Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vladimír Mikulík. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vladimír Mikulík. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vladimír Mikulík. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. VY_62_INOVACE_ července

2 CO JE CHUDOBA? JAK JI LZE DEFINOVAT? Absolutní chudoba –především v rozvojových zemích (ve vyspělých zemích např. bezdomovectví) –souvisí s podvýživou, nemocemi a negramotností –menší příjmy než 2 (popř.3) USD na osobu a den Relativní chudoba –běžná ve vyspělých zemích –vyjadřuje omezený přístup ke zboží a službám ve srovnání s ostatními –menší příjem jedince než 60% průměrného příjmu ve společnosti 2

3 Nová chudoba –souvisí se změnami na trhu práce v důsledku procesu globalizace, restrukturalizace ekonomik, rozvoje nových technologií ale i nepříznivého demografického vývoje –důsledkem je vyloučení z trhu práce Sociální vyloučení –proces, kdy jednotlivec (popř. celé skupiny) jsou vytlačovány na okraj společnosti 3

4 Jaké jsou příčiny? –vnější ekonomické, společenské a politické vlivy ve státě ale i celkově ve světě –vnitřní subjektivní příčiny daného jedince (povahové vlastnosti, vzdělání) Sociální vyloučení 4

5 Jaké je zemědělství ve vyspělých zemích? ekonomické –vyloučení z trhu práce prostorové –život v ghettech symbolické –stereotypní pohled na sociálně vyloučené Jaké je zemědělství ve vyspělých zemích? Jaké podoby má sociální vyloučení? 5

6 sociální pojištění státní sociální podpora sociální pomoc záchranná sociální síť Jaká je ochrana před chudobou? 6

7 přídavek na dítě rodičovský příspěvek příspěvek na bydlení porodné pohřebné Státní sociální podpora 7

8 Pomoc v hmotné nouzi Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. příspěvek na živobytí –nárok vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí doplatek na bydlení –řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení mimořádná okamžitá pomoc –je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) 8

9 Sociální služby Jejich prostřednictvím je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. 9

10 Sociální poradenství Sociálně zdravotní služby Sociální rehabilitace Osobní asistence Pečovatelská služba Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Služby rané péče Podporované bydlení Odlehčovací služby Centra denních služeb Stacionáře denní a týdenní Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory 10

11 Azylové domy Domy na půl cesty Chráněné bydlení Kontaktní centra Telefonická krizová intervence Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Služby následné péče a doléčovací Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity Terénní programy 11

12 Životní a existenční minimum Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. 12

13 Částky životního minima v Kč za měsíc pro jednotlivce3 410 Kč pro první osobu v domácnosti3 140 Kč pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem Kč pro nezaopatřené dítě ve věku –do 6 let1 740 Kč –6 až 15 let2 140 Kč –15 až 26 let (nezaopatřené)2 450 Kč Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Částka existenčního minima v Kč za měsíc Kč 13

14 Zdroje: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Luboš SMRČKA. Finanční vzdělávání pro střední školy: se sbírkou řešených příkladů na CD. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, xix, 312 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN Ministerstvo práce a sociálních věcí [online] [cit ]. Dostupné z: 14


Stáhnout ppt "CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Vladimír Mikulík. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google