Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení pozemních staveb do typologických skupin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení pozemních staveb do typologických skupin"— Transkript prezentace:

1 Rozdělení pozemních staveb do typologických skupin
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 základní pojmy STAVBA:
veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu

4 základní pojmy STAVBA:
v předmětu typologie pak je předmětem zájmu stavba, která je označována jako stavba pozemní přípravou a realizací pozemních staveb se zabývá obor nazývaný také jako pozemní stavitelství (vedle toho dopravní stavitelství, inženýrské stavitelství atd.)

5 základní pojmy STAVBA:
pozemní stavby se od staveb dopravní nebo inženýrských liší především tím, že mají vnitřní prostor, který je zřizován zpravidla pro konkrétní účel využití (ochrana člověka před vlivy podnebí a před nebezpečím a kultovní činnosti byly prapůvodními důvody vzniku staveb), což je hlavní důvod, proč se pozemní stavby realizují

6 základní pojmy BUDOVA: STAVBA SE SHROMAŽĎOVACÍM PROSTOREM
nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí STAVBA SE SHROMAŽĎOVACÍM PROSTOREM stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům

7 základní pojmy STAVBA PRO OBCHOD stavba s prodejní plochou
do m2, která musí splňovat požadavky druhé až páté části vyhlášky č. 268/2009 Sb. nad m2, která musí navíc splňovat zvláštní požadavky uvedené v šesté části vyhlášky č. 268/2009 Sb.

8 základní pojmy UBYTOVACÍ JEDNOTKA
jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny ubytovací jednotka v zařízení sociálních služeb, určená k trvalému bydlení

9 základní pojmy BYT MÍSTNOST
soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen MÍSTNOST prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami

10 základní pojmy OBYTNÁ MÍSTNOST
část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2 kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2 u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m

11 základní pojmy STAVBA PRO BYDLENÍ
bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví

12 základní pojmy STAVBA PRO RODINNOU REKREACI
stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci

13 základní pojmy UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených; motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy; penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem; ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování.

14 TYPOLOGICKÉ SKUPINY Stavby pro bydlení a ubytování
Stavby pro obchod a služby Stavby pro veřejnou a privátní administrativu Stavby pro kulturu, osvětu a duchovní služby Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování Stavby pro zdravotnictví a sociální péči Sportovní stavby Stavby pro školství a vzdělávání Průmyslové stavby Zemědělské stavby Speciální stavby

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Rozdělení pozemních staveb do typologických skupin"

Podobné prezentace


Reklamy Google