Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodina je ako dom, chráni všetko, čo je v ňom

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodina je ako dom, chráni všetko, čo je v ňom"— Transkript prezentace:

1 Rodina je ako dom, chráni všetko, čo je v ňom
Rodina je ako dom, chráni všetko, čo je v ňom Cieľ: Priradiť, triediť a usporiadať rovinné geometrické tvary Martina Kramárová

2 Rodina je ako dom, chráni všetko, čo je v ňom
Edukačná aktivita : Triedenie rovinných geometrických tvarov a práca s nimi podľa inštrukcíi učiteľky Obsahový štandard : rovinné geometrické tvary Výkonový štandard : -poznať rovinné geometrické tvary -priradiť, triediť a usporiadať rovinné geometrické tvary -kreslenie geometrických tvarov Cieľ : priradiť, triediť a usporiadať rovinné geometrické tvary Kompetencie : Učebné, komunikatívne, kognitívne,sociálne , psychomotorické, Metódy a formy : Motivačné , hodnotiace , praktické činnosti, riešenie problémov a spoznávacie

3 Metodický postup Úvod: Motivácia:
Deti sedia v kruhu v oddychovej zóne. Učiteľka ich vyzve, aby si zopakovali báseň Rodina. Vyrástol raz jeden dom, Ocko s mamkou býva v ňom. Obaja sa radi mali, Dlho sami nezostali. Raz a dva tu boli deti, Slniečko aj na nich svieti. Už to nie je novina, Je to veľká rodina.

4 -Pripravený mám obrázkový materiál o rodine.
-S deťmi vediem rozhovor, diskusiu a kladiem vhodné otázky na tému rodina. -S deťmi si z dvoch kusov špagátu postavíme dom z geometrických tvarov v ktorom býva „šťastná rodina.“ - Prierezová téma – rozhovor – orientácia v okolí domu, body -Deti vyzvem k ťahaniu vopred zalaminovaných obrázkov geometrických tvarov. -Tvary si navzájom pomenujeme, a ukážeme si čo všetko sa z nich dá postaviť...dom, panelák. Práca v priestore – spoznávanie rovinných geometrických tvarov

5 JADRO: Deti rozdelím do 5 skupín podľa EA.
Edukačné aktivity - spoznávanie, triedenie, vkladanie, kreslenie geometrických rovinných tvarov. Deti pracujú v skupinách v počte detí 4 podľa pokynov a inštrukcií učiteľky. 1. skupina: práca v priestore : obliekanie bábiky z papiera z geometrických tvarov

6 2. skupina: práca za stolom : logická hra – ukladanie geometrických útvarov podľa farby, tvaru na základe predlohy

7 3. skupina: práca za stolom: Tangram – skladanie postavy a domčeka do predkreslenej predlohy
4. skupina: práca s IKT – kreslenie geometrických tvarov

8 5. skupina: práca s pracovným listom: zrkadlový obraz – dokreslenie geometrických tvarov, aby sa ich tvar, veľkosť zhodovala s obrázkom

9 Overovacia časť: Vyhľadať v okolí na najrôznejších predmetoch, objektoch dané útvary. Napr. okno – tvar obdĺžnika, kocka – drevená kocka, trojuholník – triangel....

10 ZÁVER: doplnkové aktivity Pohybová aktivita:
Pohybová aktivita: Nakreslím si dom, kto že býva v ňom? Dieťa stojí a prstom kreslí dom. V jednej izbe tatko s mamkou Ruky vbok, 1 krok vpred V druhej izbe dedko s babkou Ruky vbok, 1 krok vzad V tretej izbe Vladko s Katkou Ruky vbok, 1 krok bokom vľavo

11 Spoločná aktivita v priestore relaxačná:
S deťmi na koberci vytvoríme s jednou skupinou tvar trojuholníka ako strecha domu a s druhou skupinou tvar štvorca ako obvod domu. Viď. záverečné foto. Záverečná fáza: Navrhnem deťom, aby pri príchode domov z MŠ v niečom z lásky pomohli svojim rodičom. A na ďalší deň každé dieťa v rannom kruhu povie, čo sa mu podarilo splniť.

12 Hodnotenie Učiteľka kladie dôraz na schopnosť sebareflexie detí, v závere deti hodnotia úspešnosť výsledku svojej práce učiteľka vykonáva sumárne hodnotenie. Spätná väzba Počas popoludňajších hier a hrových aktivít individuálne overovanie poznatkov prostredníctvom pexesa / geometrické tvary / na noteboku.

13 A niečo pekné na záver... Ďakujem za pozornosť 


Stáhnout ppt "Rodina je ako dom, chráni všetko, čo je v ňom"

Podobné prezentace


Reklamy Google