Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Riadenie projektového cyklu – Analýza problémov regiónu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Riadenie projektového cyklu – Analýza problémov regiónu"— Transkript prezentace:

1 Riadenie projektového cyklu – Analýza problémov regiónu
21/09/2018 Riadenie projektového cyklu – Analýza problémov regiónu TA pre projekt 2002/ Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov

2

3 Fázy riešenia problémov a potrieb
Program (projekt) Relevantnosť Účinnosť Efektivita Užitočnosť a udržateľnosť Dopady Potreby Výsledky Ciele Vstupy Aktivity Výstupy

4 Analytická fáza Zber údajov Sociálno-ekonomické, SWOT analýza
Prieskum (napr. zamestnávateľov), Skúsenosti účastníkov Analytická fáza Analýza problémov Dohodnite sa na súčasnej negatívnej situácii Analýza cieľov Dohodnite sa na budúcej želanej situácii Strategická analýza Dohodnite sa na prioritách a čo tam patrí a čo nie Fáza plánovania Dohodnite si rámec

5 Analýza súčasnej situácie (Kde sme a prečo sme sa tam dostali ? )
Sociálno-ekonomické analýzy, štatistiky Dodatočné prieskumy a riadené rozhovory Analýza problémov SWOT analýza

6 Analýza problémov

7 21/09/2018 Prečo strom problémov? Všetky programy - projekty začínajú problémom – keď nie je definovaný problém – nie je ani potrebný program/projekt Strom problémov predstavuje celkový obraz existujúcej negatívnej situácie v danej oblasti Je to nástroj, ktorým sa usilujeme identifikovať príčiny problémov a ich následky, ktorým partneri prisudzujú prioritu a ktoré sa usilujú prekonať.

8 Príklad stromovej štruktúry problémov
Vysoká nezamest - nanosť a upadajúci trh práce Slabé služby Lokálny nesúlad Rizikové skupiny Málo voľných sprostredkovania zručností (s po - sú dlhodobo pracovných miest a práce trebnými) nezamestnané miestny prebytok prac. síl Slabá Dôraz na Neexist Nízka Slabé kon - Ab solventi Diskriminácia Neumožnené Slabý rast Slabé Obmedze - informova - pasívne ujúca úroveň zruč - takty medzi škôl nie sú celoživotné MSP manažérske ný prístup nosť opatrenia miestna ností pracov - zamestnáva - pripravení vzdelávanie zručnosti k trhom kontrola nej sily a teľmi a pos - na trh alebo málo školia - kytovateľmi práce r ozhodo cich príleži - školení Nedostatok Neefektív vanie tostí chápania Vysoká cena Odliv kvali - vysoko rizi - ne ve rej - kapitálu a fikovanej Slabá dopravná kových skupín noprospeš nedostatok pracovnej infraštruktúra né práce priestorov sily Nedostatok školiacich stredísk Nevyhovujú - Vysoké per - ca vzdeláva - cento žiakov cia štruktúra neukončí zá - kladné vzde - lanie

9 Príprava stromu problémov Praktické cvičenie
21/09/2018 Príprava stromu problémov Praktické cvičenie Aké sú hlavné problémy na trhu práce vo vašom regióne? Aká je vzájomná súvislosť medzi problémami ? Ktoré z identifikovaných problémov sú príčiny a ktoré sú následky ?

10


Stáhnout ppt "Riadenie projektového cyklu – Analýza problémov regiónu"

Podobné prezentace


Reklamy Google