Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čo už vieme, zopakujme si

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čo už vieme, zopakujme si"— Transkript prezentace:

1 Čo už vieme, zopakujme si
9.ročník

2 Slovné druhy OHYBNÉ NEOHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ PRÍSLOVKY PRÍDAVNÉ MENÁ
PREDLOŽKY ZÁMENÁ SPOJKY Číslovky ČASTICE SLOVESÁ Citoslovcia

3 SLOVNÉ DRUHY OHYBNÉ PODSTATNÉ MENÁ PRÍDAVNÉ MENÁ
názvy osôb, zvierat a vecí PRÍDAVNÉ MENÁ aké sú osoby, zvieratá a veci SLOVESÁ čo osoby, zvieratá a vecí robia ČÍSLOVKY koľko je osôb, zvierat a vecí ZÁMENÁ zastupujú podstatné a prídavné mená, ukazujú na ne, niečo im privlastňujú

4 NEOHYBNÉ PREDLOŽKY píšeme ich oddelene, čítame spolu so slovom, ku ktorému patria SPOJKY spájajú slová alebo vety PRÍSLOVKY pýtame sa na ne otázkami: Kde? Kedy? Ako? ČASTICE CITOSLOVCE

5 OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY PODSTATNÉ MENÁ stromy vtáci vietor PRÍDAVNÉ MENÁ
ohnuté vysoké zelené SLOVESÁ hýbu sa rastú ČÍSLOVKY päť prvý ZÁMENÁ tie ony naše

6 NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY pod od pred za nad PREDLOŽKY SPOJKY a aj i
PRÍSLOVKY vpredu dnes dnes ČASTICE ba veru ani bác kvak mňau CITOSLOVCE

7 sú plnovýznamové ohybné slová
Podstatné mená sú plnovýznamové ohybné slová

8 Všeobecné podstatné mená
Vlastné podstatné mená osoby Janka Hrašková bytosti Neptún, Pán Boh, národy Slovák, Američan, sviatky Veľká noc, Vianoce, Deň detí vesmírne telesá Slnko, Mesiac, Zem zvieratá Pejko, Dunčo vrchy, pohoria, rieky jazerá, moria Kriváň, Tatry, Torysa, Domaša, Čierne more zoskupenia Elán, Smer názvy kníh, časopisov Slniečko

9 Podstatné mená svojimi tvarmi vyjadrujú rôzne pády
Podstatné mená svojimi tvarmi vyjadrujú rôzne pády. Rozlišujeme 6 pádov: NOMINATÍV Kto? Čo? GENITÍV Koho? Čoho? DATÍV Komu? Čomu? AKUZATÍV Koho? Čo? LOKÁL (O) kom? (O) čom? INŠTRUMENTÁL (S) kým? (S) čím?

10 Kamarát Zišiel by sa mi kamarát. Každý má radosť z kamaráta.
Veď kamarátovi možno dôverovať. Nájdem si kamaráta. O kamarátovi však nemožno iba snívať. Treba si ho získať a mať ho rád. Veď s kamarátom nám má byť dobre. Úloha: Vypíš tvary pods. mena kamarát

11 Podstatné mená menia svoj tvar:
kamarát (z) kamaráta kamarátovi kamaráta (o) kamarátovi (s) kamarátom Hovoríme, že sa skloňujú. Úloha: Vrátime sa k textu Kamarát a pýtame sa na tvary slova kamarát pádovými otázkami.

12 Kamarát Zišiel by sa mi kamarát. ( kto?)
Každý má radosť z kamaráta. ( z koho?) Veď kamarátovi možno dôverovať. (komu?) Nájdem si kamaráta. (koho?) O kamarátovi však nemožno iba snívať. (o kom?) Treba si ho získať a mať ho rád. Veď s kamarátom nám má byť dobre. (s kým)

13 Všimnite si! Keď sa podstatné meno ohýba ( mení tvar) podľa pádov, hovoríme o ňom ,že sa skloňuje. Pri ohýbaní má každý tvar dve časti: základ slova a pádovú príponu kamarát a kamarát ovi kamarát om kamarát i o kamarát och kamarát mi

14 Pozoruj skloňovanie slova klobúk.
JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO N klobúk- klobúky G (do) klobúka klobúkov D klobúku klobúkom A L (o) klobúkoch I (s) klobúkmi PÁDOVÉ PRÍPONY (menia sa) ZÁKLAD SLOVA (stále rovnaký)

15 Rod podstatných mien Ten : zajac stôl žiak medveď hrad Tá : žena
sestra mačka lavica tabuľa To : srdce dieťa pero okno šteňa ženský rod stredný rod mužský rod

16 Podstatné mená, ktoré označujú
ujovia ujo páv pávy stôl stoly sú v jednotnom čísle – v singulári sú v množnom čísle – v pluráli

17 Vzory podstatných mužského rodu:
CHLAP HRDINA DUB STROJ

18 Vzory podstatných ženského rodu:
ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ

19 Vzory podstatných stredného rodu:
MESTO SRDCE Vysvedčenie Dievča

20 Zapamätajte si! Pri podstatných menách určujeme gramatické kategórie:
1. rod ( mužský, ženský, stredný) 2.číslo ( jednotné –singulár, množné – plurál) 3. pád ( N, G,D, A, L, I) Pri podstatných menách určujeme aj vzor, podľa ktorého sa skloňujú. Vzor nie je gramatická kategória!


Stáhnout ppt "Čo už vieme, zopakujme si"

Podobné prezentace


Reklamy Google