Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimír Janeček, SCHP ČR PRŮMYSLOVÁ TOXIKOLOGIE A EKOTOXIKOLOGIE 2006 Kouty, Loučná nad Desnou, hotel Dlouhé stráně 15. – 19. května 2006 RESPONSIBLE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimír Janeček, SCHP ČR PRŮMYSLOVÁ TOXIKOLOGIE A EKOTOXIKOLOGIE 2006 Kouty, Loučná nad Desnou, hotel Dlouhé stráně 15. – 19. května 2006 RESPONSIBLE."— Transkript prezentace:

1 Vladimír Janeček, SCHP ČR PRŮMYSLOVÁ TOXIKOLOGIE A EKOTOXIKOLOGIE 2006 Kouty, Loučná nad Desnou, hotel Dlouhé stráně 15. – 19. května 2006 RESPONSIBLE CARE REACH – současný stav tvorby, aktivity SCHP ČR, minimalizace na členské organizace KONFERENCE KOUTY

2 O budoucnosti chemického průmyslu rozhodují:  Restrukturalizace  Inovace Šance a nebezpečí pro evropský chemický průmysl RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

3 Česká specifika vývoje chemického průmyslu privatizace harmonizace v chemickém „aquis“ harmonizace legislativy s legislativou životního prostředí nákladové podceňování V & V RESPONSIBLE CARE České chemické společnosti (podobně jako většina nově přistoupivších zemí) jsou ve znevýhodněném postavení ve srovnání se zeměmi původní E 15, poněvadž absorbují v posledních patnácti letech tyto procesy: KONFERENCE KOUTY

4 Česká specifika - privatizace RESPONSIBLE CARE PKN Orlen SA, Polsko Chemopetrol, a.s. Litvínov (člen skupiny Unipetrol) Kaučuk, a.s. Kralupy (člen skupiny Unipetrol, prodej) Spolana, a.s. Neratovice (člen skupiny Unipetrol, prodej) Paramo, a.s. Pardubice (člen skupiny Unipetrol) Česká rafinérská, a.s. (člen skupiny Unipetrol, +49 % Shell + Conoco + Agip) Agrofert Holding a.s. Precheza, a.s. Přerov DEZA, a.s. Valašské Meziříčí Agrofert Holding a.s. (+PKN Orlen SA) Lovochemie, a.s. Lovosice Synthesia, a.s. Pardubice Fatra, a.s. Napajedla Agrofert Holding a.s. (+KEMIRA OY, Finsko) Kemifloc, a.s. Přerov KONFERENCE KOUTY

5 Česká specifika - privatizace RESPONSIBLE CARE Sanofi-Aventis, Francie Zentiva, a.s. Praha Pliva Zagreb, Chorvatsko Pliva-Lachema, a.s. Brno Lachema, s.r.o. Brno Hexion Specialty Chemicals Hexion Specialty Chemicals, a.s. Sokolov Hexion Specialty Chemicals Pardubice s.r.o. Kronospan Chemical Holdings Limited Dukol Ostrava, s.r.o KONFERENCE KOUTY

6 Česká specifika - privatizace RESPONSIBLE CARE Total, Francie Sartomer Czech s.r.o., Kralupy BorsodChem Rt., Maďarsko BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava Overlack, Německo Conlack, Sokolov EURO CAPITAL ALLIANCE LTD., Kanada (Via Chem Group, a.s.) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem KONFERENCE KOUTY

7 Česká specifika - privatizace RESPONSIBLE CARE Cabot International, USA (+ 48 % DEZA, a.s.) CS CABOT, spol. s r.o. AKZO Nobel, NV, Nizozemí Balakom, a.s. Opava České společnosti bez zřejmého napojení na nadnárodní společnosti: Fosfa, a.s. Poštorná Farmak, a.s. Olomouc Bochemie, a.s. Bohumín Gumotex, a.s. Břeclav Gumotex Automotive, s.r.o. Most - Velebudice KONFERENCE KOUTY

8 Česká specifika - harmonizace v chemickém „aquis“ Harmonizace v chemickém aquis 1. Nové členské státy E 10 harmonizovaly svoji chemickou legislativu s legislativou E 15 ve velmi krátké době v průběhu posledních 10 let 2. Implementace evropské nové chemické legislativy REACH bude v pořadí druhým náročným krokem 3. Implementace GHS (Globální harmonizovaný systém) klasifikace, balení a značení chemických látek. Tento systém je projednáván globálně a Komise vyvíjí úsilí, aby implementace GHS byla časově sladěna s implementací REACH. Shrnutí: Česká republika, podobně jako ostatní nové členské státy E 10, bude absorbovat tři změny ve svém „chemical acquis“. Logickým požadavkem je požadavek na spojení druhé a třetí změny do jednoho kroku. RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

9 Česká specifika - harmonizace legislativy s legislativou životního prostředí EU Tato harmonizace si vynutila v ČR mohutné investice v oblasti životního prostředí, vesměs do tzv. „outletových“ technologií – 2002: celkem 246 mld Kč, to představovalo: 2 % HDP v r. 1992, 2,3 % HDP v r. 1997, 0,6 % HDP v r Tyto investiční částky samozřejmě chyběly v oblasti technologických výrobních investic. SCHP ČR aktivity: Responsible Care RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

10 Česká specifika – V&V Náklady V & V Lisabonský cíl - 3 % ( … stát 1% … priv. 2%) Evropská realita E % Česká realita - 1,2 %(stát 0,6% priv.0,6% (v r % … stát 1% … priv. 2%) SCHP ČR aktivity: NTP SusChem ČR, INGO, OKO (6. RP), podpora přípravy na 7. RP – např. konsorcium REPROWASTE RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

11 Přípravy na nařízení REACH v nových státech EU Bylo provedeno několik dopadových studií (ČR, Polsko, SR, Maďarsko, Estonsko) V ČR i studie Sociální dopady Výsledky ukazují závažné dopady V nejhorší pozici: Výrobci chemických specialit a obzvláště mikro, malé a střední podniky (MSP) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

12 SCHP ČR a dopadové studie Přehled provedených studií MPO , MŽP , JRC-IPPC – partner VUOS, a.s., MPSV – partner Arthur D Little Zveřejněno na webových stránkách SCHP ČR a předáno jako podkladový materiál prac. skupině AdHocWG Rady. Jejich výsledky a kvantifikace dopadů na průmysly Počet látek: ČR: cca EU: cca Náklady: Náklady přímé: ČR cca 7-11 mld. Kč Náklady nepřímé: ČR cca desetinásobek přímých nákladů Ohrožení chemického i navazujících průmyslů Nejhorší výhled pro MSP a výrobce chemických specialit RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

13 RESPONSIBLE CARE 1 Výsledky studie Svazu chemického průmyslu České republiky a Arthur D. Little Dopady zavedení REACH budou mít velmi závažný vliv na zaměstnanost a zároveň velmi negativně ovlivní výkonnost české ekonomiky jako celku Zvýšení nezaměstnanosti v chemickém a zpracovatelském průmyslu dle scénářů Výstupy studie dopadů REACH na zaměstnanost Konečné výsledky Nárůst nezaměstnaných z chemického průmyslu Nárůst nezaměstnaných včetně zpracovatelského průmyslu Podíl nově nezaměstnaných v SME chemického průmyslu Dopad do poklesu produkce v celém zpracovatelském průmyslu Náklady MPSV na nezaměstnanost z důvodů implementace REACH (za 11 let ) osob (578 – 4.380) osob (1.767 – ) 10% (2% - 25%) 14mld. Kč/rok (4,3 – 33) 6,4mld. Kč (1,9 – 16) Pozn.: údaje v závorkách definují rozmezí ukazatele dle scénáře dopadu Počet nezaměstnaných "zamračeno" optimistický scénář "bouře" základní scénář "hurikán" pesimistický scénář KONFERENCE KOUTY

14 REACH v evropských institucích EP – 1. čtení 17. listopadu 2005 Předsednictví Velké Británie – finální kompromisní návrh Rada pro konkurenceschopnost – jednomyslná politická dohoda s úmyslem přijmout „common position“ Komise podporuje politickou dohodu Rady EU Předsednictví Rakouska – preambule (COREPER ), Revidované texty národním delegacím (březen), návrh „common position“ (duben – např. zohlednil 200 návrhů EP z 1. čtení), Ad-hoc pracovní skupina pro chemikálie (za přípravu Nařízení REACH i Nařízení GHS zodpovídají DG ENTR a DG ENVI. Za implementaci GHS v dopravě DG TREN, v EP výbor ENVI) Předsednictví: Předsednictví: 2005 Lucembursko/Velká Británie 2005 Lucembursko/Velká Británie 2006 Rakousko/Finsko 2006 Rakousko/Finsko /Portugalsko 2007 Německo/Portugalsko RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

15 REACH v evropských institucích a časový harmonogram Rada formální přijetí společné pozice 05/2006 COM – sdělení (okamžitě po přijetí) EP o společné pozici Evropský parlament (2. čtení během měsíce od přijetí společné pozice – podzim 2006) V ARIANTA PŘIJETÍ: 2007: Nařízení EP a Rady – účinnost od Nařízení o poplatcích a Nařízení o metodách, Ustavení EChA 2008: 12 měsíců po datu účinnosti se ujímá vlády REACH (EChA), stávající chemická legislativa je platná ještě 12 měsíců po vstoupení Nařízení REACH v účinnost (t.j. do ?) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

16 REACH v evropských institucích a časový harmonogram VARIANTA NEPŘIJETÍ „CONCILIATION“ SMÍŘOVACÍ PROCES Jaro 2007 Poznámky: 1. Komise plně podporuje politickou dohodu Rady 2. Politická dohoda Rady je považována za dobře vyváženou 3. Rada finalizuje a přijímá společnou pozici 4. Ve 2. čtení v EP bude základem text společné pozice 5. Existuje pevné odhodlání vyhnout se smiřovacímu procesu (konciliaci) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

17 EU Chemicals Policy Review Co-decision process & timing New Chemical Policy in Force: 2007 Opinion Commission MAY 2006 Final Legislative Acts Conciliation Development of the White Paper Feb 2001 White Paper Feb Stakeholder Consultation 2 April 2001 Council Common Position 13 DEC 2005 Parliament’s 1st Reading NOV 2005 Parliament’s 2nd Reading SEP-OCT 2006 Directly applicable in Member States Council Conclusions Parliament’s Opinion April –Nov Legislative Proposals October 2003 Internet Consultation May-July 2003 Proposal DG ENV DG ENT September 2003 Interservice Process Commission Interservice Process Commission RESPONSIBLE CARE Proposal DG ENV DG ENT April KONFERENCE KOUTY

18 Pilotní projekty a zkušenosti SPORT (Strategic Partnerships on REACH Testing) PRODUCE (Piloting REACH On Downstream Use and Communication in Europe) SPORT i PRODUCE představují Komisí, Cefic a dalšími partnery strategická partnerství pro realizaci projektů, které testovaly návrh Komise s cílem získat doporučení ke zvýšení funkčnosti REACH Výsledky obou projektů byla zjištění, že k tomu, aby REACH byl plně funkční je nutno realizovat doporučení z obou projektů zapracováním do vytvářených příruček v rámci RIPs RIPs (REACH Implementation Projects) Celkem10 REACH implementujících projektů je řešeno na bázi tendrů vypisovaných Komisí RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

19 REACH Implementation Projects - 1 RIPIndicative list of subjects; RIP 1Process Description (flowcharts and Q&As available on Commission DG ENTR and DG ENV websites) RIP 2Development of IT systems for REACH RIP 3/4 Guidance Documents for industry/authorities RIP 3.1Preparing a Technical Dossier for Registration RIP 3.2Preparing a CSR scoping study; TGD revision RIP 3.3Information requirements RIP 3.5Guidance Document for Downstream Users RIP 3.6Classification & Labelling under GHS RIP 3.7Preparing an application dossier for Authorisation RIP 3.8Requirements for Articles RIP 3.9Socio-economic analysis RIP 3.10 Substance identity RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

20 REACH Implementation Projects - 2 RIP Indicative list of subjects; RIPS in bold of particular interest to DU RIP 4 Zpracování instrukcí pro kompetentní úřady členských zemí RIP 4.1Dossier evaluation RIP 4.2Substance evaluation RIP 4.3Inclusion of substances into Annex XIII (list of substances subject to Authorisation) RIP 4.4Preparation of Annex 14 dossier RIP 4.5 Priority Setting for Evaluation RIP 5Preparation for start-up of Agency RIP 6Agency RIP 7Commission preparations RMMRisk Management Measures SDSSafety Data Sheet TGDTechnical Guidance Document RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

21 REACH Implementation Projects – čeští zástupci RIP 2 Development of IT systems for REACH Jarmila Sládková, MŽP RIP 3.5 Guidance Document for Downstream Users RIP Technická instrukce o požadavcích na následné uživatele Alena Krejčová, MPO RIP Substance identity Technické pokyny pro identifikaci a volbu názvu v rámci REACH Josef Hasa, MŽP RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

22 REACH Implementation Projects – časová mapa RIP 1Process Description (flowcharts and Q&As available on Commission DG ENTR and DG ENV websites) Dokončeno 2004, přeložen do češtiny, k dispozici na www. schp.czwww.mpo.cz RIP 2Development of IT systems for REACH Plánované dokončení v 2.pol. roku 2006 RIP 3 Instrukce (návody) RIP 3.1 Preparing a Technical Dossier for Registration Plánováno dokončení 10/2006 RIP 3.2Preparing a CSR scoping study; TGD revision 1. fáze ukončena 5/2005 k dispozici na webových stránkách ECB 2. fáze plán ukončení 12/2006 RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

23 REACH Implementation Projects – časová mapa RIP 3.3 Information requirements (požadavky na skutečné vlastnosti látek) 1. fáze ukončena 7/ k dispozici na webových stránkách ECB 2. fáze plán ukončení 12/2006 RIP 3.4 Guidance Documents for industry/authorities – o sdílení údajů (předregistraci) plán ukončení 12/2006 RIP 3.5 Guidance Document for Downstream Users 1. fáze ukončena 2/ k dispozici na webových stránkách ECB 2. fáze plán ukončení 6/2006 RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

24 REACH Implementation Projects – časová mapa RIP 3.6Classification & Labelling under GHS plán ukončení 12/2006 RIP 3.7Preparing an application dossier for Authorisation plán ukončení 9/2006 RIP 3.8Requirements for Articles (Substances in Articles) plán ukončení 5/2006 RIP 3.9Socio-economic analysis plán ukončení 6/2006 RIP 3.10 Substance identity finální úpravy textu RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

25 REACH Implementation – časová mapa RIP Indicative list of subjects; RIP 4 Zpracování instrukcí pro kompetentní úřady členských zemí RIP 4.1Dossier evaluation RIP 4.2Substance evaluation spojí se v jeden projekt, plán ukončení 12/2006 RIP 4.3Inclusion of substances into Annex XIII (list of substances subject to Authorisation) plán vyhlášení 4/2006 RIP 4.4Preparation of Annex 14 dossier plán ukončení 5/2006 RIP 4.5 Priority Setting for Evaluation plán vyhlášení 4/2006 (RIP 5Preparation for start-up of Agency RIP 6Agency RIP 7Commission preparations) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

26 Příprava na implementaci REACH nutností Implementace legislativy do právních systémů jednotlivých států Stanovení sankcí za porušení Personální obsazení důležitých orgánů (Evropská chemická agentura) Příprava dokumentů pro registraci Vytváření konsorcií RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

27 AKTIVITY SCHP ČR 1.Informace o REACH na 2.Národní odborné konference „Chemická legislativa dnes a zítra“ každoročně v říjnu a v březnu, poslední 22. března „Evropská konference sociálních partnerů REACH“ 23. a 24. března organizovaná EMCEF a ECEG (a ECHO a SCHP ČR) 4.HELP DESK REACH 5.Podpora umístění českých reprezentantů ve strukturách Evropské chemické agentury 6.Podpora vytváření konsorcií (lze využít evropských sektorových skupin) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

28 SECTOR GROUPS A sector group is a Cefic Board recognised organisation, allowing the European Producers of a chemical substance (group of chemical substances) to work together on their related issues under the management of a Cefic staff member. Acetic Acid Food Grade (AAFG) Acetone (OSPA) Acetyls Sector Group (ASG) Acrylonitrile Producers Association Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and Styrene-Acrylonitrile (SAN) Activated Carbon Producers Association (ACPA) Active Pharmaceutical Ingredients Committee (APIC) Alcohols Aliphalic Isocyanate Producers Association (ALIPA) Amines Sector Group Aminoplast Glues Manufacturers Association (EPDLA) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

29 SECTOR GROUPS Aromatics Producers Association (APA) Association of Detergent Zeolite Producers (ZEODET) Association of Petroleum Producers in Europe (APPE) Association of Synthetic Amorphous Silica Producers (ASASP) Bisphenol A Carbohydrates Sector Group (CSG) Cellulose Ethers Centre Européen d‘Etude des Silicates (CEES) Centre Européen d‘Etudes des Polyphosphates (CEEP) Centre Européen des Silicones (CES) Chlorinated Paraffins Coal Chemicals Sector Group (CCSG) Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Inetrmédiaires Organiques (CESIO) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

30 SECTOR GROUPS Comité Technique Européen du Fluor (CTEF) Conseil Européen des Phénols Alkylés et Dérivés (CEPAD) Copperas Cyanides Dimethyl Dodecyl Amine (DDA) EB/UV Acrylate Resins Ethyl Alcohol Group (EAG) Ethylene Oxide (EO) & Derivatives Producers Association European Aminocarboxylates Committee (EAC) European Basic Acrylic Monomer Group (EBAM) European Biocidal Products Forum (EBPF) European Brominated Flame Retardant Industry Panel (EBFRIP) European Calcium Organic Stabilisers Association (ECOSA) European Catalysts Manufacturers Association (ECMA) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

31 SECTOR GROUPS European Centre of Studies of LAB/LAS (ECOSOL) European Chlorinated Solvent Association (ECSA) European Citric Acid Manufacturers Association (ECAMA) European Counsil for Plasticisers and Intermediates (ECPI) European Cracking Catalysts Producers Association (ECCPA) European Extruded Polystyrene Insulation Board Association (EXIBA) European Federation of Animal Feed Additives Manufacturers (FEFANA) European Flame Retardants Association (EFRA) European Fluorocarbon Technical Committee (EFCTC) European Food Phosphates Producers Association (EFPA) European Fuel Oxygenates Association (EFOA) European Lead Oxide Association (ELOA) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

32 SECTOR GROUPS European Lead Stabilisers Association (ELSA) European Light Stabilisers and Antioxidants Association (ELiSANA) European Liquid Stabilisers Association (ELISA) European Melamine Producers Association (EMPA) European Methyl Bromide Association (EMBA) European Oleochemicals and Allied Products Group (APAG) European Phenolic Resins Associaton (EPRA) European Polymer Dispersion and Latex Association (EPDLA) European Producers of Electrofused Minerals (EPEM) European Pure Phosphoric Acid Producers Association (EPPAA) European Soda Ash Producers Association (ESAPA) European Sovent VOC (Volatile Organic Compounds) Co-ordination Group (ESVOC-CG) European Solvents Industry Group (ESIG) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

33 SECTOR GROUPS European Stabilisers Producers Association (ESPA) European Sulphuric Acid Association (ESA) European Tin Stabilisers Association (ETINSA) Expanded Polystyrene (EPS) Fatty Acids Fatty nitriles Fluorspar Food Contact Additives Sector Group (FCA) Food Regulations Panel Formaldehyde Gelatin Manufacturers of Europe (GME) Glycerine Hydrocarbon Resins, Rosin Resins and Pine Chemicals Producers Association (HARRPA) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

34 SECTOR GROUPS Hydrocarbon Solvent Producers Association (HSPA) Inorganic Coagulants Producers Association (INCOPA) Inorganic Feed Phosphates Lower Olefins Sector Group (LOSG) Metallic Soaps Methacrylates Sector Group (MSG) Methanol Methylamines and Derivatives Sector Group Organoclays Oxygenated Solvent Producers Association (OSPA) Peracetic acid registration Peroxygens Persulfates Technical Group Phenol Producers Association RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

35 SECTOR GROUPS Physical Sunscreen Manufacturers Association (PSMA) Polyols Polystyrene (PS) Potassium hydroxide and carbonate Propylene Oxide (PO) & Glycols PUR Amines Catalysts (PUR) Quaternisation of Starch Producers Association (QUAS) Sodium Chlorate Sodium Chlorite Sodium Sulphate Producers Association (SSPA) Styrene Producers Association (SPA) Synthetic Ion Exchangers & Adsorbents (SOIA) Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) Unsaturated Polyester Resins (UP) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

36 SECTOR GROUPS Zeolite Adsorbents (ZEAD) Zinc Oxide Producers Association (ZOPA) RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

37 AKTIVITY SCHP ČR 7.Národní odborná konference „Chemická legislativa zítra REACH a GHS 20. září Organizace odborných seminářů REACH RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

38 ZÁVĚRY Zájem EU vyhnout se konciliaci Příprava na implementaci REACH nutností RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

39 SPOLEČNÝ ZÁJEM CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A SPOLEČNOSTI VYŽADUJE Společným zájmem chemického průmyslu a společnosti je pozitivní budoucnost chemického průmyslu, jako nezbytné součásti udržitelného rozvoje společnosti. To vyžaduje: transparentní a funkční legislativu produktivnější inovační proces zlepšení image chemického průmyslu mezi obyvatelstvem zvýšení atraktivity chemického průmyslu pro „lidské zdroje“ trvalý nárůst investičního kapitálu RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY

40 SCHP ČR Děkuji za pozornost Svaz chemického průmyslu České republiky Dělnická Praha 7 Tel: Fax: RESPONSIBLE CARE KONFERENCE KOUTY


Stáhnout ppt "Vladimír Janeček, SCHP ČR PRŮMYSLOVÁ TOXIKOLOGIE A EKOTOXIKOLOGIE 2006 Kouty, Loučná nad Desnou, hotel Dlouhé stráně 15. – 19. května 2006 RESPONSIBLE."

Podobné prezentace


Reklamy Google