Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná prevence v resortu MZe. IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění  IPPC = integrovaná povolení (IP) a integrovaný registr znečištění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná prevence v resortu MZe. IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění  IPPC = integrovaná povolení (IP) a integrovaný registr znečištění."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná prevence v resortu MZe

2 IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění  IPPC = integrovaná povolení (IP) a integrovaný registr znečištění (IRZ)  Nejvyšší stupeň ochrany a tvorby ŽP – odklon od chápání problematiky životního prostředí podle jejich jednotlivých složek  Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění  Prováděcí předpis – vyhláška 554/2002 Sb.

3  Podle § 16 zákona o integrované prevenci platí po 30. 10. 2007 zákaz provozovat zařízení spadající do přílohy I zákona bez platného integrovaného povolení  Žádost se podává na příslušném KÚ, předpokládá se aktivní spolupráce provozovatele zařízení s KÚ  Současná průměrná doba trvání procesu vydání IP pro potravinářské a zemědělské podniky je 12 měsíců  MZe doporučuje neprodleně podat žádost na KÚ

4  6.4.  6.4. a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t jatečně opracovaných těl denně, b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv - z živočišných surovin (jiných než mléka), o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, - z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok).  6.5.  6.5. Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl odstraňování nebo využití vedlejších produktů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně.  6.6.  6.6. Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více neža) 40 000 kusů drůbeže, b) 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), nebo c) 750 kusů prasnic. Kategorie zařízení resortu MZe

5 Současný stav žádostí o vydání IP Zařízení 6.4 v ČR cca 150 Zařízení 6.6 v ČR cca 400 Zařízení 6.5 v ČR 8

6 Porovnání vydaných IP s celkovým počtem zařízení v ČR jatka, výroba potravin a krmiv, zpracování mléka

7 asanační provozy Porovnání vydaných IP s celkovým počtem zařízení v ČR

8 intenzivní chovy zvířat Porovnání vydaných IP s celkovým počtem zařízení v ČR

9 Technické pracovní skupiny resortu MZe (TPS)  činnost TPS vychází z § 31 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění  sledují, zabezpečují a hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT)  poskytují informace o vývoji nejlepších dostupných technikách  zajišťují autorizované překlady dokumentů ES  zveřejňují a podávají odborné výklady k těmto překladům  spolupracují s MZe při odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o vydání IP

10 Název BREF (název originálu)  kód  Relevance pro kategorie Poslední verze originálu Poslední verze českého překladu Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslu potravin, nápojů a mléka 6.4.b), 6.4.c) Červen 2005 (návrh) Listopad 2005 (návrh) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty 6.4.a), 6.5. Září 2003 (návrh) Listopad 2004 (návrh) Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro intenzivní chov drůbeže a prasat 6.6.a), 6.6.b), 6.6.c) Červenec 2001 (návrh) Červenec 2003 (návrh) BREFy pro zemědělství a potravinářství

11 Dopady novely zákona o IPPC  zkrácení celkové doby trvání procesu  zjednodušení administrativy procesu  posílení kompetence příslušných KÚ  vymezení účasti odborně způsobilých osob (OZO) pouze v odůvodněných případech podle složitosti posuzovaného zařízení  rozšíření hodnocení obsahu žádosti podle hlavních variant technologií prověřených provozovatelem (specifické a regionální přístupy k problematice IPPC)

12  nový pohled na činnost a úlohu odborně způsobilých osob (OZO)  KÚ může a nemusí nařídit ústní jednání o žádosti o vydání IP  přezkum plnění závazných podmínek IP provádí KÚ (dříve kontrola podmínek IP) a informuje o výsledcích ČIŽP a KHS  aplikace BAT hodnotí KÚ a ČIŽP a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům MZe upozorňuje, že povinnost provozovatele je IP k 30.10.2007 mít, nikoliv si o ně do této lhůty požádat !  

13 www.mze.cz www.env.cz www.mpo.cz www.ippc.cz www.cenia.cz www.cizp.cz Informace o IPPC naleznete na:


Stáhnout ppt "Integrovaná prevence v resortu MZe. IPPC – integrovaná prevence a omezování znečištění  IPPC = integrovaná povolení (IP) a integrovaný registr znečištění."

Podobné prezentace


Reklamy Google