Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Advisory FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Confidential 14 července 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Advisory FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Confidential 14 července 2015."— Transkript prezentace:

1 Advisory FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Confidential 14 července 2015

2 Agenda Page 1 Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu1 2 HR Rozpočet11 3 Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 18 4 HR Reporting - prezentace a interpretace výstupů HR controllingu 40 5 Workshop47

3 PwC 14 července 2015 Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu 1 1 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

4 PwC 14 července 2015 Jakou roli hraje HR v moderní firmě? 2 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu Kdo je náš business partner? Jaké jsou jeho očekávaní od nás? Ví, jaké jsou naše očekávaní od něj? Jaký „jazyk“ pro komunikaci s business partnerem používáme? Komunikujeme svoje HR cíle v kontextu celofiremní strategie? Známe svůj sektor a klíčové faktory? Nikdy předtím nebylo měření tak důležité…

5 PwC 14 července 2015 Moderní HRM by měl být schopen objektivně zodpovědět mj. i tyto otázky: 3 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu Jak ovlivňují HR procesy ekonomický výkon celé společnosti? Je naše HR oddělení efektivní? Máme dobré lídry? Jsou naši zaměstnanci s námi? Jak využíváme znalosti našich lidí? Investujeme do našich lidí? Jsme atraktivní pro nové talenty a víme, jak s nimi pracovat? Co dělá naše konkurence v HR? Jaké je naše srovnání s nejlepšími? Jsme připraveni na budoucí výzvy?

6 PwC 14 července 2015 Pojem Controlling 1. PLÁN 2. KONTROLA CONTROLLING JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ 3. ŘÍZENÍ Stanovení cílů podniku Podklady pro rozhodování Realizace nápravných opatření Porovnání plánu a skutečnosti Analýza odchylek 4 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu

7 PwC 14 července 2015 Pojem HR Controlling „HR Rozpočet“ KPI cíle HR „HR Report“ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI „Personální strategie“ Sběr dat 5 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu

8 PwC 14 července 2015 Zavedení HR Controllingu Vám přinese… Zefektivnění a zpřehlednění personálních procesů Identifikace kritických oblastí HR Posílení řízení na základě cílů včetně posílení zodpovědnosti za jejich dosažení Prosazení HR managementu – lepší schopnost prokázat na základě měřitelných kritérií svůj přínos k tvorbě hodnoty podniku Srovnání s konkurencí 6 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu Co neměříme, neřídíme!

9 PwC 14 července 2015 Zásady při zavádění HR controllingu Kvalitní sběr dat Moderní metodologie měření Orientace na cíl, slabá místa Flexibilita systému Průběžné vyhodnocování ukazatelů, sledování trendů Reporty stručné, srozumitelné, přehledné a atraktivní Získávání zpětné vazby od uživatelů, kontrola efektivity „Zdravý selský rozum“ 7 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu

10 PwC 14 července 2015 Předpoklady pro zavedení HR controllingu Zcela chybějící či velmi omezený systém HR controllingu Nedostatek know-how pro měření investicí do lidského kapitálu Controlling je zavedený, ale neodpovídá potřebám a současné strategii společnosti Reporting je zbytečně rozsáhlý, ale zároveň neúplný Reporting neobsahuje informace o plánování, vývoji v čase nebo tržní údaje pro benchmarking Společnost sbírá data, ale nemá formalizovaný systém reportů Systém je nastavený, ale prakticky není manažery využívaný Potřeba přechodu na vyšší úroveň controllingu a reportingu (základní analýzy, měření, souvislosti, predikce) 8 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu

11 PwC 14 července 2015 Otázky v přípravné fázi Které KPI jsou pro nás nejdůležitější a vyplývají z firemní strategie? Jaká rozhodnutí chceme na základě HR ukazatelů činit? Kdo je příjemcem HR Controllingu? Jak a na jaké úrovni jsme schopni získat interní data? (frekvence, úroveň řízení) S čím budeme sledované ukazatele srovnávat? (interně x externě) Kdo bude zodpovídat za zpracování? 9 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu Strategické cíle Cíle HC & HR Klíčové ukazatele výkonu (KPI)

12 PwC 14 července 2015 Úrovně měření a srovnání Interní Srovnávání výkonu uvnitř organizace Konkurence Srovnání výkonu s jinými organizacemi uvnitř sektoru Trendy Výkon v průběhu času Mezisektorová + mezinárodní hledání nejlepších řešení 10 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 1 – Úvodní seznámení s oblastí HR controllingu

13 PwC 14 července 2015 HR Rozpočet 11 2 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

14 PwC 14 července 2015 Personální náklady Tvoří významnou složku celkových nákladů každého zaměstnavatele (menší u výrobních firem, větší u služeb) Personální náklady obsahují vše spojené se „získáním, udržením a rozvojem zaměstnanců“ Mzdové náklady bývají největší součástí personálních nákladů Personální náklady se plánují standardně na rok dopředu po měsících Měsíčně se plány kontrolují a reportují se odchylky (finanční controllling, HR controlling) 12 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 2 – HR Rozpočet 1 EUR O

15 PwC 14 července 2015 Položky HR Rozpočtu Mzdy Příklad rozčlenění finančních nákladů: Mzdy za práci Zákonné příplatky Náhrady mzdy za neodpracované dny Sociální požitky/benefity Zákonné příspěvky na sociální zabezpečení Nadstandartní příspěvky na sociální zabezpečení 13 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 2 – HR Rozpočet

16 PwC 14 července 2015 Položky HR Rozpočtu Nábor Příklad rozčlenění finančních nákladů: Příprava marketingových materiálů (náborové kampaně, Employer branding) Inzerce Náborové příspěvky za doporučení kandidátů 14 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 2 – HR Rozpočet

17 PwC 14 července 2015 Položky HR Rozpočtu Rozvoj a vzdělávání Příklad rozčlenění finančních nákladů: Přímé náklady za externí školení (zákonná školení, dobrovolná školení, příspěvky) Licence, předplatné, Nepřímé náklady spojené s refundací mezd pracovníků na školení (interních školitelů i posluchačů) 15 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 2 – HR Rozpočet

18 PwC 14 července 2015 Položky HR Rozpočtu Ostatní Příklad rozčlenění finančních nákladů: Péče o zaměstnance, podpora motivace a firemní kultury (teambuilding, vánoční večírek) Právní služby Poradenské služby … 16 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 2 – HR Rozpočet

19 PwC 14 července 2015 Plánování HR Rozpočtu Roční HR Rozpočet se nejčastěji skládá ze 3 plánů: plán mezd, plán nákladů na nábor a plán nákladů na L&D. Plán mezd je detailní rozpad všech zaměstnanců, stávajících či plánovaných, a jejich celkových nákladů v průběhu celého roku. Plán na nábor zohledňuje veškeré očekávané náklady související s budoucím náborem. Plán na vzdělávání zohledňuje veškeré očekávané náklady spojené s rozvojem a školením zaměstnanců. 17 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 2 – HR Rozpočet ? ?

20 PwC 14 července 2015 Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 18 3 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

21 PwC 14 července 2015 Rozdělení ukazatelů - I. 19 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví Měřitelné ukazateleKvalitativní ukazatele Demografie pracovní síly Finanční data Odměňování a benefity/mzdové průzkumy Ukazatele výkonnosti lidského kapitálu (např. ukazatele Saratoga) Provozní ukazatele Výsledky hodnocení výkonu Data o schopnostech a dovednostech pracovníků Studie spokojenosti s HR oddělením (např. modul Saratoga ‘Hlas zákazníka’) Průzkumy mínění/spokojenosti zaměstnanců Spokojenost zákazníků Pohovory s novými zaměstnanci Výstupní pohovory Výsledky hodnocení výkonu >50%

22 PwC 14 července 2015 Rozdělení ukazatelů – II. Produktivita a přidaná hodnota Mzdy a zaměstnanecké výhody Absence a fluktuace Nábor a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj Talent management HR funkce Struktura pracovní síly Podpůrné funkce Společenská zodpovědnost 20 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví

23 PwC 14 července 2015 Rozdělení ukazatelů – II. Produktivita a přidaná hodnota Mzdy a zaměstnanecké výhody Absence a fluktuace Nábor a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj Talent management HR funkce Struktura pracovní síly Podpůrné funkce Společenská zodpovědnost 21 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví

24 PwC 14 července 2015 Produktivita a přidaná hodnota 22 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví Výnosy na pracovníkaKčvýnosy ÷ PPÚ Celkové náklady na pracovníka Kč celkové náklady ÷ PPÚ Zisk před zdaněním na pracovníka Kč zisk před zdaněním ÷ PPÚ Ekonomická přidaná hodnota na pracovníka Kč (zisk po zdanění - 10 % vlastního kapitálu) ÷ PPÚ Náklady na odměňování k výnosům %(mzdové náklady + náklady na zaměstnanecké výhody) ÷ výnosy Náklady na odměňování k celkovým nákladům % (mzdové náklady + náklady na zaměstnanecké výhody) ÷ celkové náklady Návratnost investic do lidského kapitálu Kč (výnosy – (náklady – náklady na odměňování)) ÷ (PPÚ x průměrná odměna)

25 PwC 14 července 2015 Produktivita – tipy při interpretaci Jaké je celkové naše produktivita, jak se vyvíjí v čase, které dílčí ukazatele jí nejvíce ovlivňují? Jaká je produktivita naší konkurence? Čím je způsobený rozdíl? Které aktivity týkající se HR mohou zlepšit ziskovost? Jaká konkrétní změna v politice řízení lidského kapitálu nebo v chování zaměstnanců by výrazně ovlivnila vztahy se zákazníky? Pokud finanční profil vychází dobře, co konkrétně zaměstnanci dělají dobře? Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 23 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

26 PwC 14 července 2015 Rozdělení ukazatelů – II. Produktivita a přidaná hodnota Mzdy a zaměstnanecké výhody Absence a fluktuace Nábor a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj Talent management HR funkce Struktura pracovní síly Podpůrné funkce Společenská zodpovědnost 24 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví

27 PwC 14 července 2015 Mzdy a zaměstnanecké výhody 25 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví Mzdové náklady na jednoho pracovníka Kč mzdové náklady ÷ PPÚ Náklady na odměňování na jednoho pracovníka Kč (mzdové náklady + náklady na zaměstnanecké výhody) ÷ PPÚ Náklady na zaměstnanecké výhody na jednoho pracovníka Kč náklady na zaměstnanecké výhody ÷ PPÚ Náklady na zaměstnanecké výhody ke mzdovým nákladům % náklady na zaměstnanecké výhody ÷ mzdové náklady Variabilní složky jako část mzdových nákladů % (výkonnostní + časové složky mzdy) ÷ mzdové náklady Výkonnostní složka jako část mzdových nákladů % výkonnostní složky mzdových nákladů ÷ mzdové náklady Časové příplatky jako část mzdových nákladů %časové příplatky ÷ mzdové náklady

28 PwC 14 července 2015 Odměňování a zaměstnanecké výhody – tipy při interpretaci Jaké je celkové nastavení odměny? Jaká je struktura odměňovacího balíčku, co se týká výkonnostní složky mzdy a časových příplatků? Je navázaná na kategorii zaměstnanců? Jaká je proporce vyplácených zaměstnaneckých výhod? Jaký je trend – stabilní nebo roste? Jaké je schéma mzdy, variabilních odměn a výhod pro jednotlivé kategorie zaměstnanců? Existuje propojení mezi odměňováním včetně zaměstnaneckých výhod a chováním zaměstnanců nebo finančním výkonem a produktivitou? Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 26 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

29 PwC 14 července 2015 Rozdělení ukazatelů – II. Produktivita a přidaná hodnota Mzdy a zaměstnanecké výhody Absence a fluktuace Nábor a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj Talent management HR funkce Struktura pracovní síly Podpůrné funkce Společenská zodpovědnost 27 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví

30 PwC 14 července 2015 Absence a fluktuace 28 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví Míra absence% celkový počet dní absence ÷ celkový počet disponibilních pracovních dní Míra absence z důvodu nemoci % počet dní absence z důvodu nemoci ÷ celkový počet disponibilních pracovních dní Počet dní absence na pracovníka dny počet dní absence ÷ PPÚ Počet dní nemoci na pracovníka dny počet dní absence z důvodu nemoci ÷ PPÚ Počet pracovních úrazů na 1 000 pracovníků počet počet pracovních úrazů x 1 000 ÷ PPÚ Průměrný počet dní pracovní neschopnosti v důsledku pr.úrazu dny počet dní absence způsobené pracovním úrazem ÷ počet pracovních úrazů Míra fluktuace% celkový počet odchodů ÷ celkový počet zaměstnanců Míra nedobrovolné fluktuace %počet nedobrovolných odchodů ÷ celkový počet zaměstnanců

31 PwC 14 července 2015 Fluktuace – tipy při interpretaci Jaké faktory ovlivňují fluktuaci? Je fluktuace nízká nebo vysoká? Jaká je přirozená míra fluktuace? Jaké je směřování trendu fluktuace jednotlivých skupin zaměstnanců? Zrychlují se nebo zpomalují tyto trendy – důležitý signál? Je možné propojit fluktuaci s problémy s náborem, spokojeností, s odměnou, rozvojovými aktivitami a možnostmi kariérního růstu? Jaké jsou náklady na fluktuaci? Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 29 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

32 PwC 14 července 2015 Absence – tipy při interpretaci Jaké jsou náklady na absenci? Jaká je její přirozená míra? Jak je tomu v jednotlivých kategoriích zaměstnanců, tj. jsou zjevná kritická místa? Jdou trendy v absenci jednotlivých skupin zaměstnanců různým směrem? Jaké je tempo trendů, zrychlují se nebo zpomalují? Existuje propojení absence s odměňováním, fluktuací a rozvojovými aktivitami? Jaké faktory ovlivňují absenci (krátkodobé vs. dlouhodobé)? Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 30 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

33 PwC 14 července 2015 Rozdělení ukazatelů – II. Produktivita a přidaná hodnota Mzdy a zaměstnanecké výhody Absence a fluktuace Nábor a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj Talent management HR funkce Struktura pracovní síly Podpůrné funkce Společenská zodpovědnost 31 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví

34 PwC 14 července 2015 Nábor a výběr zaměstnanců 32 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví Míra externího náboru% počet externě přijatých zaměstnanců ÷ celkový počet zaměstnanců Náklady na jednoho zaměstnance přijatého z externích zdrojů Kč náklady na externí nábor ÷ počet externě přijatých zaměstnanců Počet dní na obsazení pracovní pozice dnypočet dní na obsazení pracovních pozic z externích zdrojů Míra interních přesunů (manažerů/specialistů) % počet pracovních pozic obsazených na základě interních přesunů ÷ celkový počet manažerů/specialistů Míra interního povyšování (manažerů/specialistů) % počet zaměstnanců povýšených do vyšší pracovní pozice ÷ celkový počet manažerů/specialistů Akceptační poměr% počet akceptovaných pracovních nabídek ÷ počet učiněných pracovních nabídek Míra kariérního vývoje%povýšení zaměstnanci ÷ pozice obsazené z interních zdrojů

35 PwC 14 července 2015 Nábor – tipy při interpretaci Ukazatele v oblasti náboru Je míra náboru nových zaměstnanců stejná jako míra ukončených pracovních poměrů? Je náborový proces nákladů efektivní a generuje výsledky? Ovlivňují investice do náborových aktivit a čas věnovaný náborovému procesu míru přijatých pracovních nabídek? Jak firma láká a využívá nové talenty a absolventy? Jaké je zastoupení žen a jiných skupin v rámci pracovní síly? Jaké náborové politiky firma využívá na zajištění rovných příležitostí? 33 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví

36 PwC 14 července 2015 Rozdělení ukazatelů – II. Produktivita a přidaná hodnota Mzdy a zaměstnanecké výhody Absence a fluktuace Nábor a výběr zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj Talent management HR funkce Struktura pracovní síly Podpůrné funkce Společenská zodpovědnost 34 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví

37 PwC 14 července 2015 Efektivita HR funkce 35 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví Náklady personálního oddělení k celkovým nákladům % náklady personálního oddělení ÷ celkové náklady Počet pracovníků na jednoho personalistu X : 1 PPÚ ÷ počet pracovníků personálního oddělení (PPÚ) Náklady na odměňování na jednoho pracovníka personálního oddělení Kč náklady na odměňování HR oddělení ÷ počet pracovníků personálního oddělení (PPÚ) Míra HR outsourcingu% náklady na outsourcing personálních činností ÷ náklady personálního oddělení

38 PwC 14 července 2015 HR oddělení – tipy při interpretaci Jaký je podíl personalistů k veškerým zaměstnancům? Častým cílem v evropských firmách bývá podíl 1:100 – je to přiměřená hodnota také pro Vaši firmu? Jaká je míra outsourcingových aktivit? Jak je tím ovlivněná velikost a nákladovost oddělení? Jsou tyto výsledky v souladu s obchodní strategií organizace a přináší HR oddělení to, co je pro obchod důležité? FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 36

39 PwC 14 července 2015 Vzdělávání a rozvoj (L&D) – tipy při interpretaci Jaké jsou náklady a činnosti tohoto oddělení? Jak je L&D strukturované ve smyslu poměru interních a externích aktivit a poměru technických vs. rozvojových aktivit? Jak rozšířené jsou L&D aktivity, tzn. jaká je penetrace školení? Je většina školení zaměřená jen na specifické skupiny nebo je rozšířená na veškeré zaměstnance? Existuje propojení mezi nízkou mírou poskytnutých školení a slabými výsledky v ukazatelích zaměřených na angažovanost zaměstnanců? Souvisí vysoká míra technických školení s vysokou mírou náborových aktivit? Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 37 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

40 PwC 14 července 2015 Talent a následnictví – tipy při interpretaci Jaká je firemní strategie ohledně talentu – např. s absolventy, včasně identifikovanými talenty, lidmi s vysokým potenciálem. Existuje? Je skupina talentů rostoucí, stabilní, či se zmenšuje? Jaká je mobilita skupiny, její postup a rozvoj? Investuje společnost do této skupiny? Jak dobře jsou ve společnosti pokryty klíčové pozice následníky? Jaký je poměr klíčových pozic obsazenými následníky a externími zdroji? Pokud se uvolní pozice, využije společnost následníků nebo hledá mimo společnost? Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví 38 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

41 PwC 14 července 2015 Sběr dat a vyhodnocení 39 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 3 – Základní ukazatele HR controllingu, nastavení pravidelného výkaznictví Mzdová účetní HR Report Finanční Controller Personalista Vyhodnocení Sběr dat

42 PwC 14 července 2015 HR Reporting - prezentace a interpretace výstupů HR controllingu 40 4 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

43 PwC 14 července 2015 HR Report 41 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 4 – HR Reporting - prezentace a interpretace výstupů HR controllingu ? Co bude HR report obsahovat? Jaká bude jeho frekvence? Kdo je cílovou skupinou? Jaký formát výstupu zvolit?

44 PwC 14 července 2015 Příklad HR reportu – měsíční Dashboard 42 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 4 – HR Reporting - prezentace a interpretace výstupů HR controllingu

45 PwC 14 července 2015 Příklad HR reportu – roční analýza 43 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 4 – HR Reporting - prezentace a interpretace výstupů HR controllingu

46 PwC 14 července 2015 Interpretace a modelování výsledků – úspora snížením absence 44 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 4 – HR Reporting - prezentace a interpretace výstupů HR controllingu Mediánová míra absence je 3,8% - o 1,5 procentního bodu méně, než má zkoumaná společnost ABC s 500 zaměstnanci na plný pracovní úvazek. Při zachování mzdových nákladů a snížení absence na medián činí potenciální úspora v nákladech spojených s absencí o 8,25 milionu Kč. Při dosažení cílového (prvního) kvartilu pak dokonce 14,3 milionu Kč. Náklady spojené s absencí dle definice Saratoga: FTE x míra absence x 2 x mzdové náklady na 1 pracovníka Náklady spojené s absencí dle definice Saratoga: FTE x míra absence x 2 x mzdové náklady na 1 pracovníka Cílový kvartilVaše společnost ukázka 500 * 0,015 * 2 * 550 000

47 PwC 14 července 2015 Interpretace a modelování výsledků – úspora snížením fluktuace 45 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 4 – HR Reporting - prezentace a interpretace výstupů HR controllingu Jak byste vyčíslili konkrétní finanční úsporu při snížení fluktuace společnosti z x% na y% ? Co vše sebou přináší snížení fluktuace a jaké další indikátory ovlivňuje? Náklady na nábor Náklady na zaškolení Akceptační poměr Angažovanost zaměstnanců Produktivita ….

48 PwC 14 července 2015 Interpretace a modelování výsledků – navýšení rozpočtu vzdělávání 46 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 4 – HR Reporting - prezentace a interpretace výstupů HR controllingu Co získáme zvýšením rozpočtu na vzdělávání? Jako ukazatele to může potenciálně ovlivnit? Zvýšení angažovanosti zaměstnanců = zvýšení produktivity Snížení fluktuace = snížení nákladů na externí nábor Snížení nákladů na zaškolování nových kolegů … Vrátí se nám tato investice???

49 PwC 14 července 2015 Workshop 47 5 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015

50 PwC 14 července 2015 Slepá studie – HR Controlling společnosti „xyz“ Popis společnosti „xyz“ Realizuje komplexní služby (od přípravné fáze, konstrukce, přes výrobu, uvedení do provozu až po dlouhodobou komplexní údržbu) v oblasti výstavby a údržby výrobních a energetických zařízení. Zadání: interpretace HR reportu (viz příloha) 1.Popište základní ukazatele a celkový stav HR ve společnosti (tým 1) 2.Identifikujte kritické oblasti (tým 2) 3.Navrhněte možná nápravná opatření (tým 3) 4.Navrhněte podobu měsíčního HR reportu 48 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 5 – Workshop

51 PwC 14 července 2015 Slepá studie – HR Controlling Vaší společnosti Zadání 1.Zkuste navrhnout 10-15 klíčových HR ukazatelů pro měření výkonnosti HR ve Vaší společnosti. 2.Jak tyto ukazatele vypočítáte? Jaká data potřebujete pro výpočet? 3.Jak bude vypadat sběr dat? Odkud/od koho získáte data? Doplňující otázky Proč jste vybrali tyto ukazatele? Budete ukazatele sledovat jednorázově, pravidelně nebo srovnávat s trhem? 49 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 5 – Workshop

52 PwC 14 července 2015 Děkuji za pozornost 50 FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Section 5 – Workshop Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. © 2015 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. “PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat. Anna Růžičková HRM consulting +420 724 389 190 anna.ruzickova@cz.pwc.com Anna má více jak 8 let zkušeností z interního řízení HR i jako externí HR poradce pro klienty. Několikrát působila v roli interim HR managera středních a větších společností, podílela se na krizovém a změnovém řízení a zodpovídala za stabilizaci a rozvoj efektivní HR agendy ve společnosti. V rámci PwC zodpovídá Anna jako Project manager za realizaci každoročních controllingových a mzdových průzkumů. Pomáhá klientům s implementací controllingových nástrojů a s nastavením interního reportingu. Anna vystudovala ekonomicky zaměřenou vysokou školu. Mluví plynule anglicky a částečně se domluví německy a rusky. Vzdělání a jazyková vybavenost


Stáhnout ppt "Advisory FINANCE A REPORTING V HR Letní HR Škola 2015 Confidential 14 července 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google