Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PÍSOMNÁ PRÍPRAVA NA EDUKČNÚ ČINNOSŤ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PÍSOMNÁ PRÍPRAVA NA EDUKČNÚ ČINNOSŤ"— Transkript prezentace:

1 PÍSOMNÁ PRÍPRAVA NA EDUKČNÚ ČINNOSŤ
Trieda: 3 – 6 ročných detí

2 TÉMA TÝŽDŇA: Vítame ťa jar
CIEĽ: Objavovať a poznávať zmeny v prírode, vedieť určiť ročné obdobie a oboznámiť sa s pomenovaním jarných kvetov prostredníctvom edukačných aktivít.

3 posilňujem jeho pocit, že je vítané a kladne prijímané do kolektívu
HRY A HROVÉ ČINNOSTI deti po príchode do materskej školy privítam, skontrolujem jeho zdravotný stav posilňujem jeho pocit, že je vítané a kladne prijímané do kolektívu navodzujem kladný citový vzťah medzi sebou a dieťaťom, ale aj deťmi navzájom zaradím dieťa do hry, do vopred pripravených edukačných aktivít

4 EDUKAČNÁ AKTIVITA: Jarné slniečko
OKRUH: JA SOM OBLASŤ: perceptuálno – motorická OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Jemná motorika VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami(lepiť), uplatňovať pritom technickú tvorivosť VŠEOBECNÝ CIEĽ: tvorivo kombinovať rôzne pracovné techniky a druhy odpadového materiálu, prírodnín pri zhotovovaní jednoduchých obrázkov(s podporou dospelého) STRATÉGIE EDUKAČNEJ ČINNOSTI: maľovanie, lepenie, dotváranie UČEBNÉ ZDROJE: výkresy A4, farby, voda, lepidlo, štetec, spinky, korok, hviezdičky, flitre, škrupinky z pistácií, šošovica, vtáčí zob, mak POPIS ČINNOSTI: Deti si najprv namaľujú celú plochu výkresu, na kt. majú predkreslený tvar slnka aj s lúčmi. Farbu si vyberajú samé, aby práce boli pestré a zaujímavé. Po zaschnutí si lepidlom obťahujú predkreslené línie, na kt. nalepujú prírodný a odpadový materiál. Počas práce deti usmerňujem, chválim, ale aj pomáham a povzbudzujem. Vediem ich, aby si navzájom pomáhali. Po dokončení prác si ich vystavíme, dám priestor, aby každé dieťa malo možnosť vyjadriť svoj názor, ktoré sa im páčia, ale aj ja kladne zhodnotím všetky práce. Po zhodnotení si urobíme poriadok, navzájom si rozdelíme úlohy, kto bude zbierať materiál, kto bude umývať štetce ap. Upevňujem kamarátske vzťahy a zmysel pre poriadok.

5

6 EDUKAČNÁ AKTIVITA: Tulipán a sedmokráska
OKRUH: JA SOM OBLASŤ: perceptuálno – motorická OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Grafomotorika VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo VŠEOBECNÝ CIEĽ: používať správne ľahké držanie tenkej ceruzky STRATÉGIE EDUKAČNEJ AKTIVITY: grafomotorické cvičenie UČEBNÉ ZDROJE: pracovný list- domaľovánka tulipán, kombinácia okrúhlych línií, tenké ceruzy POPIS ČINNOSTI: Deti majú na stoloch vopred pripravené tenké ceruzy s pracovnými listami. Grafomotorické cvičenie je rozdelené podľa veku detí. Starším deťom vysvetlím, čo je ich úlohou, pracovný postup, ich prácu priebežne kontrolujem a usmerňujem. Po dokreslení tulipánov im nechám priestor na vyfarbenie podľa vlastnej fantázie. Mladšie deti usmerňujem častejšie, aby kreslili uvoľnenou rukou a smelo. Po dokreslení kvietkov si tiež majú možnosť kvietky vyfarbiť podľa predstáv a fantázie. Všetky práce vystavíme, deti chválim za snahu, aktivitu a vytrvalosť pri činnosti.

7 GRAFOMOTORICKÉ CVIČENIE

8

9

10 RANNÝ KRUH deti sedia v kruhu, chytia sa za ruky a spolu s učiteľkou si zaželáme: ,, Želáme si krásny deň, aby sme sa mali radi, vo všetkom si pomáhali „ vediem v krátkosti rozhovor o aktivite z rána, ako deti vyfarbovali kvietky, pomenúvame si ich navzájom, nenásilnou formou sa oboznamujú s názvami kvetov upevňujeme si názov dňa, dátum, počasie, ročné obdobie – v krátkosti si povieme, čo všetko o ročnom období vieme využívam metódu pochvaly, hodnotenia, rozhovoru, opisu, hrami upevňujeme kamarátske vzťahy, dbám, aby sa neubližovalo mladším deťom, ale ja naopak v krátkosti si povieme, čo nás čaká v dnešný deň, desiata, pohybové a relaxačné cvičenie , zhotovenie papierového kvetu a pobyt vonku, obed, odpočinok, hry a odchod detí domov

11 POHYBOVÉ A RELAXAČNÉ CVIČENIE
OKRUH: Ja som OBLASŤ: perceptuálno – motorická OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Základné polohy, postoje a pohyby VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Vedieť zaujať postavenia podľa pokynov VŠEOBECNÝ CIEĽ: Zdokonaľovať harmonický pohyb celého tela pri behu STRATÉGIE EDUKAČNEJ ČINNOSTI: pohybové a relaxačné cvičenie UČEBNÉ ZDROJE: značky na cvičenie pred cvičením vyvetrám, deti sa prezlečú a pripravia na cvičenie, vopred si pripravím značky – kvietky na cvičenie RUŠNÁ ČASŤ: voľná chôdza po triede – vtáčiky skúmajú počasie, správna orientácia (lastovička, bocian) skok znožný – aj vrabce boli zvedavé beh po triede – zafúkal silný vietor, vtáci sa leteli schovať- na znamenie – drep, ľah, sed, kľak ZDRAVOTNÉ CVIKY: relaxácia: vedomé uvoľnenie tela v ľahu na chrbte – unavený vietor, kvietok položíme na hrudník, pozorujeme jeho pohyb pri dýchaní kľak – skrčiť pripažmo, ruky na plecia(krídla), vzpažiť(dlane vpred),a späť –malý vtáčik krídelká si precvičuje

12 stoj – upažiť do strán, hmit vzpažiť- hmit pripažiť – veľký vtáčik si precvičuje krídelká
stoj – skrčiť prednožmo vyššie, striedavo P,Ľ – pochod na mieste – vtáčiky si precvičujú aj nôžky ľah – vzpor vzadu sedmo, prikrčmo, chodidlá na zem – prednožiť P,Ľ – hlava ku kolenu a späť – malý vtáčik dramatický pohyb – v behu napodobňujú malé, veľké vtáčiky, ktoré odlietajú do tepla dychové cvičenie, hráme sa na vietor – fú,fú – silný, slabý veje, duje, fičí, hvízda, hráme sa na strom – šuchoce lístie – šušušišo, ticho, pst. ZÁVER: Pohybová hra: ,, Prileteli vtáčky „ upevnenie pravidiel hry po skončení hry si sadneme na koberec, v krátkosti dám deťom priestor na zhodnotenie, ako sa im cvičilo, potom zhodnotím ja a spoločne si zatlieskame ako odmena za pekné cvičenie

13 DESIATA hygiena – dbám na vzájomnú bezpečnosť detí v umyvárke, ale aj pri presune do jedálne na desiatu vediem deti, aby pri jedle moc nerozprávali a navzájom sa nevyrušovali

14 EDUKAČNÁ AKTIVITA: Papierový kvietok
OKRUH: JA SOM OBLASŤ: perceptuálno – motorická OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Jemná motorika VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu vrátane odpadového materiálu(lepením a strihaním), uplatňovať pritom technickú tvorivosť VŠEOBECNÝ CIEĽ: vystrihovať predkreslené časti kvetu a jednotlivé časti nalepovať do jedného celku, dokresliť prostredie STRATÉGIE EDUKAČNEJ ČINNOSTI: strihanie, lepenie, kreslenie UČEBNÉ ZDROJE: lepidlo, farebný papier, nožnice, štetce, výkresy A4 POPIS ČINNOSTI: Deti motivujem ročným obdobím – krátka charakteristika. Oboznámenie s úlohou. V úvode deťom aktivitu predvediem, vysvetlím pracovný postup, precvičíme si pršteky, aby sa nám lepšie pracovalo. Vyskúša si to 1 – 2 deti a dám pokyn, aby sa smelo pustili do práce. Dbám na správne držanie a bezpečné zaobchádzanie s nožnicami, pri lepení so štetcom. Aktivitu neustále usmerňujem, kontrolujem, vediem s deťmi rozhovor, ako sa im pracuje, chválim a povzbudzujem. Po skončení si práce vystavíme na tabuľu, spolu zhodnotíme a urobíme poriadok po činnosti v triede.

15 PRÁCE DETÍ

16 POBYT VONKU OKRUH: PRÍRODA OBLASŤ: kognitívna
OBSAHOVÝ ŠTANDARD: Počasie VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Poznať a opísať prírodné javy ovplyvnené počasím VŠEOBECNÝ CIEĽ: na základe porovnávania postupne chápať rozdiely v počasí STRATÉGIE EDUKAČNEJ ČINNOSTI: vychádzka, pozorovanie, rozhovor, opis UČEBNÉ ZDROJE: príroda a okolie materskej školy POPIS ČINNOSTI: Oboznámim deti s úlohou vychádzky, počas ktorej budeme porovnávať a pozorovať rozdiely v počasí na jar a v zime – ako sú oblečený ľudia na jar a v zime? Prečo práve tak? Upozorním deti, že na jar nesneží, ale prší, sú mraky, svieti teplejšie slnko ako zime ap. Spomenieme si v krátkosti aj športy, ktoré môžeme realizovať počas jari. Oboznámim ich s významom užitočnosti niektorého počasia na prírodu – napr.: keď prší dážď, zavlažujú sa rastliny, keď svieti slnko, dozrieva ovocie, zelenina ap. V závere vychádzky si zhodnotíme správanie a aktivitu, nechám deťom priestor deťom aj na hry na školskom dvore.

17 2.ročník, PEP – denná kombinovaná forma
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ KATARÍNA ŽIŠKOVÁ 2.ročník, PEP – denná kombinovaná forma Šk. rok: 2009/2010


Stáhnout ppt "PÍSOMNÁ PRÍPRAVA NA EDUKČNÚ ČINNOSŤ"

Podobné prezentace


Reklamy Google