Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CSR jako nástroj konkurenceschopnosti MSP v Praze CZ.04.3.07/4.1.02.3/0378 Žadatel: ICN, o.p.s. Partner: Nadace Auxilia Marek Šedivý, 603 154 999,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CSR jako nástroj konkurenceschopnosti MSP v Praze CZ.04.3.07/4.1.02.3/0378 Žadatel: ICN, o.p.s. Partner: Nadace Auxilia Marek Šedivý, 603 154 999,"— Transkript prezentace:

1 CSR jako nástroj konkurenceschopnosti MSP v Praze CZ.04.3.07/4.1.02.3/0378 Žadatel: ICN, o.p.s. Partner: Nadace Auxilia Marek Šedivý, 603 154 999, sedivy@icn.cz www.neziskovky.cz ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost

2 2 1. Zaměření projektu a) Hlavní cíl projektu: Zlepšit úroveň informovanosti zaměstnavatelů a zaměstnanců o corporate social responsibility jako o efektivním nástroji zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v Praze.

3 3 1. Zaměření projektu b) Dílčí cíle: Formulovat příležitosti a omezení MSP ve specifickém prostředí hl. města Prahy při zavádění koncepce corporate social responsibility. Poskytnout informace malým a středním podnikům o významu CSR pro posílení pozice (značky) na trhu a získání konkurenční výhody. Poskytnout malým a středním podnikům návod, jak prostřednictvím CSR zkvalitnit zaměstnanecké prostředí a optimalizovat vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Vytvořit a pilotně ověřit metodiku CSR pro pražské MSP. Systematicky medializovat a vytvářet povědomí o tématu CSR malých a středních podniků v Praze. Vytvořit možnosti k síťování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, relevantních parterů pro realizaci koncepce CSR (neziskové organizace, veřejná správa, média) prostřednictvím informačních a poradenských služeb.

4 4 2. Cílové skupiny Cílové skupiny Zaměstnavatelé z řad MSP v Praze Přínosy pro cílovou skupinu: Získání znalostí o metodice CSR pro MSP Seznámení se s příklady dobré praxe CSR Využití možnosti poradenství Získání partnerů pro realizaci vlastní koncepce CSR Získání základního přehledu o významu CSR pro posílení vlastní konkurenceschopnosti Zapojení (motivace) cílových skupin Cílová skupina se podílí na řešení projektu po celou dobu jeho trvání v rámci jednotlivých aktivit Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2 – 31%

5 5 3. Typy činností Typy činností realizované projektem výzkum k tématu corporate social responsibility v prostředí malých a středních pražských podnikatelských subjektů metodika corporate social responsibility pro malé a střední pražské podnikatelské subjekty konference, prezentace a síťování podnikatelských a nepodnikatelských subjektů jako potenciálních partnerů při realizaci CSR (veletrh) publikace „Metodika CSR pro malé a střední firmy v Praze“ poradenské centrum pro oblast corporate social responsibility MSP v Praze

6 6 4. Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy Vnitřní postupy řízení činností, řízení rizik a sebehodnocení smlouvy s partnery a dodavateli projektu interní schůzky realizačního týmu – pravidelný monitoring projektu zpětná vazba od zástupců cílové skupiny monitorovací zprávy Složení realizačního týmu 8 osob na částečné úvazky z toho 3 osoby žadatel, 3 osoby partner, 2 osoby dodavatelé nakupované služby - výzkum, expertní supervize Dosavadní zkušenosti Projekt zahájen 1. 8. 2006, ustanoven systém řízení projektu, komunikace, evaluace

7 7 5. Zajištění publicity Příklady zajištění publicity projektu konference, veletrh příležitostí, výstupy v médiích funkce www stránek: zpravodajství na www.neziskovky.cz

8 8 8. Výstupy a výsledky Výstupy (podpořené osoby / organizace) Výsledky (počet organizací, jejichž zaměstnanci byli vyškoleni, inovované produkty) Nulové hodnoty odpovídají tomu, že projekt byl zahájen 1.8.2006 Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Současný stav PODPOŘENÉ OSOBY 07400 ORGANIZACE03540 PRODUKTY060

9 9 9. Další výstupy/výsledky horizontální témata, partnerství Horizontální témata Projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti Projekt je zaměřen na podporu udržitelného rozvoje Projekt má pozitivní dopad na rozvoj informační společnosti Projekt má pozitivní dopad na rozvoj místních Partnerství V rámci projektu uzavřeno jedno partnerství

10 10 10. Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Zjednodušení administrace projektu nebo umožnit přijetí většího počtu pracovníků na administraci projektu Větší důraz na výstupy a výsledky projektů


Stáhnout ppt "CSR jako nástroj konkurenceschopnosti MSP v Praze CZ.04.3.07/4.1.02.3/0378 Žadatel: ICN, o.p.s. Partner: Nadace Auxilia Marek Šedivý, 603 154 999,"

Podobné prezentace


Reklamy Google