Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO OBRANY ČR OCEŇOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TŘETÍHO ODBOJE TISKOVÁ KONFERENCE K VÝROČÍ ÚČINNOSTI ZÁKONA O TŘETÍM ODBOJI RNDr. Alexandr Vondra, Ing. Michael.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO OBRANY ČR OCEŇOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TŘETÍHO ODBOJE TISKOVÁ KONFERENCE K VÝROČÍ ÚČINNOSTI ZÁKONA O TŘETÍM ODBOJI RNDr. Alexandr Vondra, Ing. Michael."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO OBRANY ČR OCEŇOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TŘETÍHO ODBOJE TISKOVÁ KONFERENCE K VÝROČÍ ÚČINNOSTI ZÁKONA O TŘETÍM ODBOJI RNDr. Alexandr Vondra, Ing. Michael Hrbata 16. 11. 2012

2 MINISTERSTVO OBRANY ČR 2 Co jsme dokázali?  Napravili jsme dlouho neřešený stav a hrdinům třetího odboje jsou konečně po téměř 20 letech po právu předávána zasloužená ocenění  Velmi pečlivě a důsledně zkoumáme všechny podané žádosti a intenzivně spolupracujeme s dalšími institucemi (ÚSTR, ABS)  Dbáme na správnost našich rozhodnutí, snažíme se všem žádostem věnovat co nejdůsledněji a zároveň s co nejmenší časovou prodlevou Jen jediné rozhodnutí z dosavadních 71 odvolání bylo po opětovném přezkoumání Etickou komisí změněno

3 MINISTERSTVO OBRANY ČR S kým spolupracujeme?  ABS  ÚSTR  Národní archiv  Etická komise  Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu  Vojenský ústřední archiv ČR a SR  Oblastní archivy  Archivy soudů  Libri Prohibiti  Československé dokumentační středisko 1948-1989  Ústav pamäti národa  Konfederace politických vězňů  Obecní kroniky  Archivy podniků, ČT, Rádia Svobodná Evropa a další 3

4 MINISTERSTVO OBRANY ČR Přehled současného stavu  Celkem přijato 3 714 žádostí  Aktuálně vydáno 772 finálních rozhodnutí (21%) 223 oceněno 424 zamítnuto 125 zastaveno  K Etické komisi odesláno 72 odvolání 50 uzavřeno 1 rozhodnutí MO změněno 4 Vyplaceno celkem 15,2 mil. Kč přímým účastníkům a 900 tis. pozůstalým

5 MINISTERSTVO OBRANY ČR Naše práce v číslech  Od začátku účinnosti zákona bylo pracovníky MO odesláno v rámci vyžádání podkladů celkem 7 270 datových zpráv a 6 672 listovních zásilek; 3 181 datových zpráv a 4 139 písemností MO obdrželo zpět a již zpracovalo či zpracovává  Archivní materiály sloužící pro přezkoumání jediné žádosti obsahují u složitých případů až desítky tisíc stran  Na odboru pro válečné veterány vzniklo pro účely vyřizování žádostí 30 pracovních míst, převážně na dobu určitou, jejichž počet bude po vyřízení první nárazové vlny upraven dle aktuálních potřeb  K prověření na ABS jsme odeslali 3 337 případů. ABS zatím poslala zpět 711 případů, 334 jsme již rozhodli 5

6 MINISTERSTVO OBRANY ČR Vývoj počtu podaných žádostí (11/2011 - 11/2012) 6

7 MINISTERSTVO OBRANY ČR Statistika oceněných žadatelů dle období odbojové činnosti LétaPočetPodíl před 194831,3% 48 - 497433,2% 50.12556,1% 60.41,8% 70.2410,8% 80.3013,5% Celkem223 * U některých žadatelů se odbojová činnost prolínala mezi několika desetiletími 7

8 MINISTERSTVO OBRANY ČR Statistika schválených žádostí 8 UstanoveníPočetPodílSpecifikace § 3 odst. 15524,7% Spolupráce se zpravodajskou službou dem. státu, převaděčství, agent-chodci, sabotáže § 3 odst. 2 a)9743,5% Autorství a rozšiřování protikomunistických letáků, ilegálních časopisů, event. samizdatu § 3 odst. 2 b)2611,7%Organizace demonstrací, publicistika § 3 odst. 2 c)52,2%Činnost v exilu, např. spolupráce s Rádiem Svobodná Evropa § 3 odst. 316473,5%Aktivní působení v odbojové skupině § 3 odst. 4125,4%Kritika režimu na veřejnosti, pokud byl za to dotyčný vězněn § 3 odst. 531,3% Významná činnost proti komunismu před únorem 1948, např. informace o zrůdnosti komunismu v SSSR, v daném případě se jednalo o politiky demokratických stran Válečný veterán2913%Přiznává se za § 3 odst. 1 žijícím občanům ČR Celkem223 * U některých žadatelů se zohledňovalo více druhů odbojové činnosti, proto byla žádost posuzována podle několika paragrafů

9 MINISTERSTVO OBRANY ČR Statistika zamítnutých žádostí 9 DůvodPočetPodíl Specifikace Opuštění republiky12229% Zpravidla byl chycen při pokusu o opuštění republiky, aniž by přitom plnil nějaký úkol v rámci odboje Oběť6114,5% Věznění po vykonstruovaném procesu z politických či třídních důvodů, aktivní činnost neprokázána Pracovní perzekuce9823,3% Propuštění ze zaměstnání, nebo vyhazov ze školy – za veřejné postoje zákon předpokládá formu perzekuce ve formě omezení osobní svobody Srpen 19685914%Jedná se o čistky v armádě a v jiných profesích v rámci normalizace Výtržník204,8%Zpravidla pod vlivem alkoholu ničení veřejného majetku, zpěv hanlivých písní Zemědělec4210% Perzekuce zemědělců, pro uznání je potřeba, aby veřejně vystupovali či burcovali ostatní zemědělce Náboženské286,7% Perzekuce z důvodu vyznání: odmítání vojny či šíření náboženské literatury, přičemž nešlo o kritiku režimu Kriminální81,9%Krádeže, loupeže, podvody bez protikomunistického motivu Jiné6615,7%Nelze zařadit do jednotné kategorie Překážky5112,1%Zejména členství v KSČ, spolupráce s StB Celkem421 * U některých žadatelů se zohledňovalo více druhů odbojové činnosti

10 MINISTERSTVO OBRANY ČR Modelové příklady zamítnutí 10 Žadatel koncem 40. let přijal od dvou neznámých mužů dva kusy protistátních letáků, které poté dal na svém pracovišti číst čtyřem kolegům a před některými spolupracovníky pronesl hanlivé výroky vůči KSČ a tehdejšímu prezidentovi republiky Klementu Gottwaldovi, za což byl obžalován pro zločiny úkladů o republiku a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na začátku 60. let však vstoupil do KSČ a setrval v ní téměř tři desetiletí, konkrétně do podzimu 1989. Žadatel k tomu mimo jiné uvedl, že jeho dlouholeté členství v KSČ bylo motivováno pouze tím, aby nemusel pracovat v dělnických profesích. Žadatel tak naplnil zákonnou překážku bránící vydání osvědčení dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., protože bezmála třicetileté členství v KSČ prokazatelně převyšuje jeho podíl na odboji a odporu proti komunismu. Žadatel uvedl, že v 70. letech nakupoval a padělal dokumenty pro lidi, kteří chtěli opustit republiku. Dále měl převádět osoby přes hranice a založit tajnou skupinu protikomunistického odboje. Ministerstvo na základě šetření však zjistilo, že byl žadatel několikrát odsouzen pro kriminální delikty. Několik pasů odcizil a další dokument, který zfalšoval, nahlásil na Odbor pasů a víz. Dále bylo prokázáno, že údajní členové protikomunistické organizace byli sourozenci žadatele, kteří však tvrdili, že s ním v té době nebyli vůbec v kontaktu. Kromě toho ABS ve svém odborném stanovisku upozornilo na pozitivní posudek k osobě žadatele z oboru psychiatrie a také, že žadatel během výkonu trestu podával zprávy o svých spoluvězních.

11 MINISTERSTVO OBRANY ČR Modelové příklady zamítnutí 11 Žadatel uvedl, že spolupracoval se zpravodajskou službou demokratického státu, pro niž jako agent – chodec plnil výzvědné úkoly. Na základě archivního šetření bylo potvrzeno sice, že k navázání spolupráce došlo, nebylo však prokázáno již, že by žadatel tyto úkoly skutečně plnil. Současně vyvstaly pochybnosti u samotné motivaci navázání spolupráce, když bylo zjištěno, že jmenovaný se vrátil zpět do Československa s úmyslem přihlásit se státním orgánům. Při výslechu StB v Československu pak žadatel uvedl velmi podrobné informace o struktuře zpravodajské služby demokratického státu a mj. uvedl podrobnosti o jednotlivých agentech. Přestože žadatel nedeklaroval žádnou překážku, bylo jich zjištěno hned několik. Žadatel byl členem a funkcionářem KSČ, dále byl členem Lidových milicí a později dokonce navázal spolupráci s StB. Z důvodů závažných zákonných překážek bylo rozhodnuto o zamítnutí žádosti. Žadatel uvedl, že kvůli nesouhlasu rodičů s politikou tehdejšího státního zřízení nebyl přijat na střední školu. Proto musel nastoupit již jako nezletilý do výkonu dělnických profesí. V době vstupu sovětských vojsk do Československa v roce 1968 se zapojil do protestů a na pracovišti veřejně okupaci odsuzoval. Na počátku roku 1970 byl proto propuštěn ze zaměstnání. Ministerstvo (i Etická komise ČR) však tyto projevy nepovažuje za zaměřené apriori proti komunismu jako takovému, ale jedná se o projevy vlastenecké povahy proti okupaci, které v té době podporovaly Dubčekovo vedení KSČ (tedy představitele komunistického režimu). Mimoto zákon u veřejných projevů předpokládá, aby za tyto projevy byl dotyčný uvězněn či jinak omezen na osobní svobodě. Propuštění ze zaměstnání tuto intenzitu perzekuce nenaplňuje.

12 MINISTERSTVO OBRANY ČR Modelové příklady zamítnutí 12 Ze shromážděného archivního materiálu bylo zjištěno, že se žadatel v 50. letech pokusil dvakrát opustit republiku. V obou případech byl zadržen a předán zpět do ČSR. Následovala odsouzení k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Žadatel dále uvedl, že k emigraci byl motivován špatnými platovými podmínkami a touhou po dobrodružství. Získané archivní dokumenty však nijak neprokázaly žadatelovu aktivní odbojovou činnost ve smyslu zákona, proto byla žádost zamítnuta. Pouhý pokus o opuštění republiky nebo samotné opuštění republiky bez aktivní odbojové činnosti je jedním z příkladů velmi často zamítaných žádostí. Důvody k emigraci byly mnohdy snaha o zlepšení sociální situace, obava z trestního stíhání či nesouhlas s politikou totalitního režimu a touhou žít ve svobodné zemi. Zákon však předpokládá aktivní odbojovou protikomunistickou činnost, a to některou z forem uvedenými v § 3 zákona, přičemž současně musí být naplněna podmínka v podobě motivace definovaná v § 2 písm. b) zákona. Podobné případy velmi ztěžují a zpomalují práci zodpovědných pracovníků a prodlužují tak průměrnou dobu zpracování žádostí, která je však vzhledem k množství a náročnosti práce stále velmi krátká

13 MINISTERSTVO OBRANY ČR Přehled kroků správního řízení  Přijetí žádosti a její formální kontrola  Výzva žadateli nebo přerušení řízení  Obeslání archivů, zpravidla všechny ve stejnou dobu  Studium archivních materiálů, v případě potřeby dožádání dalšího archivu, v případě nejasnosti oslovení ÚSTR  Informování žadatele: u zamítavých rozhodnutí formou seznámení s podklady, kdy má žadatel lhůtu na doplnění žádosti (další postup dle obsahu jeho reakce); u kladných ověřování některých dat (např. čísla účtu), zpravidla telefonicky  Vydání rozhodnutí: a) Kladné (vydání osvědčení) - Výplata finančního příspěvku přímým účastníkům - Rozhodování o žádosti pozůstalé manželky o nároku na finančním příspěvek b) Zamítavé - v případě odvolání - Postoupení odvolání se stanoviskem k Etické komisi ČR - Rozhodnutí Etické komise ČR 13

14 MINISTERSTVO OBRANY ČR 14 Děkuji za pozornost 14


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO OBRANY ČR OCEŇOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TŘETÍHO ODBOJE TISKOVÁ KONFERENCE K VÝROČÍ ÚČINNOSTI ZÁKONA O TŘETÍM ODBOJI RNDr. Alexandr Vondra, Ing. Michael."

Podobné prezentace


Reklamy Google