


Stáhnout ppt "PÍSOMNÁ PRÍPRAVA NA EDUKAČNÚ ČINNOSŤ"

Podobné prezentace


Reklamy Google