Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základná škola v Raslaviciach

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základná škola v Raslaviciach"— Transkript prezentace:

1 Základná škola v Raslaviciach
Prevencia drogových a iných sociálno- patologických javov 2014/2015 PhDr. Oľga Guľová Základná škola v Raslaviciach

2 Prevencia drogových závislostí
Spolupráca s organizáciami Centrum Pedagogicko-Psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove (RÚVZ) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bardejov Základná škola v Raslaviciach

3 Prevencia drogových závislostí
Činnosť Cyklus preventívnych hromadno-poradenských aktivít primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov bol vypracovaný v zmysle Národného programu boja proti drogám SR, Protidrogového akčného plánu EU, Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2013/2014, Dohovoru práv dieťaťa. V rámci Svetového dňa výživy sme dňa 17. 1O zorganizovali akciu Zdravý životný štýl, ktorá bola zameraná na podporu zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny a podporu športových aktivít. Pri naplnení obsahu sme vychádzali z Národného programu ozdravenia výživy obyvateľstva SR a z Národného programu prevencie obezity. S akciou sme sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle, začo sme získali strieborný diplom. Prednášky spojené s besedou a zážitkové aktivity: Október – november : Mapovanie vzťahov v 5. a 6. ročníku , zistené javy prediskutované s triednymi učiteľmi, Základná škola v Raslaviciach

4 Prevencia drogových závislostí
Činnosť s triednymi učiteľmi, Mgr.Smolová, psychológ Tadiaľ cesta nevedie 7. ročník, Mgr. Kukulská, CPPPaP Bardejov Násilie a šikanovanie v školách 6. ročník, Mgr. Harňáková – CPPPaP v Bardejov Je tvoj imidž nanič? -vyhýbať sa utváraniu predsudkov druhého človeka na základe vonkajšícj znakov, 7. ročník Mgr. Kukulská, CPPPaP Bardejov Tolerancia a rasizmus 8. ročník, Mgr. Harňáková – CPPPaP v Bardejov Zdravý životný štýl, význam zdravého životného štýlu mladých ľudí, mmožností jeho formovania a rozvoja, riziká, ktoré ho ohrozujú, 9. ročník Mgr. Mullerová,CPPPaP Bardejov Základná škola v Raslaviciach

5 Prevencia drogových závislostí
Činnosť Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých, 8. ročník npor. Valkučák –Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove Kriminalita mládeže, 9. ročník Marec – apríl Druhy šikany – kyberšikana, žiaci zo špeciálnych tried, Mgr. Smolová Viem čo chcem, čo smiem...., 9.ročník, Mgr. Mullerová,CPPPaP Bardejov Syndrom CAN, 7. ročník, prevencia týrania a zneužívania detí Mgr. Harňáková – CPPPaP v Bardejov Obchodovanie s ľuďmi, 9. ročník, deti ako tovar, príčiny, dôsledky a prevencia obchodovania s deťmi - ľuďmi . Základná škola v Raslaviciach

6 Prevencia drogových závislostí
Činnosť Viem, čo chcem, čo smiem , 8. ročník Mgr. Mullerová,CPPPaP Bardejov 3 Základná škola v Raslaviciach

7 Prevencia drogových závislostí
Odporúčania na nový školský rok V budúcom školskom roku by sme chceli zaradiť do plánu viac akcií so stimulovaním pozitívnej klímy v školskej triede, podporou sebaúcty detí navzájom, vytváranie pocitu bezpečia, utváranie vhodného prostredia pre učenie. Veľmi dobrou a efektívnou sa stala spolupráca s CPPPaP v Bardejove, ktorú si chceme zachovať Základná škola v Raslaviciach

8 Prevencia drogových závislostí
Obrazová príloha Deň zdravého životného štýlu Základná škola v Raslaviciach

9 Prevencia drogových závislostí
Obrazová príloha Deň zdravého životného štýlu Základná škola v Raslaviciach

10 Prevencia drogových závislostí
Obrazová príloha Deň zdravého životného štýlu Základná škola v Raslaviciach

11 Prevencia drogových závislostí
Obrazová príloha Deň zdravého životného štýlu Základná škola v Raslaviciach


Stáhnout ppt "Základná škola v Raslaviciach"

Podobné prezentace


Reklamy Google