Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania"— Transkript prezentace:

1 Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania Modul 9: Rozvíjanie gramotnosti detí Názov práce: Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v MŠ Meno a priezvisko: Palovčáková Iveta Pracovisko: Materská škola S. H. Vajanského 5, Michalovce Dátum:  

2 Prírodovedná gramotnosť detí je orientovaná na :
- zoznamovanie sa so zákonitosťami obklopujúcej prírodnej reality - zoznamovanie sa s javmi a súvislosťami v prírode - uvedomovanie si významu ochrany a hodnôt prírody - uspokojovanie detského poznania, prežívania a konania - chápanie zmyslu a významu environmentálnych postojov - nadobúdanie elementárnych poznatkov o Zemi a vesmíre V predprimárnom vzdelávaní je problematika prírodovednej gramotnosti premietnutá v tematickom okruhu Príroda a prirodzeným spôsobom prepája kognitívnu a non kognitívnu oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

3 Stratégie rozvíjania prírodovednej gramotnosti
poskytovať deťom možnosť na zámerné získavanie a formovanie skúsenosti detí s vedou, vytvárať a poskytovať priestor a podmienky na detské bádanie, objavovanie, manipulovanie, experimentovanie, podporovať túžbu detí po konfrontovaní vlastných predstáv s reálnou skutočnosťou, podporovať detské snaženie a iniciatívu pri tvorivých riešeniach v súvislosti s ochranou životného prostredia, poskytovať spätnú väzbu prostredníctvom formálnych a neformálnych metód hodnotenia. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

4 Metódy rozvíjajúce prírodovednú gramotnosť
hra – je najúčinnejšou metódou získavania vedomostí, schopností a zručností v predškolskom veku pozorovanie opis riadený rozhovor experimentovanie, bádanie, pokus metóda riešenia problémov metóda tvorivej dramatiky práca s knihou Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

5 Environmentálna výchova ako súčasť prírodovednej gramotnosti v MŠ
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Environmentálna výchova ako súčasť prírodovednej gramotnosti v MŠ MŠ S. H. Vajanského 5, Michalovce v školskom roku 2012/2013 pracuje podľa rozširujúcich učebných osnov zameraných na environmentálnu výchovu. priame pozorovania prírody, fauny a flóry v každom ročnom období (veveričky, živočíchy a rastliny v okolí rieky) využívanie prírodnín pri vytváraní rôznych produktov Envirocentrum (živá a neživá príroda) zber druhotných surovín, separácia odpadu v spolupráci s rodičmi a TS mesta Michalovce

6 pokusy (slnko, zem, voda, vzduch, rastliny ) Škola v prírode
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ starostlivosť o zeleň v školskej záhrade (projekt ,,Modrá stužka“, kompostovisko) pokusy (slnko, zem, voda, vzduch, rastliny ) Škola v prírode

7 Použitá literatúra : ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
KOLEKTÍV AUTOROV Metodika predprimárneho vzdelávania v materskej škole. vydanie Bratislava : ŠPÚ, s. ISBN MIŇOVÁ, M. a kol Environmentálna výchova v materskej škole. vydanie Prešov : Rokus, s. ISBN Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

8 ,,Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody“
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ,,Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody“

9 Ďakujem za pozornosť!


Stáhnout ppt "Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania"

Podobné prezentace


Reklamy Google