Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komise pro podmíněné propuštění (KPP) Společný projekt PMS CR, VS ČR a Českého helsinského výboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komise pro podmíněné propuštění (KPP) Společný projekt PMS CR, VS ČR a Českého helsinského výboru."— Transkript prezentace:

1 Komise pro podmíněné propuštění (KPP) Společný projekt PMS CR, VS ČR a Českého helsinského výboru

2 HISTORIE VZNIKU PROJEKTU  Inspirace způsoby práce používanými při přípravě podkladů pro rozhodnutí o podmíněném propuštění (práce parolových rad – Kanada, Velká Británie, Chorvatsko)  Projekt byl podpořen ministrem spravedlnosti v roce 2008  Na konci roku 2009 byly KPP vytvořeny ve dvou pilotních věznicích (Praha, Stráž p/R), v roce 2010 zahájila KPP činnost ve třetí věznici – Opava

3 Cíle projektu KPP  vytvořit standardizovaný postup při přípravě podkladů potřebných pro rozhodnutí soudu (PMS-věznice- spolupracující organizace)  zvýšit informační a výpověďní hodnotu podkladů předkládaných soudu pro účely rozhodnutí o PP  posílit efektivitu probační práce s podmíněně propuštěným (uložené omezení a povinnosti mají ošetřit rizika recidivy, podpořit reintegraci pachatele a pomoci obětem TČ)  ověřit možné přínosy zapojení dalších subjektů a osob do procesu přípravy podkladů pro PP (navazující programy a sociální služby, oběti trestných činů, laický prvek)

4

5 CÍLOVÁ SKUPINA  Odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody splňující zákonné předpoklady pro PP Tato skupina je záměrně zúžena na odsouzené:  kteří byli odsouzeni za závažné trestné činy, zejména za trestné činy spojené s násilím proti fyzické osobě (úmyslná i nedbalostní TČ)  kteří jsou ve VTOS minimálně 1 rok  kteří souhlasí se svým zařazením do tohoto projektu.  Oběti, vč. pozůstalých po obětech, další osoby dotčené trestnou činností, které souhlas se spoluprací

6

7 POSTAVENÍ KOMISÍ PRO PP  poradní orgán jmenovaný ředitelem věznice  5 členů – pracovníci věznice, probační úředníci, laici, profesionálové pracující s odsouzenými na svobodě  ve svých stanoviscích nezávislá, vyjadřující svá doporučení k možnosti PP a jeho podmínkám

8 AKTIVITY KPP  Shromažďuje a vyhodnocuje informace týkající se situace jak pachatele, tak i oběti (zahrnuje vyhodnocení rizik a potřeb pachatele, zkoumá dopady TČ na život oběti, prověřuje podmínky prostředí, do kterého se má odsouzený po PP vrátit)  Připravuje a ve věznici provádí parolové slyšení  Zpracovává Stanovisko obsahující doporučení k PP včetně návrhu konkrétních omezení a povinností

9 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA  Dobrovolnost účasti  Multidisciplinární spolupráce  Zapojení asistenta oběti

10 CO MÁME ZA SEBOU ?  36 projednaných případů  26 provedených parolových slyšení (za přímé účasti 1 oběti)  26 zpracovaných stanovisek k možnosti PP  18 rozhodnutí o PP s dohledem, z nichž pouze ve 2 případech PMS v rámci výkonu dohledu řeší porušení podmínek zkušební doby stanovené soudem

11 VÝSTUPY  Tréninkový program pro členy KPP (24) a pro asistenty oběti (10)  Zpracované standardy pro postup pro: přípravu podkladů, přípravu podkladů, vedení parolového slyšení, včetně struktury rozhovoru s pachatelem a obětí vedení parolového slyšení, včetně struktury rozhovoru s pachatelem a obětí začlenění KPP do práce justičních partnerů začlenění KPP do práce justičních partnerů

12 Informace pro pachatele

13 Informace pro oběti TČ

14 Struktura parolového slyšení  Resume případu – příprava Komise  Úvodní slovo odsouzeného/jeho podporovatele  Slyšení oběti  Slyšení vychovatele  Slyšení dalších přizvaných osob (psycholog, duchovní, terapeut apod.)  Slyšení odsouzeného  Závěrečné slovo odsouzeného  Závěr – stanovisko Komise


Stáhnout ppt "Komise pro podmíněné propuštění (KPP) Společný projekt PMS CR, VS ČR a Českého helsinského výboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google