Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodický výklad výzvy Mgr. Filip Týc. Obsah Aktivity Cílové skupiny Specifika výzvy Územní způsobilost Udržitelnost Monitorovací indikátory 10. 8. 20152.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodický výklad výzvy Mgr. Filip Týc. Obsah Aktivity Cílové skupiny Specifika výzvy Územní způsobilost Udržitelnost Monitorovací indikátory 10. 8. 20152."— Transkript prezentace:

1 Metodický výklad výzvy Mgr. Filip Týc

2 Obsah Aktivity Cílové skupiny Specifika výzvy Územní způsobilost Udržitelnost Monitorovací indikátory 10. 8. 20152

3 Specifický cíl: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. 10. 8. 20153

4 Podporované aktivity a) Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center. b) Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků. 10. 8. 20154

5 Podporované aktivity c) Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní spolupráce. K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude podložena dohodou o spolupráci. d) Řízení projektu 10. 8. 20155

6 a) Rozvoj kapacit výzkumných týmů Nový výzkumný tým pod vedením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka Výzkumný tým maximálně 15 členů (jmenovitě 1/3 členů) Maximálně 50 % členů týmu a zároveň maximálně 50 % celkového FTE může pocházet ze stávajících či minulých zaměstnanců příjemce 10. 8. 20156

7 b) Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury Investice do pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení pro výzkum a technologický rozvoj a do souvisejících lidských zdrojů. Dobudování - Rozšíření existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií v rámci stávajících budov. 10. 8. 20157

8 b) Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury Upgrade (jedna z forem reinvestice) - vylepšení stávajícího vybavení/zařízení, nebo používané technologie s tím, že žadatel např. dokoupí nějaký nadstavbový model k přístroji, který už vlastní, nebo pořídí novější verzi softwaru a tím stávající zařízení vylepší/zrychlí/zefektivní. 10. 8. 20158

9 c) Rozvoj strategických partnerství Strategický rozvoj mezinárodní spolupráce formou budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partnery, které povedou k podávání společných návrhů projektů v prestižních mezinárodních grantových soutěžích (Horizon 2020, apod.) 10. 8. 20159

10 Vyloučené aktivity Aktivity spojené se stavební činností, pokud nejsou spojené s nezbytnou instalací pořízených přístrojů. Výstavba nových budov. 10. 8. 201510

11 Cílové skupiny Pracovníci výzkumných organizací. Studenti doktorských studijních programů na vysokých školách. 10. 8. 201511

12 Územní způsobilost projektů Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů. Pokud je žadatelem subjekt se sídlem na území hl. města Prahy, územím dopadu musí být území hl. města Prahy a zároveň minimálně jedno území méně rozvinutého regionu. Pokud je žadatelem subjekt se sídlem na území méně rozvinutého regionu, musí mít dopad minimálně na území regionu, v němž má sídlo. Operace musí být realizovány na území České republiky. 10. 8. 201512

13 Udržitelnost Operace zahrnující investici do infrastruktury nebo produktivní investici se musí udržet minimálně pět let od poslední platby příjemci. a) zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast; b) změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku či veřejnému subjektu poskytuje nepatřičnou výhodu; nebo c) podstatné změně nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace, která by vedla k ohrožení jejích původních cílů. 10. 8. 201513

14 Monitorovací indikátory 10. 8. 201514

15 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech ID: CO 24 MJ: FTE Nově příchozím pracovníkem je takový, který nejdříve od roku 2014 měl úvazek min. 0,5 FTE a mezi lety 2009 a 2013 nepřesáhl úvazek 0,2 v instituci příjemce. 10. 8. 201515

16 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách ID: CO 25 MJ: FTE Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách, v rámci projektu z OP VVV. 10. 8. 201516

17 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence ID: 2 40 00 MJ: infrastruktury Žadatel je povinen specifikovat tento indikátor v příloze k Žádost o podporu/Zprávy o realizaci – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR. 10. 8. 201517

18 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu ID: 4 66 01 MJ: m 2 užitné plochy 10. 8. 201518

19 Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce ID: 2 03 12 MJ: účasti 10. 8. 201519

20 Podíl odborných publikací (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství domácích a zahraničních výzkumníků ID: 2 02 14 MJ: % 10. 8. 201520

21 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ID: 2 02 11 MJ: publikace 10. 8. 201521

22 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty ID: 2 02 16 MJ: publikace 10. 8. 201522

23 Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) vytvořené podpořenými subjekty ID: 2 20 11 MJ: přihlášky 10. 8. 201523


Stáhnout ppt "Metodický výklad výzvy Mgr. Filip Týc. Obsah Aktivity Cílové skupiny Specifika výzvy Územní způsobilost Udržitelnost Monitorovací indikátory 10. 8. 20152."

Podobné prezentace


Reklamy Google