Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám
O dborné U čiliště a Z ákladní Š kola praktická Holešov Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 2 Tematická oblast: OV2 Anotace:Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech E/01 Stravovací a ubytovací služby, E/01 Prodavačské práce a E/01 Pečovatelské služby. Autor: Ing. Zdeněk Peška Období vytvoření: Září 2013

2 Vznik pracovního poměru

3 Podle jakých zákonů se řídí vznik pracovního poměru?

4 Podle Zákoníku práce č. 262/2006 ve znění pozdějších předpisů.

5 Jak se uzavírá pracovní poměr?

6 pracovní smlouvou volbou jmenováním

7 Co musí pracovní smlouva obsahovat?

8 Pracovní smlouva musí obsahovat tzv. povinné znaky:
a) druh práce b) místo výkonu práce c) den nástupu do práce

9 Stačí jen ústní dohoda?

10 Ne, zaměstnavatel je povinen uzavřít smlouvu vždy písemně, jedno vyhotovení pro
zaměstnavatele a jedno pro zaměstnance.

11 A kdy vlastně vznikne pracovní poměr?

12 Dnem nástupu do práce, který byl zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednán v pracovní smlouvě.

13 Slyšela jsem, že mi zaměstnavatel může dát zkušební dobu
Slyšela jsem, že mi zaměstnavatel může dát zkušební dobu. Jak bývá dlouhá?

14 Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce (nebo 6 měsíců pro vedoucího zaměstnance) po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Prodlužuje se však, pokud jste třeba nemocní nebo ve zkušební době máte dovolenou. A pozor, zkušební doba musí být sjednána písemně.

15 A k čemu vlastně je?

16 Zkušební doba slouží zaměstnanci a zaměstnavateli ke všeobecnému poznání, zda jim budou vyhovovat sjednané pracovní, platové či jiné podmínky. V této době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec ukončit pracovní poměr bez udání důvodu.

17 A to je všechno?

18 Ale zdaleka ne. Pokud to neobsahuje pracovní smlouva, tak zaměstnavatel musí zaměstnance písemně informovat o dalších záležitostech, jako je bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaje o dovolené, údaje o výpovědních dobách, o pracovní době a jejím rozvržení, údaje o mzdě a platu, kolektivní smlouvě a podobně.

19 A to už je konečně všechno?

20 Ve stručnosti ano. Ale nezapomeňte, že při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, s bezpečností práce a vnitřními předpisy. Dále musí zaměstnavatel písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vyplývající z pracovního poměru. Ale o tom až příště.

21 REKAPITULACE Pracovní smlouva se uzavírá podle Zákoníku práce č. 262/2006 ve znění pozdějších předpisů: Vždy písemně Musí obsahovat druh práce, kterou má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Pracovní poměr vzniká dnem nástupu do práce. Zaměstnavatel může, ale nemusí, před vznikem pracovního poměru stanovit zkušební dobu, která nesmí být delší než 3 měsíce u zaměstnance a 6 měsíců u vedoucího pracovníka a musí být vždy sjednána písemně. Pokud v této době zaměstnanec onemocní, tak se nemoc do zkušební doby nezapočítává. V této době mohou zaměstnanec i zaměstnavatel ukončit pracovní poměr bez udání důvodu Pokud to neobsahuje pracovní smlouva, tak zaměstnavatel musí zaměstnance písemně informovat o dalších záležitostech, jako je bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaje o dovolené, údaje o výpovědních dobách, o pracovní době a jejím rozvržení, údaje o mzdě nebo platu, kolektivní smlouvě, o služebních cestách a podobně.

22 Zdroje (02.09.2013) Zdroje obrázků: MS Office Klipart
Literatura Sbírka zákonů č. 262/2006 Zákoník práce ČR


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám"

Podobné prezentace


Reklamy Google