Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Hmotnostní analyzátory I. (sektorové), základy vakuové techniky, metastabilní ionty Typy analyzátorů Typ analyzátoru Princip separace Magnetický sektor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Hmotnostní analyzátory I. (sektorové), základy vakuové techniky, metastabilní ionty Typy analyzátorů Typ analyzátoru Princip separace Magnetický sektor."— Transkript prezentace:

1 6. Hmotnostní analyzátory I. (sektorové), základy vakuové techniky, metastabilní ionty Typy analyzátorů Typ analyzátoru Princip separace Magnetický sektor Magnetický moment Elektrický sektor Kinetická energie --------------------------------------------------------------------------------- Kvadrupól m/z stabilita trajektorií Iontová past m/z resonanční frekvence Průletový Rychlost (doba letu) Iontová cyklotronová rezonance m/z resonanční frekvence

2 Mass Spectrometer Invented by F. W. Aston in 1919 working on separating the isotopes of neon. Discovered two types of atom: one type of mass 20, another type of mass 22 The Mass Spectrometer works on the principle that positive ions are separated by mass when moving in a magnetic field

3 F. W. Aston 1877 - 1945

4 4 Nobelova cena za chemii – 1922 Konstrukce hmotnostního spektrometru – 1919 - studium isotopů Ne

5 SCC Science Dept Aston’s Mass Spectrometer

6 SCC Science Dept Sample Inlet Ionisation Chamber Accelerator Separation Unit Ion detector Amplifier Recorder Vacuum Pump Electron Gun Analyser Unit Variable magnetic field Intermediate mass particles Lighter particles Heavier particles negatively charged plates Principle of magnetic Mass spectrometer

7

8

9

10

11 Rovnováha sil: r 2 = 2 (m/ze) (U/B 2 ) U= 4 – 8 kV

12 §Magnetické pole jako separátor iontů: §- ionty urychlené elektrickým polem U= 4 – 8 kV: §E = mv 2 /2 = z.e.U § v = (2.z.e.U/m) 1/2 (1) §- vakuum §- fokusační a kolimační štěrbiny §- magnetické pole - odstředivá síla F = mv 2 /r § - dostředivá síla F mag = B.v.z.e ( B =indukce mag.pole) §- rovnováha sil: mv 2 /r = B.v.z.e § v = B.z.e.r/m (2) §Porovnáním v 2 z rovnic (1) a (2): (2.z.e.U/m) = (B.z.e.r/m) 2 § m/z = B 2 r 2 e / 2 U r 2 = 2. [m/(z.e)]. [U/B 2 ]

13 Magnetické pole jako separátor iontů

14

15 Rychlost iontů urychlených z iontového zdroje je statisticky rozdělena (Boltzmannovo rozdělení) – následek: neostrá fokusace v magnetickém poli

16 Dvojitá fokusace: předřazené elektrické pole

17

18

19 Význam vysokého rozlišení

20 §Základy vakuové techniky §Vakuum nízké Tlak: 10 5 – 0,1 Pa Přístroje: rotační olejová vývěva § membránová vývěva § vysoké (HV) 0,1 Pa – 10 -5 Pa difúzní vývěva § sorpční vývěva § turbomolekulová v. velmi vysoké (UHV) nižší než 10 -5 Pa iontová v. titanová rozprašovací v.

21 Rotační olejová vývěva

22 §Membránové vývěvy pracují na principu střídavého pohybu membrány (neopren, neopren + teflon), generovaného excentrickým kroužením ojnice poháněné elektromotorem. Plyn je nasáván a vytlačován přes ventily, prostor čerpání je stacionárními těsněními oddělen od okolí (hermetické vůči okolí). Jejich předností je suchý (100 % bezolejový ) provoz, bezúdržbovost a velmi tichý chod. Membránové vývěvy

23 Difúzní olejová vývěva

24 Sorpční vývěva

25 Turbomolekulární vývěva

26 Titanová výbojová iontová vývěva

27 Metastabilní ionty § Ionty s dobou života řádu 1-10  s §Iont je v sektorovém přístroji urychlen jako m 1 +, rozloží se v oblasti bez pole (  10  s) a je analyzován jako m 2 +, jeho hybnost je však menší než m 2 vzniklé- ho v iontové zdroji – proto je pík difúzní, representuje více přechod než iont. §Spřažené scany: B/E („dceřinné“ ionty), § B 2 /E („rodičovské“ ionty) § m 1 + = m 2 + + m 3 m 3 = m 1 – m 2 §Předpoklad: zachování hybnosti (rychlosti) §Registrujeme iont m * = (m 2 ) 2 / m 1 §Lze určit nomograficky: log m * = 2.log m 2 – log m 1 §resp. log m 2 = ½ (log m * + log m 1 ) §Př.: Předpokládejme, že ion m/z=60 se rozkládá na m/z= 59 a ztrácí atom H § Jakou hodnotu má m * ? § m * = 59 2 / 60 = 58,02

28

29 Metastabilní ionty

30

31 Příklad: Všechny metastabilní ionty pozorované ve spektru benzenu vznikají z jeho molekulárního iontu m 1 : m/z=78 Byly pozorovány tyto metastabilní ionty m * : m/z = 76,0 74,1 34,7 a 19,5. Přiřaďte jim ionty fragmentů m 2 + -------------------------------------------- S použitím vztahu: m * = (m 2 ) 2 / m 1 dostaneme pro m 2 : 77, 76, 52 a 39

32 Otázky 1.Které plynné ionty produkované z atmosféry můžeme očekávat jestliže hmotnostní spektrometr pracuje při špatném vakuu? 2.Jaké změny musíme provést v iontovém zdroji při ionizaci elektrony, abychom mohli pozorovat negativní ionty ve hmotnostní spektrometru? 3.Rozlišení hmotnostního spektrometru je 4000. Jak přesně budeme měřit hmotnost iontu s m/z=400? 4.Byla naměřena hodnota m/z= 31,9898 pro bezbarvý plyn. Je podezření na metanol. Identifikujte ten plyn! 5.Metanol má molekulovou hmotnost 32,0264, kyslík 31,9898. Jaká musí být minimální rozlišovací schopnost hmotnostního spektrometru, abychom mohli rozlišit oba molekulové ionty? 6.Vypočtěte potřebnou rozlišovací schopnost hmotnostního spektrometru pro rozlišení kation-radikálů C 8 H 16 +. a C 7 H 12 O +. ! m(H) = 1,0078.4=4,0312 m(O) = 15,9949 [CH 4 --- O] m(C) = 12,000 16,0312-15,9949=0,0363 112/0,0363=2113,2

33 Odpovědi 1.N 2 (m/z=28), O 2 (m/z=32), CO 2 (m/z=44) 2.Je nutno změnit polaritu mezi clonou, odrážející ionty a první urychlující destičkou (odrážející clona musí mít negativní potenciál vzhledem k urychlující destičce) 3.Rozlišení m/  m = 4000, m=400, odtud  m =0,1 4.Jde o kyslík, metanol by měl molekulovou hmotnost 32,0264 5.Rozlišovací schopnost musí být minimálně 32/0.0366 = 874,32 6.Rozlišovací schopnost musí být minimálně 112/0.0363 = 2113,2


Stáhnout ppt "6. Hmotnostní analyzátory I. (sektorové), základy vakuové techniky, metastabilní ionty Typy analyzátorů Typ analyzátoru Princip separace Magnetický sektor."

Podobné prezentace


Reklamy Google