Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovné poradenstvo – harmonogram podávania a odosielania prihlášok

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovné poradenstvo – harmonogram podávania a odosielania prihlášok"— Transkript prezentace:

1 Výchovné poradenstvo – harmonogram podávania a odosielania prihlášok
šk. rok 2016/2017

2 Polročné vysvedčenie Po polročnej klasifikácii – kontrola známok, školy, adresy v kontrolnom opise – PODPIS RODIČA NA OVERENIE ÚDAJOV

3 do TALENTOVÉ ODBORY Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Uzavrieť záujem o školy s talentovými skúškami.

4 do talentové odbory Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. V prihláške je potrebné potvrdenie od detského lekára, podpis rodiča a žiaka. Niektoré SŠ vyžadujú fotografie, špeciálne zdravotné potvrdenia.

5 ZŠ spracuje a odosiela prihlášky na SŠ – talentové odbory

6 Talentové skúšky

7 Do I. kolo Uzavrieť nahlásený záujem o školy

8 do Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu). VP spracováva a doplní údaje, následne odosiela prihlášky na SŠ. V prihláške je potrebné potvrdenie od detského lekára, podpis rodiča a žiaka.

9 Do ZŠ spracuje a odosiela prihlášky na SŠ

10 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

11 ZÁPISNÝ LIST Zápisný list dostane od ZŠ rodič žiaka.
ZŠ vydá pre každého žiaka iba jeden zápisný list, ktorý je prenosný. Rodič odovzdá zápisný list strednej škole, na ktorú bol žiak prijatý, v termíne, ktorý určí stredná škola. Ak zápisný list žiaka nebude odovzdaný v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stratí platnosť. Ak je žiak úspešný aj na inej SŠ a uprednostní štúdium na nej, rodič zruší pôvodný zápis, vyzdvihne si zápisný list a odovzdá ho na druhej strednej škole, na ktorú tým žiaka zapíše. Na RZ v mesiaci APRÍL si rodičia prevezmú zápisné listy

12 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

13 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14 2. kolo prijímacích skúšok

15 Kópiu rozhodnutia o prijatí na SŠ odovzdať VP
JÚN 2017 Kópiu rozhodnutia o prijatí na SŠ odovzdať VP

16 Prajem Vám úspešné prijatie Vašich detí na stredné školy.

17 Ďakujem za pozornosť Mgr. Ľudmila Vargová / výchovný poradca, špeciálny pedagóg /


Stáhnout ppt "Výchovné poradenstvo – harmonogram podávania a odosielania prihlášok"

Podobné prezentace


Reklamy Google